Varkenshouderij

Foto & video 2864 x bekeken

Johnny Bull bouwt nieuwe stal

Johnny Bull heeft in Horssen (Gld.) een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd met 3.640 plaatsen.

Foto

 • Johnny Bull heeft in Horssen (Gld.) een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd met 3.640 varkenssplaatsen. Met de nieuwe stal is het aantal plaatsen voor vleesvarkens en opfokzeugen uitgebreid naar 5.000. De varkenshouder houdt verder 1.400 zeugen. Daarnaast heeft Bull een akkerbouwtak met 50 ha.
  Foto's: Bart Nijs, tekst: Bouke Poelsma

 • Van een afstand lijkt het alsof er twee nieuwe stallen zijn gebouwd. Schijn bedriegt echter. De centrale gang bevindt zich tussen de combiwassers van Uniqfil (zie foto). De brede stal bestaat uit 14 afdelingen voor 260 dieren. De stal kostte €310 per plaats, exclusief btw.

 • Zoon Sjoerd (11) is de beoogde bedrijfsopvolger. Hij helpt al regelmatig mee op het bedrijf.

 • De twee zeugenstallen op het bedrijf, met respectievelijk 750 en 650 plaatsen, zijn in de laatste zeven jaar gebouwd. Nu het bouwblok met de nieuwe vleesvarkensstal nagenoeg vol zit, kan Bull zich nog meer toespitsen op de technische resultaten op het bedrijf. Met de overstap van de Topigs 30-zeug naar de Topigs 20-zeug hoopt Bull het aantal gespeende biggen per zeug per jaar van 27,3 naar 30 te laten stijgen.

 • De ruimte onder de combiwasser moet nog worden dichtgemaakt. Ook de spuiwatertank en de zwavelzuurtank moeten nog worden geplaatst.

 • Maar een klein deel van de zijwand van de stal is voorzien van gevelelementen. „Door de stallen hiernaast is de rest van de gevel niet zichtbaar. Met dit slimmigheidje bespaar ik €20 per vierkante meter", aldus Bull.

 • De andere zijwand is wel volledig voorzien van gevelelementen. De lucht komt binnen aan de bovenkant van de zijwand. De opening van de inlaat wordt met een gordijn automatisch geregeld.

 • Het ventilatiegordijn is nog niet helemaal bevestigd.

 • De stal heeft twee luchtkanalen. Enkele dagen voor de open dag wordt het luchtkanaal tochtvrij gemaakt met pur.

 • Zo'n tien meter voor de ventilatoren is het luchtkanaal een stuk breder. De ventilatoren worden zo optimaal benut en de afgezogen lucht komt beter verdeeld in de combiwasser.

 • Een aanzicht van het chemische lamellenpakket van de combiwasser.

 • De afdelingen bestaan uit 20 hokken voor ieder 13 dieren. Het ventilatieplafond is gemaakt van geperforeerde kunststof damwandprofielen.

 • De stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De dieren hebben 0,8 vierkante meter tot hun beschikking. De mestput onder de stal is 1,25 meter diep en is goed voor zo'n 11 maanden aan opslag.

 • De vloer met coating naast de trog is voorzien van spleten. Alle dieren op het bedrijf van Bull krijgen sinds zeven jaar brijvoer toegediend. „We hebben bewust gekozen voor spleten rondom de troggen. Dat maakt het schoonspuiten gemakkelijker. Met brijvoer wordt nog wel eens geknoeid."

 • De kunststof hokinrichting is voorzien van een extra steunbuis in het midden van de hokken. Aan deze buis zijn de tl-buizen en de vernevelingsinstallatie bevestigd. „Voor de brandveiligheid is het beter dat de tl-verlichting niet aan het plafond zit", aldus Bull.

 • Het afleidingsmateriaal bestaat uit kettingen met golfballen.

 • Alle stallen op het bedrijf zijn aangesloten op deze dwarsgang. Al het dierverkeer kan binnendoor. „De looplijnen op het bedrijf zijn strak geregeld", aldus Bull.

 • 'De Bullekes' houden zaterdag 15 mei open dag in de nieuwe stal...

 • De open dag is bewust op een zaterdag gepland. Op deze dag hoopt Bull zoveel mogelijk dorps- en buurtbewoners te mogen begroeten.
  Bull vindt een goede verstandhouding met omwonenden van zijn bedrijf van groot belang. Meer hierover in de papieren versie van Boerderij van aanstaande dinsdag.

Of registreer je om te kunnen reageren.