Varkenshouderij

Foto & video 1791 x bekeken

Biggenstal met innovatief mestsysteem

Chris Hoeven in Oirschot (N.-Br.) heeft de eerste biggen opgelegd in zijn innovatieve biggenstal met een condenssysteem.

Foto

 • De nieuwe biggenstal voor 1.032 biggen van Chris Hoeven in Oirschot bestaat uit een grote afdeling en heeft een inhoud van 1.800 kuub. In de mestput heeft hij een condenssysteem gemaakt dat voor minder ammoniakuitstoot in de stal moet zorgen.

  Foto’s Henk Riswick, tekst: Judith Waninge

 • De roosters in de hokken zijn van kunststof. In het midden zit een rooster met minder spleten.

 • Niet in alle hokken gaan de biggen op de dichte plaat liggen.

 • De biggen krijgen de eerste 14 dagen na opleg vier keer per dag verwarmde brij, daarna krijgen ze acht keer per dag een ander brijrecept.

 • De afdeling heeft 24 hokken die elk plaats bieden aan 43 biggen. De stal is 30 meter lang en 13 meter breed. De hokken zijn weinig vervuild.

 • De verse lucht komt via een opening in de achterwand binnen en gaat onder de mestput door. In die mestput heeft Hoeven een zeil gemonteerd dat zo glad is als glas. Doordat de koude lucht onder het zeil doorstroomt, komt er condens op het zeil in de mestput. Daardoor loopt de mest meteen via de rioolbuizen weg, naar de mestverwerking.

 • De lucht komt opgewarmd onder de zeilen die in de mestput liggen door, de afdeling binnen en gaat via de voergang naar boven. De temperatuur van de binnenkomende frisse lucht is tot nu toe contant op 14-15 graden gebleven, ondanks nachttemperaturen onder 0 graden.

 • Aan het eind van de voergang is een ventilator gemonteerd om de lucht in de afdeling te mengen. Maar die ventilator heeft Hoeven nog niet hoeven gebruiken. De tot nu toe opgedane ervaring leert hem dat de ventilator waarschijnlijk ook overbodig is.

 • Per hok zijn er twee afvoerpijpen waardoor de mest wegloopt. In het midden van de mestput is een muur gemetseld waar het zeil op ligt. De mest glijdt, mede door de condens, altijd meteen naar een van de afvoerbuizen. De mestput is 1,10 meter diep gemetseld en het zeil hangt op 60 centimeter diepte.

 • Doordat er geen mest in de stal blijft, is de ammoniakuitstoot lager. Dit is goed te ruiken in de stal. Hoeven wil graag een proefstalstatus voor deze stal aanvragen, om deze uitstoot officieel te meten. Hiermee hoopt de varkenshouder op de nieuw te bouwen locatie aantoonbaar minder ammoniakuitstoot te produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.