Varkenshouderij

Foto & video 1698 x bekeken

Stal voor 5.100 vleesvarkens (1)

Na jaren van onzekerheid kwam de bouw van het nieuwe bedrijf van de familie Bessembinder goed op gang. Hier het eerste deel met foto’s van de bouw van de vleesvarkensstal.

Foto

 • Jos (50) en Coen (18) Bessembinder bouwen in Notter, gemeente Wierden (Ov.), een nieuw bedrijf met een vleesvarkensstal voor 5.100 plaatsen. Het ‘oude’ bedrijf in Holten zit in een extensiveringsgebied. Het nieuwe bedrijf komt in het landbouwontwikkelingsgebied Wierden.
  Foto’s: Ronald Hissink, tekst: Martin ten Hooven

 • Het traject van voorbereiding en vergunningaanvragen duurde vijf jaar. Eerst was er de nodige weerstand van de buurt tegen de komst van het bedrijf. Nu alles rond is, zijn de Bessembinders welkom, zo blijkt uit een bord aan de weg.

 • In november 2010 is de bouw begonnen. In dezelfde maand van dit jaar moeten de eerste biggen in de stal. De stal bestaat uit twee kappen met in het midden een centrale gang. Hier storten medewerkers van bouwbedrijf Steggink beton in de bekisting voor de fundering.

 • In de stal komt opslag voor ongeveer 1.750 kuub mest. Er komt nog een silo met een capaciteit van 2.800 kuub buiten de stal. De stal heeft weinig opslag voor mest, omdat de ruimte onder de dichte vloer dient als aanvoerkanaal voor de verse lucht.

 • De loods voor de werktuigen is al klaar. Bessembinder verdient af en toe wat bij met hand- en spandiensten voor boeren in de omgeving.

 • De spouw heeft een breedte van 30 centimeter. Via de spouw komt de verse lucht onder de dichte vloer. De lucht gaat via openingen onder in de muur naar de controlegang. Vanuit de controlegang gaat de lucht naar de hokken.

 • Aan de achterkant komt een afgesloten laad- en losdeck. Dit is een van de verplichtingen, bedoeld om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen.

 • De bouwvakkers zijn nog volop bezig om bekistingen te plaatsen voor de keldermuren. De nieuwe stal krijgt 19 afdelingen voor vleesvarkens, een restafdeling en een ziekenboeg.

 • Hier brengen bouwvakkers bewapening aan voor de later nog te storten putmuren.

 • Met behulp van de bouwkraan worden de vloerplaten voor de dichte vloer gelegd. Het storten van beton, het leggen van platen en roosters en het metselwerk gaat achter elkaar door.

 • Bouwbedrijf Steggink heeft zelf een klem ontworpen voor het plaatsen van de roosters. De klem beperkt de beschadiging van de roosters tot een minimum. Bessembinder wil perfecte roosters in de stal. De roosters worden onder de merknaam Porcus van Morssink Bouwmaterialen in Duitsland gemaakt.

 • De roosters komen op de muren in specie te liggen om ze volmaakt waterpas te kunnen leggen.

 • De dichte vloer in de hokken krijgt een helling van 4 procent. In de vloer komen leidingen, die via aardwarmte verwarmen in de winter en koelen in de zomer. De afwerkvloer moet nog gestort worden.

 • Op deze foto is duidelijk te zien dat de dichte vloer hellend wordt gemaakt. Op de voorgrond de ruimte in de spouw.

 • Onder alle dichte vloeren is ruimte voor de binnenkomende lucht. Voor elke afdeling luchtinlaten onder een van de twee dichte vloeren was wat aan de krappe kant. Op advies van klimaatspecialist Frans Lemans koos Bessembinder voor twee kanalen per afdeling.

 • Het hemelwater van de daken moet naar een retentievijver. De vijver is speciaal gegraven en is een van de voorschriften voor de vergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.