Varkenshouderij

Nieuws 270 x bekeken

Productschap stemt in met verordening fosfaatreductie

Den Haag – Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft de verordening voor het verminderen van fosfaatproductie in de varkenshouderij aangenomen.

Het bestuur van het schap stemde unaniem in met het voorstel om tot een efficiëntere benutting van fosfaat uit veevoer te komen. De nieuwe regelgeving wordt nog niet direct van kracht; het ministerie van landbouw en de Europese Commissie moeten nog goedkeuring geven voor het plan.

Het productschap verwacht hier geen grote problemen. ”Het is ondersteuning van het kabinetsbeleid”, aldus productschapsecretaris Matthé Elema. De goedkeuring van ELI wordt nog dit jaar verwacht, in Brussel zal dit door procedures tot maart of april duren.

De verordening moet leiden tot een reductie van de fosfaatproductie op varkensbedrijven. Dit kan door verlaging van het fosfaatgehalte in veevoer, maar ook door managementmaatregelen op varkensbedrijven, waardoor het beschikbare fosfaat efficiënter wordt benut.

Dit laatste speelt vooral bij bedrijven die vochtige voeders voeren een mogelijkheid, omdat bij deze voergrondstoffen het fosfaatgehalte vrijwel niet te beïnvloeden is. In de verordening staat dat de minimale fosfaat-efficiëntie is vastgelegd op 0,37 voor zeugen en biggen en op 0,41 voor vleesvarkens. Varkenshouders kunnen de fosfaatefficiëntie berekenen met een speciale rekenmodule.

Het Centrum voor Bedrijfsdiensten uit Zeist gaat het toezicht op de regeling doen. Varkenshouders die niet aan de minimale fosfaat-efficiëntie voldoen kunnen boetes krijgen tot 7.600 euro. De uitvoeringskosten van de verordening bedragen 238.000 euro, dit komt overeen met ongeveer 30 euro per varkensbedrijf.

De verordening komt voort uit afspraken tussen Nevedi en LTO Nederland over reductie van fosfaat via het voerspoor. Dit is een van de sporen van het nieuwe mestplan van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw).

Bij de behandeling van de verordening tijdens de bestuursvergadering werd benadrukt dat de verordening jaarlijks zal worden geëvalueerd. Ook blijft de mogelijkheid open om de regeling op basis van nieuw wetenschappelijk inzicht aangepast kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.