Commentaar

1957 x bekeken 2 reacties

Pluimvee is de escape

Dankzij de pluimveehouderij lukt het om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. Gevaren zijn er ook.

Het onderwerp mest en mestverwerking is actueel. Intermediairs, verwerkers en boeren zijn druk bezig de nieuwe wetgeving te vertalen naar het eigen bedrijf. Vanaf dit jaar moeten veehouders afhankelijk van de regio 5, 15 of 30 procent van het bedrijfsoverschot verwerken. Dat kan op verschillende manieren. Zo kunnen varkenshouders zelf mest gaan verwerken, de verplichting overdragen op een andere veehouder of een mestverwerkingsovereenkomst sluiten met een verwerker of exporteur.
Vooral van de laatste mogelijkheid zal naar verwachting volop gebruikgemaakt worden. Veel intermediairs denken op die manier klanten aan zich te kunnen binden.
Overdragen van de verplichting op een exporteur is vooral mogelijk vanwege de flinke hoeveelheid pluimveemest die de grens over gaat of wordt verbrand. Veel van die kilo's fosfaat zijn op papier om te ruilen voor varkensmest. Op die manier is voordelig en eenvoudig te voldoen aan de verwerkingsverplichting. Daarmee lijkt de 'pluimveeroute' de escape voor 2014.
Het gevaar is wel dat mestverwerkingsinitiatieven in eigen land moeilijker van de grond komen. En daar was het juist om te doen. Op initiatief van de sector zelf is besloten te gaan verwerken om zo de druk van de markt te halen. Een oplossing op papier door kilo's fosfaat tussen pluimvee en varkens uit te wisselen draagt daar niet aan bij. Bovendien kan dit later problemen geven. In 2015 wordt de verwerkingsplicht waarschijnlijk 10, 30 en 50 procent. Dan is de pluimveeroute alleen niet voldoende om aan de verwerkingsverplichting te voldoen.
Het zou goed zijn als er in dit aanloopjaar daadwerkelijk meer initiatieven tot mestverwerking in eigen land van de grond komen. Daarmee kan de druk van de markt in de varkensdichte gebieden. Een goede controle op mestafvoer, verwerking en aanwending is daarbij onontbeerlijk. 2014 wordt een belangrijk jaar in het langslepende mestdossier.

Laatste reacties

  • alco1

    Een vraag:
    Is bij verbranding van kippenmest het mineralen getal in as gelijk aan de bemonstering van de aangevoerde kippenmest?

  • Kuykenhouder

    @ALCO1 N is weg volgens mij en P word verkocht (?)
    Ik vind het goed om als pluimveehouderij tijdelijk andere sectoren te helpen, en zo hun te ondersteunen om de opgelegde doelen te behalen. Maar schot moet blijven tussen de sectoren. LTO bestuur moet zich in de oren knopen dat dat een gunst is. Bart

Of registreer je om te kunnen reageren.