Varkenshouderij

Foto & video 2661 x bekeken

Zelfs China stuit op grenzen aan groei

Groeiende miljoenensteden leveren in China vraag naar vlees op, maar zorgen tevens voor beperking van bedrijven. Dat geldt ook voor fokkerij Sunsing, nabij Shanghai.

Foto

 • De Donghai brug is een bekende constructie van liefst 32 kilometer lang. De brug verbindt Shanghai met de haven van Yangshan. Nabij de brug – op het Chinese vasteland – bevindt zich Sunsing Farm. 
Foto’s en tekst: Vincent ter Beek

  De Donghai brug is een bekende constructie van liefst 32 kilometer lang. De brug verbindt Shanghai met de haven van Yangshan. Nabij de brug – op het Chinese vasteland – bevindt zich Sunsing Farm. Foto’s en tekst: Vincent ter Beek

 • Het hoofdgebouw van varkensbedrijf Sunsing Farm bevindt zich nabij Laogang, ten zuiden van Shanghai. Men is er druk bezig met de uitbreiding van 4.200 naar 8.600 zeugen.

  Het hoofdgebouw van varkensbedrijf Sunsing Farm bevindt zich nabij Laogang, ten zuiden van Shanghai. Men is er druk bezig met de uitbreiding van 4.200 naar 8.600 zeugen.

 • Yan Gaoxiang is algemeen manager van Sunsing. Hij bezocht meerdere varkensbedrijven in China en in het buitenland om inspiratie op te doen over het uitbreiden van zijn bedrijf.

  Yan Gaoxiang is algemeen manager van Sunsing. Hij bezocht meerdere varkensbedrijven in China en in het buitenland om inspiratie op te doen over het uitbreiden van zijn bedrijf.

 • Het wordt bezoekers niet toegestaan de stallen in te gaan. Een uitgebreid videosysteem met liefst 36 verschillende cameraposities zorgt voor realtime zicht op de dieren. Vanuit een bureaustoel kunnen bezoekers zich zo een beeld vormen en mogelijke kopers van gelten krijgen een indruk van het management op het bedrijf.

  Het wordt bezoekers niet toegestaan de stallen in te gaan. Een uitgebreid videosysteem met liefst 36 verschillende cameraposities zorgt voor realtime zicht op de dieren. Vanuit een bureaustoel kunnen bezoekers zich zo een beeld vormen en mogelijke kopers van gelten krijgen een indruk van het management op het bedrijf.

 • Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar ligt op 19. Het bedrijf verkoopt gelten aan commerciële varkensbedrijven. Geïnteresseerde boeren reizen vaak ver om in Laogang gelten van 60 à 65 kilo op te halen. Jaarlijks verkoopt het bedrijf 35.000 gelten.

  Het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar ligt op 19. Het bedrijf verkoopt gelten aan commerciële varkensbedrijven. Geïnteresseerde boeren reizen vaak ver om in Laogang gelten van 60 à 65 kilo op te halen. Jaarlijks verkoopt het bedrijf 35.000 gelten.

 • Moederdieren gaan voornamelijk naar kleinere en middelgrote bedrijven, verspreid over heel China, vertelt algemeen manager Yan Guoxiang. Dat betekent afzet naar Tibet, Binnen-Mongolië en Noordoost-China, en ook naar zuidelijke provincies als Yunnan en Hainan. Ook zijn al gelten naar Birma geëxporteerd. Naast opfokken van gelten mest Sunsing beren.

  Moederdieren gaan voornamelijk naar kleinere en middelgrote bedrijven, verspreid over heel China, vertelt algemeen manager Yan Guoxiang. Dat betekent afzet naar Tibet, Binnen-Mongolië en Noordoost-China, en ook naar zuidelijke provincies als Yunnan en Hainan. Ook zijn al gelten naar Birma geëxporteerd. Naast opfokken van gelten mest Sunsing beren.

 • Het bedrijf werkt aan een fors uitbreidingsplan. Zo is een nieuw stuk land gekocht van circa 30 bij 10 kilometer. De uitdijende metropool Shanghai probeert uit alle macht zijn afvalberg te beperken en voor Sunsing is dat eigenlijk niet anders. Slechts 20 procent van de mest kan momenteel op het land worden uitgereden. De Chinese staat zorgt voor afvoer van de overige mest. In de toekomst kan het extra aangekochte land, dat deels gebruikt wordt voor de teelt van rijst en tarwe, enig soelaas bieden. Voeg daaraan toe dat er extra mest bij komt van sowieso 4.400 zeugen en het is duidelijk dat een permanentere oplossing nodig is.

  Het bedrijf werkt aan een fors uitbreidingsplan. Zo is een nieuw stuk land gekocht van circa 30 bij 10 kilometer. De uitdijende metropool Shanghai probeert uit alle macht zijn afvalberg te beperken en voor Sunsing is dat eigenlijk niet anders. Slechts 20 procent van de mest kan momenteel op het land worden uitgereden. De Chinese staat zorgt voor afvoer van de overige mest. In de toekomst kan het extra aangekochte land, dat deels gebruikt wordt voor de teelt van rijst en tarwe, enig soelaas bieden. Voeg daaraan toe dat er extra mest bij komt van sowieso 4.400 zeugen en het is duidelijk dat een permanentere oplossing nodig is.

 • Bijzonder is dat Yan Guoxiang met de uitbreiding ook investeert in een biogasinstallatie die hij in Europa heeft gekocht. Van onder het merendeel van de stallen is de mest weg te spoelen. Deze combinatie van droge mest, urine en water gaat direct naar de biovergister. De energie die dat oplevert komt ten bate van het bedrijf.

  Bijzonder is dat Yan Guoxiang met de uitbreiding ook investeert in een biogasinstallatie die hij in Europa heeft gekocht. Van onder het merendeel van de stallen is de mest weg te spoelen. Deze combinatie van droge mest, urine en water gaat direct naar de biovergister. De energie die dat oplevert komt ten bate van het bedrijf.

 • Tot 2015 staan hier uitbreidingen gepland. Na voltooiing is de fokkerij dubbel zo groot, het aantal fokzeugen bedraagt dan 8.600. Het nieuwe complex gaat drie locaties beslaan, met stallen voor in totaal 4.400 zeugen en huisvesting voor fokberen.

  Tot 2015 staan hier uitbreidingen gepland. Na voltooiing is de fokkerij dubbel zo groot, het aantal fokzeugen bedraagt dan 8.600. Het nieuwe complex gaat drie locaties beslaan, met stallen voor in totaal 4.400 zeugen en huisvesting voor fokberen.

 • De geschiedenis van varkensbedrijf Sunsing wordt verteld in het speciaal hiervoor ingerichte museum.

  De geschiedenis van varkensbedrijf Sunsing wordt verteld in het speciaal hiervoor ingerichte museum.

 • Het museum geeft een goed beeld van het houden van varkens in zijn algemeenheid en de geschiedenis van de Chinese varkenshouderij in het bijzonder.

  Het museum geeft een goed beeld van het houden van varkens in zijn algemeenheid en de geschiedenis van de Chinese varkenshouderij in het bijzonder.

 • Dit museumstuk toont duidelijk aan hoe het vroeger in China is geweest: het varken als onderdeel van de familie.
Lees meer over dit bedrijf in Boerderij 9 van dinsdag 27 november.

  Dit museumstuk toont duidelijk aan hoe het vroeger in China is geweest: het varken als onderdeel van de familie. Lees meer over dit bedrijf in Boerderij 9 van dinsdag 27 november.

Of registreer je om te kunnen reageren.