Varkenshouderij

Foto & video 3348 x bekeken 3 reacties

Zeer tevreden na aanpassingen in kraamhok

Van den Corput liet twee jaar geleden een nieuwe zeugenstal met capaciteit voor 435 dieren bouwen. Hoe zijn de ervaringen nu?

Foto

 • Arno van den Corput (43) heeft in Raamsdonk (N-Br.) een gesloten varkensbedrijf met 435 zeugen- en 3.500 vleesvarkensplaatsen. Alle dieren staan op één locatie. Hier staat de varkenshouder voor de zeugenstal met 435 plaatsen, die in 2012 gebouwd werd. Hij schakelde toen over naar een vijfwekensysteem. Links is de biologische combiluchtwasser goed te zien.

  Arno van den Corput (43) heeft in Raamsdonk (N-Br.) een gesloten varkensbedrijf met 435 zeugen- en 3.500 vleesvarkensplaatsen. Alle dieren staan op één locatie. Hier staat de varkenshouder voor de zeugenstal met 435 plaatsen, die in 2012 gebouwd werd. Hij schakelde toen over naar een vijfwekensysteem. Links is de biologische combiluchtwasser goed te zien.

  Foto: Peter Roek
 • Een overzicht van de zeugenstal die nu ruim anderhalf jaar in bedrijf is. De stal telt twee quarantaineafdelingen voor opvang en adaptatie van fokgelten, een dekafdeling, een afdeling voor dragende zeugen en twee kraamopfokafdelingen van elk 99 kraamhokken.

  Een overzicht van de zeugenstal die nu ruim anderhalf jaar in bedrijf is. De stal telt twee quarantaineafdelingen voor opvang en adaptatie van fokgelten, een dekafdeling, een afdeling voor dragende zeugen en twee kraamopfokafdelingen van elk 99 kraamhokken.

  Foto: Peter Roek
 • Het onderwerp boven in beeld: de lichtstraat. Aan beide zijkanten van de stal loopt een 45 centimeter hoge lichtstraat. Daardoor is de lichtinval 2 procent van het oppervlak. Van den Corput had een dubbel zo hoge lichtstraat achteraf nog beter gevonden. De lichtinval is nu weliswaar prima, maar zelf naar buiten kijken is net onvoldoende. Onder is één van de acht luchtinlaatbakken te zien. Die liggen gelijk met het maaiveld en zorgen voor een goede, windonafhankelijke luchtinlaat.

  Het onderwerp boven in beeld: de lichtstraat. Aan beide zijkanten van de stal loopt een 45 centimeter hoge lichtstraat. Daardoor is de lichtinval 2 procent van het oppervlak. Van den Corput had een dubbel zo hoge lichtstraat achteraf nog beter gevonden. De lichtinval is nu weliswaar prima, maar zelf naar buiten kijken is net onvoldoende. Onder is één van de acht luchtinlaatbakken te zien. Die liggen gelijk met het maaiveld en zorgen voor een goede, windonafhankelijke luchtinlaat.

  Foto: Peter Roek
 • De productie van gespeende biggen per zeug neemt gestaag toe. In het ontwikkelingsjaar 2012 waren dit gemiddeld nog 29,5 biggen per jaar. In 2014 verwacht van den Corput op 31 gespeende biggen uit te komen.

  De productie van gespeende biggen per zeug neemt gestaag toe. In het ontwikkelingsjaar 2012 waren dit gemiddeld nog 29,5 biggen per jaar. In 2014 verwacht van den Corput op 31 gespeende biggen uit te komen.

  Foto: Peter Roek
 • Een overzicht in één van de twee kraamopfokafdelingen. Door de productiestijging van het aantal biggen per zeug houdt de varkenshouder in beide afdelingen telkens 4 van de 99 boxen leeg. Zo houdt hij marge als er te veel biggen zijn. Hij gebruikt de extra hokken dan voor moederloze opfok. Dat gaat perfect.

  Een overzicht in één van de twee kraamopfokafdelingen. Door de productiestijging van het aantal biggen per zeug houdt de varkenshouder in beide afdelingen telkens 4 van de 99 boxen leeg. Zo houdt hij marge als er te veel biggen zijn. Hij gebruikt de extra hokken dan voor moederloze opfok. Dat gaat perfect.

  Foto: Peter Roek
 • Van den Corput koos voor opklapbare boxen in de kraamhokken. Dat vroeg ook om een zwaardere constructie. Maar het systeem bevalt hem erg goed. Al was het in het begin even wennen. De varkenshouder moet toch 198 frames omhoog zetten.

  Van den Corput koos voor opklapbare boxen in de kraamhokken. Dat vroeg ook om een zwaardere constructie. Maar het systeem bevalt hem erg goed. Al was het in het begin even wennen. De varkenshouder moet toch 198 frames omhoog zetten.

  Foto: Peter Roek
 • In de kraamhokken liggen de zeugen niet op een beweegbare vloer. Een keuze mede uit kostenoverwegingen. Het nadeel is dat er ongetwijfeld wat meer doodgelegen biggen zijn en scherpe controle nog belangrijker wordt. Dit ondervangt Van den Corput met het vijfwekensysteem waarbij eens in de vijf weken 95 zeugen werpen. Zo kan hij juist dan extra aandacht geven om doodliggers te voorkomen. Het geld dat overbleef, besteedde de varkenshouder onder meer aan extra controlepaden voor de kraamhokken. Dat vond Van den Corput belangrijker. Hij heeft dan ook geen spijt van die keuze.

  In de kraamhokken liggen de zeugen niet op een beweegbare vloer. Een keuze mede uit kostenoverwegingen. Het nadeel is dat er ongetwijfeld wat meer doodgelegen biggen zijn en scherpe controle nog belangrijker wordt. Dit ondervangt Van den Corput met het vijfwekensysteem waarbij eens in de vijf weken 95 zeugen werpen. Zo kan hij juist dan extra aandacht geven om doodliggers te voorkomen. Het geld dat overbleef, besteedde de varkenshouder onder meer aan extra controlepaden voor de kraamhokken. Dat vond Van den Corput belangrijker. Hij heeft dan ook geen spijt van die keuze.

  Foto: Peter Roek
 • Door een foutje van de aannemer waren de openingen van de luchtinlaatroosters eerst te groot. De lucht ging te veel dwarrelen. Het klimaat was zodoende tijdens de eerste ronde verkeerd. Het gevolg: de biggen beten elkaar in de oren. Voor de tweede ronde had de aannemer zijn fout weer hersteld.

  Door een foutje van de aannemer waren de openingen van de luchtinlaatroosters eerst te groot. De lucht ging te veel dwarrelen. Het klimaat was zodoende tijdens de eerste ronde verkeerd. Het gevolg: de biggen beten elkaar in de oren. Voor de tweede ronde had de aannemer zijn fout weer hersteld.

  Foto: Peter Roek
 • Een andere aanpassing was een idee van Van den Corput zelf. Hij zaagde de kunststof plaat voor het kraamhok in twee stukken. Zo kan hij de bovenste plaat laten zakken. Hierdoor kan hij eenvoudig het optimale klimaat regelen, ofwel voor de kraamzeug ofwel voor de gespeende biggen. Er is zo altijd perfecte luchtverdeling voor de dieren.

  Een andere aanpassing was een idee van Van den Corput zelf. Hij zaagde de kunststof plaat voor het kraamhok in twee stukken. Zo kan hij de bovenste plaat laten zakken. Hierdoor kan hij eenvoudig het optimale klimaat regelen, ofwel voor de kraamzeug ofwel voor de gespeende biggen. Er is zo altijd perfecte luchtverdeling voor de dieren.

  Foto: Peter Roek
 • Een overzicht van het luchtpad voor de zeug.

  Een overzicht van het luchtpad voor de zeug.

  Foto: Peter Roek
 • De waterbedjes met verwarmingselementen vallen de varkenshouder nog tegen. De stalinrichter heeft die constructie niet sterk genoeg gemaakt. De zeugen trappen er bij het spenen soms dwars doorheen. De elementen lekken dan en de waterbedjes moeten direct vervangen worden. Dit probleem is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost.

  De waterbedjes met verwarmingselementen vallen de varkenshouder nog tegen. De stalinrichter heeft die constructie niet sterk genoeg gemaakt. De zeugen trappen er bij het spenen soms dwars doorheen. De elementen lekken dan en de waterbedjes moeten direct vervangen worden. Dit probleem is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost.

  Foto: Peter Roek
 • Van den Corput liet aan beide zijkanten van de trog in het kraamhok een extra buis tussen de twee spijlen plaatsen. Als de zeug namelijk vertrokken was, probeerden de biggen zich tussen die spijlen te wringen. De jongere biggen hadden daar geen problemen mee, maar de oudere biggen kwamen soms klem te zitten. Daardoor raakten ze lam en gingen ze dood. Dat gebeurt nu niet meer.

  Van den Corput liet aan beide zijkanten van de trog in het kraamhok een extra buis tussen de twee spijlen plaatsen. Als de zeug namelijk vertrokken was, probeerden de biggen zich tussen die spijlen te wringen. De jongere biggen hadden daar geen problemen mee, maar de oudere biggen kwamen soms klem te zitten. Daardoor raakten ze lam en gingen ze dood. Dat gebeurt nu niet meer.

  Foto: Peter Roek
 • Een andere aanpassing. Van den Corput investeerde ook in een vernevelinginstallatie boven de kraamhokken. Dat kostte hem €2.000, maar die investering betaalt zich terug. Het systeem scheelt veel arbeidstijd (schoonspuiten), omdat al het vuil al goed losgeweekt is.

  Een andere aanpassing. Van den Corput investeerde ook in een vernevelinginstallatie boven de kraamhokken. Dat kostte hem €2.000, maar die investering betaalt zich terug. Het systeem scheelt veel arbeidstijd (schoonspuiten), omdat al het vuil al goed losgeweekt is.

  Foto: Peter Roek
 • De kraamhokken zijn voorzien van een extra waterleiding (hoge druk). Er is dus altijd snel veel water voor de kraamzeug beschikbaar. Een investering die goed uitpakte.

  De kraamhokken zijn voorzien van een extra waterleiding (hoge druk). Er is dus altijd snel veel water voor de kraamzeug beschikbaar. Een investering die goed uitpakte.

  Foto: Peter Roek
 • In de centrale gang bevinden zich deze luchtventielen, die in contact staan met de dekstal/dragende zeugengedeelte. Van den Corput stelde deze ventielen in de eerste maanden na de stalbouw anders in. De onderdruk was namelijk iets te laag.

  In de centrale gang bevinden zich deze luchtventielen, die in contact staan met de dekstal/dragende zeugengedeelte. Van den Corput stelde deze ventielen in de eerste maanden na de stalbouw anders in. De onderdruk was namelijk iets te laag.

  Foto: Peter Roek
 • Het dragende zeugengedeelte. Het voorste deel van deze afdeling (op de foto achter) is 3 meter hoog, terwijl de rest 7,5 meter hoog is. Dit komt door het haakse luchtkanaal dat naar de luchtwasser loopt. Hierdoor hebben 6 van de 36 groepshokken een verlaagd plafond. Het gevolg: wat meer hokbevuiling en onnodig extra werk. Qua gezondheid heeft het niet tot problemen geleid, maar het is nog niet optimaal.

  Het dragende zeugengedeelte. Het voorste deel van deze afdeling (op de foto achter) is 3 meter hoog, terwijl de rest 7,5 meter hoog is. Dit komt door het haakse luchtkanaal dat naar de luchtwasser loopt. Hierdoor hebben 6 van de 36 groepshokken een verlaagd plafond. Het gevolg: wat meer hokbevuiling en onnodig extra werk. Qua gezondheid heeft het niet tot problemen geleid, maar het is nog niet optimaal.

  Foto: Peter Roek
 • De varkenshouder probeert het tegen te gaan door afleidingsmateriaal bij de roostervloer te plaatsen. Zo blijven de dieren in de hokken met het verlaagde plafond meer weg bij het dichte vloerdeel. Maar veel meer kan de varkenshouder niet doen.

  De varkenshouder probeert het tegen te gaan door afleidingsmateriaal bij de roostervloer te plaatsen. Zo blijven de dieren in de hokken met het verlaagde plafond meer weg bij het dichte vloerdeel. Maar veel meer kan de varkenshouder niet doen.

  Foto: Peter Roek
 • In de dekafdeling kan van den Corput per rij een beer voor laten gaan. Per vijf zeugen wordt er één beer vastgezet. Over de hele lengte van het middelste voerpad plaatste hij een hoog schot. De beer ziet zo maar één groep zeugen, de andere groep staat buiten zijn zicht.

  In de dekafdeling kan van den Corput per rij een beer voor laten gaan. Per vijf zeugen wordt er één beer vastgezet. Over de hele lengte van het middelste voerpad plaatste hij een hoog schot. De beer ziet zo maar één groep zeugen, de andere groep staat buiten zijn zicht.

  Foto: Peter Roek
 • Van den Corput kocht ook nog een weegplateau à €5.000. Hij kan nu slachtzeugen en biggen per koppel wegen en straks ook steeksproefgewijs vleesvarkens wegen. Zo blijft hij continue alert op verbeteringen. De laatste aanpassing: watermeters voor de zeugen. Maar die werden net ná deze fotoreportage geïnstalleerd.

  Van den Corput kocht ook nog een weegplateau à €5.000. Hij kan nu slachtzeugen en biggen per koppel wegen en straks ook steeksproefgewijs vleesvarkens wegen. Zo blijft hij continue alert op verbeteringen. De laatste aanpassing: watermeters voor de zeugen. Maar die werden net ná deze fotoreportage geïnstalleerd.

  Foto: Peter Roek

Laatste reacties

 • zeugenhouderij!!

  Super net bedrijf kraamopfok zit zeker weer toekomst in!

 • menske

  Hoge druk lampen.... Mmm.. Toch wel erg veel schaduw, lang leve de tl in zulke ruimtes... Verder erg nette stal!

 • Vandencorput

  Dank je voor het compliment !

Of registreer je om te kunnen reageren.