Varkenshouderij

Nieuws 4895 x bekeken

Geboortegewichten biggen onder de loep

Bentelo – Elke big extra verlaagt het gemiddeld geboortegewicht met 40 gram en verhoogt het totale toomgewicht met 900 gram. Van de biggen met een geboortegewicht onder 1.000 gram worden drie keer zoveel doodgeboren als bij biggen zwaarder dan een kilo.

Dat blijkt uit onderzoek van Forfarmers. Het mengvoerbedrijf adviseerde zeugenhouders in een begeleidingsprogramma direct na de geboorte te wegen. Daarvan zijn nu ruim 50.000 wegingen geanalyseerd.

Het gemiddeld geboortegewicht van de biggen is 1.363 gram, bij 14,8 levendgeboren en 0,9 doodgeboren per toom. Van de biggen was 4,3 procent lichter dan 700 gram, 6,7 procent woog tussen 700 en 900 gram en 15,4 procent was lichter dan een kilo. Tussen de 1.200 en 1.400 gram zat 41,8 procent van de biggen, 10,8 procent woog meer dan 1.800 gram.

Om veel en zware biggen te krijgen is het zaak zo veel mogelijk tweede tot zesdeworps zeugen te hebben. Eersteworpszeugen werpen biggen van gemiddeld 1.241 gram, tweede, derde en vierdeworpszeugen geven biggen die gemiddeld rond de 1.400 gram wegen. Na de vierde worp daalt het gemiddeld geboortegewicht langzaam. Bij achtste- en ouderworpszeugen is het gemiddeld gewicht van de biggen 1.287 gram.

”Dit toont duidelijk aan waarom bigvitaliteit vaak een probleem is op bedrijven die een groeispurt doormaken: het geboortegewicht daalt door het grote aantal eersteworps”, stelt Roy Nieuwenhuis, specialist zeugenhouderij bij Forfarmers.

Het totale toomgewicht, van de levend en doodgeboren biggen dus, is gemiddeld 20,1 kilo. Eersteworpszeugen zitten daar ver onder met gemiddeld 17,1 kilo. Bij derde tot vijfdeworspzeugen is dat het hoogst met 20,8 kilo. Bij oudereworps daalt het weer langzaam. Bij achtsteworpszeugen en ouder is het 19,1 kilo.

Het gemiddeld geboortegewicht tussen bedrijven verschilt sterk. Bij eenzelfde worpgrootte zit er zo maar 140 gram verschil in tussen bedrijven die lichte of zware biggen hebben.

Van de ruim 50.000 wegingen betreft iets meer dan de helft Piètrain-nakomelingen. ”Waarschijnlijk zijn ze meer dan evenredig vertegenwoordigd omdat Piètrains meer vitaliteitsproblemen hebben”, aldus Nieuwenhuis.

Of registreer je om te kunnen reageren.