Redactieblog

2216 x bekeken 7 reacties

De big en zijn voer

Voer mag geen beletsel zijn voor de varkensgezondheid. Vanwege lage marges doen varkenshouders concessies qua keuze en kwaliteit van grondstoffen.

De laatste tijd worden wij in de praktijk geconfronteerd met meer problemen bij biggen na het spenen. We zien veel meer coli-infecties in de vorm van speendiarree en 
oedeemziekte. Streptokokkeninfecties lijken ook hardnekkiger dan voorheen. Over de oorzaken van deze ziekten lopen de meningen uiteen.
Volgt u mij eens in de volgende gedachtegang: als varkens en biggen voldoende zouden opleveren, met een fatsoenlijk inkomen voor de varkenshouder als resultaat, zouden er minder van de hierboven vermelde problemen bij gespeende biggen zijn.
De verklaring is eenvoudig. Bij een renderend scenario is namelijk meer ruimte om aan de behoeften van de dieren te voldoen, zowel op het gebied van huisvesting en verzorging als voeding.
Hoe is de huidige situatie op veel varkensbedrijven? De voerkosten bepalen een groot deel van het rendement op een bedrijf. Het in de hand houden van voerkosten is een must om een goed financieel resultaat neer te zetten. Dit betekent dat de varkenshouder uitgekiend moet voeren: de juiste hoeveelheden eiwit, energie en vitaminen op het goede moment. Niet te veel, en zeker niet te weinig. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheden eiwitten en vitaminen die het voer bevat, maar meer of de dieren de benodigde voedingsstoffen er uit kunnen halen. Grondstofkeuze en de verteerbaarheid ervan spelen een grote rol in dit proces. Spekkoper is degene die met goedkopere grondstoffen een gelijkwaardig of beter resultaat kan behalen.
Deze vlieger gaat in veel gevallen echter niet op, want de grondstofkeuze, de beschikbaarheid van nutriënten en de vertering zijn complexe zaken. Dit maakt het beoordelen van de veiligheid van het voer voor de betreffende diercategorie lastig. Alle risicofactoren voor een slechte darmgezondheid passeren de revue en worden zo mogelijk geëlimineerd. Helaas zijn de biggen nog steeds iets aan de diarree en wordt medicatie overwogen. Zijn we dan wel goed bezig?
Bij een goed renderende situatie in de varkenshouderij doen varkenshouders minder concessies wat betreft de keuze en de kwaliteit van grondstoffen. Het gevolg daarvan is een betere darmgezondheid bij de dieren.

Helaas leven we in een wereld waarin het inkomen van de varkenshouder onder druk staat en hij dus op het scherpst van de snede moet voeren. Er worden binnenbochten genomen, ook op het gebied van voer, met alle gevolgen van dien.
Voer mag naar mijn mening geen belemmering zijn voor de gezondheid van de varkens. Als de voerkwaliteit in voorkomende gevallen leidt tot problemen bij de dieren, moeten varkenshouders de gekozen strategie nog eens goed heroverwegen. We ontberen op dit moment een transparante en onafhankelijke beoordelingsmethodiek van voerkwaliteit. Het voer en de samenstelling ervan blijken in veel gevallen de bekende black box. Niet-soorteigen dierlijke eiwitten toelaten in biggenvoer kan ook een deel van de oplossing zijn.

Laatste reacties

 • BW

  Ik vindt het een gevaarlijke uitspraak. Ondernemers zullen altijd het beste voer willen tegen lage prijzen. Maar als dit ten koste gaat van dierenwelzijn zal die ondernemer ook direct aktie ondernemen. Om een goed rendement te scoren is het van aller groots belang dat dieren in top conditie en gezond zijn. Daar is mede een voerleverancier verantwoordelijk voor. Die dient de kennis van voer te hebben.

 • fransderondhoeven

  zeer gevaarlijke uitspraak in veel gevallen probeert een voerfabriek het voer zo goedkoop mogelijk te maken om meer klanten te winnen vervolgens gaan mensen die geen verstand van varkens hebben zeggen wat wel of niet in het voer mag zitten zoals koper en zink en dergelijke

 • joannes

  Doelt Rudolf op: varkens dwingen (goedkoop) vegetarisch op te laten groeien, provoceert darmproblemen? Lees zijn de laatste zin; daar is het hele stuk naar toe geschreven.

 • brabantsduitserke

  ik ben het met de veearts eens,al vindt ik zijn uitspraken de laatste tijd niet slim gezien zijn positie. velen nederlandse voerfirmas kleden het voer helemaal uit en mengen een hoop troep . kijk eens over de grens veel graan van goede kwaliteit veilig voer. qua prijs ook nog voordeliger komt geen voer specialist kijken in de stal,weten toch goed voer te leveren. ik vraag me af waarom de voervoorlichter iedere keer weer in stal komt doen. ik heb hier zo mijn bedenkingen bij.

 • drientje

  In de varkenshouderij heerst er een moraal van voerschulden afboeken, lees voerschuld doorschuiven naar de andere klanten. Waarom zou het met de diergezondheid dan wel zo nauw genomen worden?

 • Fleur de lille

  Dat juist in de varkenssector voerkennis ontbreekt is niet vreemd want hier huizen de meeste zij-instromers met onvoldoende dier-opleiding.
  Voerleveranciers voorzien graag in dit kennisgebrek om hun producten verkocht te krijgen. FF en zijn maten verdienen hier bakken met geld aan.

  Juiste uitspraak van deze verantwoordelijke veearts.

 • jaapjo

  Het is in deze tijd raar dat er niet exact wordt aangegeven wat er in het voer zit

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.