Varkenshouderij

Nieuws 1349 x bekeken

Comiva onderzoekt mogelijkheden mestdrooginstallatie Budel

Zoetermeer – Coöperatie Comiva, een coöperatie van ruim zeventig Brabantse en Limburgse varkenshouders onderzoekt de mogelijkheden om de bouw van een mestdrooginstallatie van de grond te krijgen.

Dat zegt directeur Ton Voncken van de coöperatie. Comiva staat voor Coöperatie voor Mineralen Valorisatie. De coöperatie houdt zich bezig met het tot waarde brengen van de mineralen in de mest.

De beoogde mestdrooginstallatie moet gaan werken met restwarmte van de zinkfabriek Nyrstar in Budel. Comiva wil in gesprek met mogelijke partners en banken om een project van de grond te krijgen.

Uit een studie die Comiva heeft uitgevoerd is gebleken dat het technisch, financieel en organisatorisch haalbaar is om mest te drogen met gebruikmaking van restwarmte van de zinkfabriek Nyrstar. Comiva heeft het onderzoek uitgevoerd met subsidie van het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Voor de zinkfabriek liggen de voordelen in het bereiken van synergie-effecten, waarbij de aanwending van restwarmte het belangrijkst is. Het project kan één van de eerste nieuwe vestigingen zijn op het Duurzaam industrieterrein Cranendonck dat Nyrstar in samenwerking met de gemeente Cranendonck wil realiseren.

Voor de varkenssector is de samenwerking tussen Comiva en Nyrstar interessant omdat op deze manier grootschalige mestverwerking is te realiseren. Met de restwarmte wordt drijfmest of dikke fractie gedroogd zodat een exporteerbaar mestproduct ontstaat. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt ook dat het project financieel-economisch realiseerbaar is.

Het bestemmingsplan voor het bewuste industriegebied laat de bouw van een mestdrooginstallatie die de mest droogt met luchtdrogingstechnieken in Budel toe. Wel is er nog nader onderzoek noodzakelijk op het gebied van geurnormen en de regelgeving rond uitstoot van stikstof.

Of registreer je om te kunnen reageren.