Varkenshouderij

Nieuws 266 x bekeken

Onderzoek: 4 procent beren stinkt

Nijkerk - Zo'n 4 procent van de geslachte beren vertoont berengeur.

Dat is één van de conclusies die onderzoeker Coen van Wagenberg van de Wageningen Universiteit trekt uit detectieonderzoek van berengeur in de slachtlijn. Van Wagenberg sprak tijdens een bijeenkomst in Nijkerk waar de stand van zaken in het 'stoppen met castreren'-project werd gepresenteerd. Het onderzoek van Van Wagenberg werd gedaan in twee slachthuizen van Vion met de soldeerboutmethode. Hierbij wordt in de slachtlijn een stukje vlees van het karkas geschroeid met een soldeerbout, waarna de geur wordt vastgesteld door menselijke detecteerders.

De spreiding in vóórkomen van berengeur in koppels is echter vrij groot. Het kan variëren van 0,05 procent tot soms wel 8 procent per koppel. Volgens onderzoeker Coen van Wagenberg spelen hierbij de gewichten van de geslachte dieren en de leeftijd niet zo’n grote rol. Wel zijn er bedrijfsfactoren die een rol spelen. Van Wagenberg wilde hier nog geen verdere mededelingen over doen, omdat dit nog onderwerp van nader onderzoek is. Wel gaf hij aan dat ras en kruising van de varkens een grote rol spelen.

Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsfactoren die een rol spelen zijn bedrijven geënquêteerd over hun bedrijfsvoering. De analyse van deze enquête is nog niet klaar en daarom wil Van Wagenberg nog niet verder ingaan op de mogelijke factoren die een rol spelen. Van Wagenberg meldde tijdens zijn presentatie wel dat de bevindingen van zijn onderzoek met menselijke detectie in de slachtlijn bij Vion overeenkomen met de resultaten die slachterij Westfort in Gorinchem boekt met dezelfde detectiemethode.

Ook de mogelijkheden voor elektronische geurdetectie zijn geïnventariseerd. De verwachting is dat op korte termijn geen elektronische detectiemethode beschikbaar zal zijn. Wel wordt in samenwerking met enkele Franse instituten de mogelijkheden van de Massa spectrometer onderzocht.

Of registreer je om te kunnen reageren.