Varkenshouderij

Foto & video 1123 x bekeken

EPP congres bekijkt mest-verwerking

Varkenshouders uit heel Europa bezochten tijdens het EPP-congres van 31 mei tot 3 juni in Gent (B.) een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie en een zeugen-bedrijf volop in uitbreiding.

Foto

 • Isabelle Vermander, adviseur bij het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM, legt uit hoe de mestverwerker op het bedrijf van de familie Lafaut in Rumbeke (B.) werkt. De mestafzet op dit bedrijf kost 20 euro per kuub.

  Foto's: Marleen van Sleuwen en Ineke Eijck, tekst: Marleen van Sleuwen

 • Hoe de installatie werkt, staat beschreven op dit overzicht. In de eerste tank komt de mest. Deze gaat door een centrifuge die de mest scheidt in een dunne en een dikke fractie. De dunne fractie gaat een opslagtank in. Van daaruit wordt de dunne fractie naar de volgende silo gepompt waar denitrificatie plaatsvindt. Daarbij wordt het nitraat omgezet naar stikstofgas in zuurstofarme omstandigheden. Stikstofgas is milieuneutraal en vervliegt in de lucht, die al voor 78 procent uit stikstofgas bestaat.

 • Vervolgens gaat de dunne fractie naar een silo waar nitrificatie plaatsvindt. Bij nitrificatie wordt zuurstof door de vloeistof gepompt, waarbij bacteriën ammoniak omzetten naar nitriet en vervolgens naar nitraat. De laatste fase in het volgende vat is de bezinking, waarbij het slib uitzinkt naar de bodem. De vloeistof bovenaan het vat wordt vervolgens opgeslagen in het effluentbekken en daarna uitgereden op het land. Tijdens het proces wordt azijnzuur toegevoegd om kalkaanslag te verwijderen evenals methanol dat dient als koolstofbron voor de bacteriën.

 • De centrifuge staat afgebeeld op de plaat aan de muur. De centrifuge kost 80.000 euro. Hij draait op dit bedrijf 35 uur per week en verwerkt 8 kuub per uur.

 • De centrifuge.

 • De dikke fractie uit de centrifuge gaat via een lopende band de grote hoop op. Dit is 15 procent van de totale mest. Het bevat 80 tot 90 procent van de fosfor uit de mest. De dikke fractie van dit bedrijf gaat naar een composteerbedrijf.

 • Een bovenaanzicht van de vaten voor behandeling van de dunne fractie.

 • In dit vat vindt nitrificatie plaats. Het zuurstof wordt er doorheen gepompt en veroorzaakt luchtbellen aan het oppervlak.

 • In dit vat staat de vloeistof stil. Behalve aan het oppervlak komt er geen lucht bij de dunne fractie, zodat er denitrificatie plaatsvindt. Er ontstaat stikstofgas dat vervliegt.

 • Het volgende bezoek was aan het bedrijf van Frederik en Heidi van de Kerckhove-Coghe in Koolskamp (B.). Het bedrijf wordt uitgebreid naar 750 zeugen en 2.700 vleesvarkens. De bouw is nog in volle gang. Voorlichters Luc van der Meulen van Morti en Maarten van Horen van Hendrix-Baack geven een toelichting.

 • Nederlandse boeren, Johnny Hoogenkamp, Kees Vermunt, Willem van den Akker en Theo Koppens, onderzoeken meteen de kwaliteit van de stalinrichting.

 • De dragende zeugenstal is opgebouwd met boxen met uitloop. Er is veel lichtinval door de grote ramen.

 • Met deze hendel kunnen alle poortjes tegelijk geopend worden.

 • De putten hebben schuine wanden om de ammoniakuitstoot te verminderen. Varkenshouder Aad van Leeuwen bekijkt ze even.

 • De biggenopfok is nog in aanbouw.

 • Een kraamhok is vast opgebouwd. De vloer onder de zeug is van Staliet. De investeringen per productieve zeug bedragen hier 2.000 tot 2.500 euro.

 • De varkenshouders bekijken het kraamhok aandachtig.

Marleen van Sleuwen

Of registreer je om te kunnen reageren.