Commentaar

2423 x bekeken 2 reacties

Kwaliteitsslag maken

Handelaren verwijten boeren te weinig oog te hebben voor bigkwaliteit. Ze moeten zelf echter ook aan de slag.

Slechts 30 procent van de exporterende vermeerderaars levert wat de markt vraagt, constateert Erik Bouwmeester, bemiddelaar in biggen bij het Duitse Westfleisch. Andere handelaren en bedrijfsadviseurs laten soortgelijke geluiden horen. Afgaand op deze signalen lijkt het alsof er nogal wat mankeert aan de Nederlandse big.
Dat er flinke kwaliteitsverschillen zijn tussen partijen biggen zal niemand betwisten, maar enige nuancering is op zijn plaats. Kwaliteitsverschillen zijn deels inherent aan de Nederlandse situatie met een diversiteit aan genetica, variatie in bedrijfsomvang en huisvestingssystemen. Ook heeft elke varkenshouder zo zijn eigen strategie, waarbij de één meer op kostprijs zit en de ander op kwaliteit. Dat resulteert in verschillende stromen biggen met elk een eigen prijszetting. De markt doet zijn werk.
Uiteindelijk lukt het om alle extra geproduceerde biggen in binnen- en buitenland te verkopen voor een goede prijs, gelet op de bovengemiddelde voerwinsten de laatste twee jaar. Om deze situatie vast te houden is het natuurlijk nodig continu alert te zijn op de kwaliteit van de biggen.
Zeugenhouders in de landen om ons heen zitten niet stil en hebben vaak een voorsprong als het gaat om diergezondheid. Handelaren hebben ook een belangrijke rol in het verbeteren van de bigkwaliteit. Niet zelden worden vaste relaties tussen vermeerderaar en vleesvarkenshouder echter verbroken, doordat een handelaar een euro meer biedt voor de biggen en deze vervolgens elders plaatst. In een dergelijke situatie is het lastig om samen te werken aan kwaliteit. Handelaren en varkenshouders zijn er vaak beducht voor om 100 procent transparant te zijn over de achtergrond van de biggen. Ze zijn bang om handel te verliezen. Kwaliteitsprogramma’s en keurmerken kunnen daar weinig aan veranderen. Echter, om een kwaliteitsslag te maken zijn vaste relaties en vertrouwen tussen vermeerderaar, handelaar en afnemer noodzakelijke voorwaarden.

Laatste reacties

  • Piet, Midden-Europa

    Dat vind ik ook, de KIEKEBOE spelletjes zijn ouderwets !!!... Daar mag gerust leven en laten leven op een FATSOENLIJKE manier voor in de plaats komen !!!!!.....

  • joannes

    Wanneer het zo eenvoudig was? Loyaliteit wordt niet vanzelfsprekend betaald! Waarom moet er altijd een dominante speler zijn in de keten die de normen stelt? Zoals de Supermarkt keten of de Vleesverwerker! Omdat gelijkwaardige partners altijd elkaar vinden in een ongelijke strijd. En ...... gelijkwaardige partners altijd eindigen in strijd zodra het een strijd wordt tussen gelijken. Hoe is Albert Heijn ondanks hogere prijzen altijd als winnaar in concurentie strijd boven komen drijven? Niet door samenwerking maar met schaalgrootte en eigenwijze beslissingen! Dat VION de concurrentie strijd verliest heeft niet met schaalgrootte maar met de foute ¨eigenwijze¨ beslissingen te maken, die door de Nederlandse Supermarkten niet gewaardeerd werden en Tönnies om de hoek zit in betere condities en betere relaties met afnemers! Samenwerking is alleen op deel projecten aan de orde geweest maar nooit een bedrijfsstrategie!

Of registreer je om te kunnen reageren.