Redactieblog

3435 x bekeken 8 reacties

Open brief aan Van Dam: Bescherm ook de boer!

Martijn van Dam moet boerengezinnen beschermen, zoals ook consumenten bescherming genieten, vindt columnist Joost de Rooij. Een open brief aan de nieuwe staatssecretaris van EZ.

‘Excellentie! Laat me u in de eerste plaats feliciteren met uw benoeming tot staatssecretaris. In de tweede plaats wil ik hierbij graag mijn zorg uitspreken over de wijze waarop u de komende tijd misschien uw ambt gaat vervullen.

Het is niet nieuw dat mensen naarmate ze ouder worden niet alleen hun haar, maar ook hun durf verliezen. Het is een beetje zoals de Bijbelse Samson, die zijn kracht verloor toen zijn haar werd afgeknipt. Jonge honden zijn veel onbevangener en doortastender dan ouden van dagen.

Wapenfeiten van jong kamerlid Van Dam

Als jongeling heeft u uw sporen wel verdiend als het gaat om regelgeving waardoor met ongewenste zaken korte metten werd gemaakt. U had slechts drie jaar ervaring in het parlement en nam toen al het initiatief tot de Wet Van Dam, die het mogelijk maakt om allerlei abonnementen gemakkelijk op te zeggen zodat consumenten er niet via de ‘stilzwijgende’ verlenging of andere constructies tot in lengte van dagen aan vast zitten. Een ander groot wapenfeit van u, eveneens uit uw ‘jonge jaren’, betrof de invoering van het bel-me-niet-register.

Van Dam beschermde consument met Bel-me-nietregister

Dit alles heeft u volbracht zonder af te wachten of de branches de misstanden zelf konden oplossen. Bij de totstandkoming van de Wet Van Dam is uitdrukkelijk overwogen dat ondanks de erkenning van het probleem door de Uitgeversbond de wet niet kon wachten op stappen door de branche zelf. Ook het bel-me-niet-register moest er komen, zelfs als de sector zelf al bereid was tot actie. Niks afwachten: u, de overheid, nam het voortouw. De consument was in gevaar en behoefde bescherming. Op de barricades!

'Oneerlijke verdienmodellen'

Inmiddels bent u 38. Geenszins bejaard, maar wel goed voor een teruggang van wilde krullenbol naar een beschaafde scheiding. Verder meen ik een teruggang in lef en doortastendheid te bespeuren. Dat baart zorgen. Bij uw eerste debat op 3 december 2015 sprak u meermaals over het oneerlijke verdienmodel en over ‘boerengezinnen, die zeven dagen per week keihard werken en er weinig aan overhouden’, maar actie van uw kant lijkt zich te beperken tot overleg. Van ingrijpen is nog geen sprake. U sprak uw vertrouwen uit in maatschappelijke organisaties, supermarkten en consumenten en noemde regelgeving letterlijk ‘een last resort’.

Vanwaar die plotselinge terughoudendheid met regelgeving? Waarom genieten consumenten wél meteen bescherming en boeren niet? Boeren staan immers tegenover, zoals u het noemde, ‘grote machtige spelers in de voedselindustrie’. Is het kwalijker dat de consument lastig gevallen wordt over een autoverzekering dan dat gezinsbedrijven kapotgaan?

Inmiddels bent u 38. Geenszins bejaard, maar wel goed voor een teruggang van wilde krullenbol naar een beschaafde scheiding. Verder meen ik een teruggang in lef en doortastendheid te bespeuren. Dat baart zorgen.

Beroep op Van Dam: 'Behandel boeren met hetzelfde respect als consumenten'

Ik doe een dringend beroep op u: behandel boerengezinnen met hetzelfde respect als consumenten. De problemen zijn groot en de zelfverrijking door supermarkten over de rug van de producent is ­verwerpelijker dan dat een consument nog een jaar 
vastzit aan een tijdschrift omdat hij de kleine lettertjes niet goed heeft gelezen. Geen woorden maar daden. Kortom: wees nog eens lekker jong!’

Staatssecretaris Van Dam, najaar 2015, op het symposium ter ere van Boerderij 100 jaar. Foto: Koos Groenewold
Staatssecretaris Van Dam, najaar 2015, op het symposium ter ere van Boerderij 100 jaar. Foto: Koos Groenewold

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Ben benieuwd waar meneer De Rooij de arme boerengezinnen tegen wil beschermen. Moeten er zeker eerlijke prijzen komen voor hun producten? En de overheid er dan bij de consument vooral op aandringen dat het belangrijk is dat er geen prijsafspraken worden gemaakt en dat je vooral goed moet opletten waar je het goedkoopste terecht kunt. Lang leve de vergelijkingssites! Kortom, een gegarandeerde winstformule zou voor het boerengezin heel comfortabel zijn maar die gaat er niet komen. Ben benieuwd of dit soort geleuter ook ooit een keer ophoudt.

 • erardus1

  Mooie heldere brief Joost. Wat mij betreft een eerste stap om de overeenkomst over eerlijke inkoop van de supermarkten afrekenbaar te maken via een waakhond zoals in Engeland. Dus geen eenzijdige wijziging van contracten en stoppen met copieren van recepturen om huismerk producten te laten fabriceren.

 • Bennie Stevelink

  Prijzen garanderen kan alleen als je aanbod gaat reguleren. Dit betekent Europa afsluiten voor invoer, en binnen Europa productie quoteren. Dit betekent het einde van de vrije markteconomie. Daarnaast betekent quotering het creëren van luchtkapitaal wat de boer als een molensteen om de nek hangt. We komen van de regen in de drup.

  Het enigste reëel uitvoerbare is een Europees verbod op winkelmerken voor voedsel. Daarmee krijgt de boer via zijn coöperatie meer kans zich op andere manieren te onderscheiden dan alleen de prijs. Er ontstaat meer ruimte voor duurzame landbouwontwikkeling en inkomensvorming voor de boer.

 • vandenbrandcv1

  Van Dam kan er voor zorgen dat de mededingingsregels niet meer gelden voor boeren/gezinsbedrijven (in NL en de EU). Dit instrument gebruikt de industrie om de boeren de kop in te drukken als we het beu zijn. Van Dam hoeft niet bang te zijn dat boeren de industrie langdurig uit balans brengen, wat dat kan de boer niet opbrengen.

 • Willem1984

  Mooi geschreven Joost!!

 • WGeverink

  Je bent moeilijk te volgen mozes. Ik denk dat veel van jouw collega's zich intussen krabben waar het niet jeukt. Wat maakt het fosfaat quotum zoveel beter dan het melkquotum?

 • Bennie Stevelink

  Melkquotum was een marktmaatregel, fosfaatrechten een milieumaatregel. Beiden veroorzaken luchtkapitaal. Beiden hebben geen invloed op de prijs. Juist omwille van het voorkomen van luchtkapitaal was ik voorstander van grondgebondenheid. Om effectief te zijn had de grondgebondenheid echter wel veel strenger moeten zijn en veel vroeger ingevoerd moeten worden.

 • hansvanbergen

  Ja maar dat was heel dom geweest want dan was er heel veel lucht in de grond en pachtprijzen gegaan wat totaal ontwrichtend had gewerkt op het hele platteland. Van Dam kan nu de kleinere bedrijven ondersteunen door die te vrijwaren van allerlei ingewikkelde eisen om fosfaat te kopen en juist bij de groten wel beweiding en extra grond te stellen als voorwaarde.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.