Varkenshouderij

Nieuws 369 x bekeken 1 reactie

Vion voert diergezondheidspakket door voor Good Farming Star

Eindhoven – Vion voert per 1 januari 2012 een nieuw diergezondheidsmanagementbeleid door voor het Good Farming Star concept. Met het nieuwe beleid wil Vion samen met de varkenshouders een hoger dierenwelzijn en een optimale diergezondheid realiseren.

Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is de gezondheidsindex. De gezondheid van de geleverde dieren wordt gemeten aan de hand van de bevindingen aan de slachtlijn en via het online managementsysteem Farmingnet teruggekoppeld aan de varkenshouder. De index wordt berekend uit de percentages gevonden longafwijkingen, pleuritis, leverafwijkingen, huidbeschadigingen en pootafwijkingen.

De 10 procent bedrijven met de laagste gezondheidsindex nemen deel aan een verbeterprogramma. Daarbij geldt als voorwaarde dat er binnen een jaar verbetering op moet treden. Als er geen vooruitgang is (calamiteiten daargelaten) volgt uitsluiting uit het concept.

Ook voert Vion maatregelen door op het gebied van antibioticagebruik. Fluoroquinolonen en de derde en vierde generatie cefalosporinen worden uitgesloten voor het gebruik op de varkensbedrijven. Dit gebeurt omdat deze antibiotica veel worden gebruikt in de humane sector. Vion wil ook in de toekomst via onafhankelijke inspecties er op toezien dat bepaalde nieuwe antibiotica die zijn ontwikkeld voor humaan gebruik niet worden gebruikt in de varkenshouderij.

Vion voert verder een monitoringsprogramma door waarbij risicogericht wordt gemonitord op medicijnresiduen.

Het online managementsysteem Farmingnet speelt een belangrijke rol in dit geheel. Vion maakt als service van elk bedrijf minimaal twee keer per jaar een Farmingnetanalyse met daaraan gekoppeld een bedrijfsadvies. Ook wil Vion voor elk bedrijf minimaal één keer per jaar een uitgebreid slachtlijn onderzoek organiseren (USO). Een Vionspecialist onderzoekt dan in aanwezigheid van de varkenshouder en zijn dierenarts de varkens aan de slachtlijn. ”Het is de kortste weg om gegevens terug te koppelen naar de varkenshouder en ze bewust te maken van wat er speelt op hun bedrijven”, aldus communicatiedirecteur Marc van der Lee.

Ook voert Vion voortdurend bloedanalyses uit en koppelt de resultaten terug naar de varkenshouder. De analyses zijn vooral ook op Mycobacterium avium en Toxoplasma Gondii.
Het hele gezondheidsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met de expertgroep van varkenshouders die deelnemen in het Good Farming Star concept. De Good Farming Star-varkenshouders hoeven geen extra kosten te betalen. Volgens Van der Lee is er via verbetering van de gezondheid van de varkens op de bedrijven winst te halen. ”Daarmee verbetert ook het welzijn van de dieren”, aldus Van der Lee. ”Er zit voldoende spreiding in de gezondheidsstatus van de verschillende bedrijven om via dit managementprogramma een stuk vooruitgang op de bedrijven te boeken.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    beertje

    Altijd maar iets nieuws bedenken en de varkenshouders moeten zich maar weer aanpassen. zorg er dan ook eens voor dat de varkenshouders eens een goede prijs krijgen.
    en niet zelf alles in eigen zak verdwijnd.

Of registreer je om te kunnen reageren.