Varkenshouderij

Foto & video 1321 x bekeken

Fokbedrijf met Pools landvarken

Grzegorz en Teresa Pruszkowscy fokken zowel zuivere-lijns dieren als F1-gelten en kruisingsberen. Ze werken met het driewekensysteem. Het bedrijf heeft 35 hectare graanteelt voor de eigen dieren.

Foto

 • Het bedrijf telt circa 75 zeugen. Zowel de geltenopfok als de afmest van uitgeselecteerde varkens doen de ondernemers zelf. Er wordt gewerkt volgens het fokkerijprogramma van stamboek Polsus. Het bedrijf fokt zuivere Pools landras-gelten en F1-gelten (Pools landras x Pools Large White). De gefokte beren zijn Duroc- of kruisingsberen (Duroc x Piétrain).

 • Op de voorgrond – achter de woning - de in 2006 gebouwde zeugenstal met opfokhokken voor biggen. Achter deze stal staat de opfokstal met daarin ook de uitgeselecteerde dieren die voor de slacht gaan.

 • De zuiverelijns zeugen spenen gemiddeld 11 biggen per worp. De in 2006 gebouwde kraamstal is licht en strak afgewerkt met tegels aan de wand. Vloerverwarming en lampen houden de biggen warm. Tatoeëren van de biggen vindt op een leeftijd van drie weken plaats, spenen een week later.

 • Een drieweekssysteem levert grotere koppels biggen. Er zijn drie afdelingen voor gespeende biggen met elk ruim 100 plaatsen. In het dichte deel van de vloer zit verwarming. Het open gedeelte bestaat uit kunststof rooster.

 • Als afleidingsmateriaal hangt een pan in het hok. De lucht komt via kleppen van de centrale gang in de afdeling. Bij warm weer gaan de kunststof ramen open.

 • Vijf weken na dekken of inseminatie gaan de drachtige zeugen in de groep en op stro.

 • De zeugen krijgen handmatig voer en vreten in verkorte voerboxen. Water krijgen de dieren via een automaat.

 • Op het bedrijf verzorgen een oudere en jongere Pools Large White beer een deel van de dekkingen. Voor het overige deel wordt ki toegepast.

 • Een hellende betonvloer met daarop stro vormt de ondergrond voor de opfokvarkens en de dieren die voor de slacht gaan.

 • In de opfokstal is ruwvoer beschikbaar voor de varkens. Het voer loopt sinds dit voorjaar via een vijzel in de bakken, zodat handmatig voeren tot het verleden hoort.

 • In de opfokstal is het een bonte verzameling van zuiverelijns dieren en kruisingen. De hellende vloer blijft brandschoon. De varkens mesten achter in het hok. De mest wordt met behulp van een schuif mechanisch afgevoerd.

 • Achter de stal komt de mest op een hoop terecht en gaat later het land over.

 • Voor de verschillende diergroepen maakt de varkenshouder aparte rantsoenen. Het graan van eigen land wordt aangevuld met soja en concentraat. Op deze wijze werkt de overgrote meerderheid van de Poolse varkenshouders. De Poolse boer is niet vertrouwd met de voerindustrie en is van mening in eigen beheer goedkoper voer te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.