Varkenshouderij

Foto & video 1534 x bekeken

Nieuwe varkensstal... met twee etages (3)

De Hermelinks in Ter Apel bouwen een nieuwe vleesvarkensstal. Omdat het te bebouwen oppervlak begrensd is, bouwen ze een stal met twee etages.

Foto

 • Arno en Ingrid Hermelink bouwen in Ter Apel (Gr.) een nieuwe vleesvarkensstal met twee etages voor circa 2.000 varkens. In twee eerdere fotoseries in september en oktober was te zien hoe de put, de wanden en de roostervloer op de eerste etage werden gestort en hoe de verdiepingsvloer werd gestort. In deze derde fotoserie meer over de achtergronden van de stalbouw en enkele prachtige plaatjes van de vorderingen. Op deze foto is te zien hoe bouwlieden bezig zijn met het leggen van de roosters op de bovenverdieping.

  Foto's: Jan Sibon, tekst: Bouke Poelsma

 • Aanvankelijk wilden de Hermelinks een nieuwe vleesvarkensstal bouwen achter de huidige stal op het bedrijf. „Bouwen in dezelfde opstelling als de andere stal was echter niet mogelijk”, vertelt Arno Hermelink. „De provincie wilde bundeling van de bedrijfsgebouwen. Daarom moesten we voor de andere stal gaan bouwen.” Ondanks de beperkte ruimte wilden de Hermelinks per se de capaciteit van hun bedrijf verdubbelen. „Verdubbeling was ‘heilig’. Het was geen optie om kleiner uit te breiden. Dan liepen de bouwkosten te veel op.” Om toch binnen de maximale 4.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte te blijven, kozen de Hermelinks voor de twee-etagestal. „Dat was de enige optie.”

 • Voordat Arno en Ingrid besloten om een twee-etagestal te bouwen, namen ze een kijkje bij een vergelijkbare stal. „Daar hebben we gezien dat het kan”, vertelt Arno Hermelink, die vooral nieuwsgierig was naar de mestafvoer van de bovenverdieping en de ventilatiemogelijkheden. „Het is erg belangrijk dat mest en lucht gescheiden blijven. Dat is mijn grootste zorg.” De vleesvarkenshouders waren ook benieuwd naar andere praktische zaken, zoals de vraag hoe je de varkens op de bovenverdieping krijgt. Dat gebeurt straks via de laadklep van de vrachtauto.

 • Via deze luchtafvoerbuizen wordt de lucht van de onderverdieping afgevoerd naar de nok van de stal. Zowel op de onderverdieping als op de bovenverdieping gaan de Hermelinks werken met grondkanaalventilatie. De twee-etagestal mocht maximaal 10 meter hoog worden. De goothoogte mocht maximaal 4 meter hoog zijn. „Dat stond in het bestemmingsplan. Vanuit die uitgangspunten zijn we naar beneden gegaan. De dieren op de onderverdieping lopen straks 40 centimeter onder het maaiveld”, vertelt Arno Hermelink.

 • Vanwege de draagkracht van de verdiepingsvloer is de bovenverdieping anders ingedeeld dan de onderverdieping. De varkens op de begane grond zitten in 10 afdelingen, met een voerpad aan de zijkant. Boven zijn er 5,5 afdelingen, met hokken aan beide zijden en een voerpad in het midden. De vleesvarkens liggen op 0,8 vierkante meter. Om de stalruimte optimaal te kunnen benutten, kozen de varkenshouders onder meer voor kunststof hokinrichting.

 • In de centrale gang op de onderverdieping kan lekker binnen worden gewerkt. Arno en Ingrid Hermelink hadden al langere tijd plannen om de varkenstak op het bedrijf – ze hebben ook nog 80 hectare akkerbouw – uit te breiden. Al in 2004 werd daarvoor een vergunning aangevraagd. Deze aanvraag liep snel spaak. In 2008 deden ze een nieuwe poging. Hoewel het bouwblok en het bestemmingsplan moesten worden gewijzigd, verliep de vergunningaanvraag voor de bouw van de twee-etagestal zonder problemen. De ruimtelijke onderbouwing hebben de Hermelinks zelf geschreven.

 • Hier zijn bouwlieden bezig met het leggen van de vloerverwarming.

 • De spanten langs de zijwanden staan. In de eerste reportage over de stalbouw wordt uitgelegd waarom de zijwanden van de onderverdieping in eerste instantie open blijven.

 • Met behulp van een bouwkraan, een hoogwerker en een verreiker worden de bouwmaterialen naar boven gebracht.

 • Wanneer de roosters op de bovenverdieping zijn geplaatst, is het tijd om de spanten voor het dak te plaatsen. Het kostte de vrachtwagencombinaties de nodige moeite om de lange dakspanten op het erf van de Hermelinks af te leveren.

 • De Hermelinks ramen de kosten van de twee-etagestal op €450 per dierplaats. Dat is inclusief erfverharding en een overdekte opslagruimte. Het dak van de stal wordt namelijk doorgetrokken, waardoor er een overdekte ruimte van 500 vierkante meter ontstaat voor de opslag van producten en de stalling van machines. „Ik wil beide takken op het bedrijf niet los van elkaar zien”, vertelt Arno Hermelink. „De tarwe en de mais gaan naar de varkens en de mest gaat terug het land op.”


 • Het bouwen van een twee-etagestal kost veel voorbereidingstijd. „Hoeveel overleg hebben we al niet gehad?”, vraagt Arno Hermelink zich af. De bouwtekeningen vormen daarbij een extra kostenpost. Nog voordat er ook maar een schop de grond in ging, investeerden de Hermelinks al €50.000.

 • De bouwlieden worden al in november geconfronteerd met een vorstperiode. Door de vorst heeft de bouw enige vertraging opgelopen.

 • Prefab-elementen vormen de zijgevels van de stal.

 • In een later stadium van de bouw wordt het dak volgelegd met zonnepanelen. De Hermelinks vroegen hier subsidie voor aan en kregen deze toegewezen. „Daar hebben we geluk mee gehad. Zonder subsidie hoef je hier niet eens aan te denken.” De panelen zijn operationeel als de stal gereed is. • De Hermelinks gaan werken met een installatie van 100 kilowatt. Op jaarbasis kunnen ze naar schatting 85.000 kilowatt-uur (kWh) leveren voor €0,43 per kWh.

 • Arno Hermelink denkt de investering in de zonnepanelen, die hij ook goed vindt voor het imago van zijn bedrijf, in acht jaar te kunnen terugverdienen. Daarbij houdt hij rekening met de stijgende stroomprijzen.
  Binnenkort meer over de stalbouw van de Hermelinks.

Of registreer je om te kunnen reageren.