Varkenshouderij

Nieuws 271 x bekeken

Varkenssector op schema met dagdosering per dierjaar

Zoetermeer – De varkenssector zal uiterlijk begin volgend jaar haar kengetal ‘dagdosering per dierjaar’ presenteren voor de hele sector om zo een betrouwbaar beeld te geven van het actuele antibioticumverbruik.

Dat meldt de werkgroep varkens van de Taskforce Antibioticaresistentie.

Het systeem dat is opgezet om het antibioticagebruik vast te kunnen leggen en zo de dagdosering per jaar te kunnen berekenen bestaat uit de databank Vetcis van Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit en de beide IKB-systemen. Dierenartsenpraktijken voeren de antibioticagebruiksgegevens in in Vetcis of spelen de gegevens ook direct door naar de IKB systemen. Vetcis en de Dierenartsenpraktijken stellen hun gegevens beschikbaar aan de beide IKB-systemen, die vervolgens per UBN de dierdagdoseringen per jaar berekenen.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft het opgezette systeem geevalueerd en onderzocht op zwakke punten. Het onderzoek is gefinancierd door het PVV. Daaruit bleek dat er nog wel degelijk zwakke punten zijn in het systeem, die voor foutmeldingen zorgen en ook tot onder- of overschatting van het antibioticagebruik kunnen leiden.

Als bijvoorbeeld het op een gesloten bedrijf niet duidelijk is aangegeven voor welk dier of welke categorie dieren een antibioticum is aangewend, dan wordt in het systeem het antibioticum automatisch toegerekend aan de zeugen en of biggen. Als dit structureel gebeurt op een bedrijf leidt dit tot verkeerde conclusies.

Een andere conclusie uit het rapport is dat er nog onvoldoende prikkels zijn voor dierenartsenpraktijken om iets te doen met de foutmeldingen die het systeem geeft.
Volgens secretaris Hetty van Beers van de werkgroep varkens is het onderzoek juist gedaan om de onvolkomenheden in beeld te krijgen, en wordt er hard gewerkt aan het informatiesysteem om het daadwerkelijk te verbeteren. ”We zien nu al verbeteringen. We liggen wat dat betreft op schema.”

Of registreer je om te kunnen reageren.