Varkenshouderij

Nieuws 533 x bekeken

Britse varkenssector wil groener worden

Londen – Het Britse varkensschap BPEX heeft een programma gepubliceerd om de milieugevolgen van de varkensfokkerij terug te dringen.

Met de ’Roadmap’ beoogt de sector onder meer de bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen met 17 procent en de vervuiling door nitraten en fosfaten en de emissie van zure gassen zoals ammonia en fosfaatdioxide met beide 15 procent terug te brengen. ”Dit is een bewijs van onze vastberadenheid om de CO2-voetafdruk van de sector te verminderen,” zegt voorzitter Stewart Houston.

De ’Roadmap’ geeft in algemene zin aan hoe de sector de gestelde doelen wil bereiken. Dat kan onder meer door voortdurend onderzoek naar betere en schonere productiemethoden, het vergaren en uitwisselen van ’beste praktijken’, het zo veel mogelijk betrekken en enthousiast maken van varkenshouders bij concrete projecten en het verspreiden van informatie over andere, meer milieuvriendelijke werkwijzen in de varkenshouderij.

Meer gedetailleerde uitwerkingen van de verschillende doelstellingen volgen in een later stadium, aldus BPEX.

Of registreer je om te kunnen reageren.