Redactieblog

1113 x bekeken

Grip op de kasstroom

Cashmanagement is vooruit plannen. Op die manier zijn liquiditeitsproblemen te voorkomen. Historische cijfers zijn de basis voor prognoses.

Poen, poen, poen, poen. Wim Sonneveld zong erover: 'Wat je allemaal met poen ken doen.' Menig ondernemer weet wat het betekent als het er even niet is. Niet lang geleden was dat eenvoudig op te lossen. Even bellen met de bank of een leverancier vragen om later te mogen betalen en het probleem was opgelost. Dat is nu anders. Tekorten op de rekening-courant of de bank steeds vragen om euro's geeft een slecht rapportcijfer, waardoor uw rating verslechtert. Uw rente gaat omhoog en tekorten zijn niet meer mogelijk. Cashmanagement is belangrijk geworden. Simpelweg naar uw financier en leveranciers roepen dat de opbrengsten te laag zijn en dat ze maar even moeten wachten tot het beter is, werkt niet meer. Wat ook speelt is dat bedrijven gegroeid zijn, waardoor het bedrag dat omgezet wordt groter is. Al met al een flink aandachtspunt.
Cashmanagement draait om plannen. Het is zaak om goede prognoses te maken op bijvoorbeeld maandbasis en dan de bewegingen qua kosten en opbrengsten goed in te schatten. Met jaarcijfers en gezond boerenverstand zijn redelijke inschattingen te maken. Overigens zijn slechte prognoses nog erger dan geen prognoses. U, uw bank en eventuele andere belanghebbende koersen op de prognose. Afwijkingen komen dan hard aan, zeker als deze wel te voorzien waren, maar ontbreken.
Waar houden we rekening mee? Welke biggen- en vleesprijs verwachten we? Wat doen de voer- en mestprijs? Critici onder u zullen roepen dat niemand het weet. Klopt! Dus dan heeft zo'n prognose totaal geen zin. Oneens! Het geeft de lijn aan: wanneer in het jaar is het krap en in welke periode moet het fluitend gaan. Fokkers boeken, normaal gesproken, het eerste deel van het jaar een marge. Vleesvarkenshouders kennen over het algemeen juist meer marge in het tweede halfjaar. Fokkers en vleesvarkenshouders maken het elkaar dus ongewild moeilijk. Dat moet ook echt anders kunnen, maar dat is voor een andere keer.
Om een onderbouwde inschatting te maken van de biggen- en vleesvarkensprijzen kan gewerkt worden met de historische prijswijziging per maand. Door de gemiddelde prijsverandering van de laatste jaren aan te houden ontstaat een redelijk beeld: een prijscurve. Afwijkingen van deze curve worden vrij snel waargenomen. Serieuze afwijkingen kondigen meestal een wijziging aan van de curve. Noem het instelperiodes naar een nieuw prijsniveau: de curve loopt weer verder op het nieuwe niveau. De instelperiode voor de biggenprijs is meestal rond de maanden maart en september. Voor de vleesvarkensprijs geldt de traditionele prijsval in december met herstel in januari en de instelperiode in juni.
Met dergelijke gereedschappen kunt u beter grip houden op de kasstroom van uw onderneming. Naast de prognose zet u de werkelijk behaalde cijfers per maand of per kwartaal. Hoever wijken de gegevens af? De goede kant op of juist op onderdelen de verkeerde? Kunt u zelf bijsturen of is het tijd om met de bank om tafel te gaan?

Of registreer je om te kunnen reageren.