Boerenblog

2118 x bekeken 2 reacties

Thema-avond over voer

Geluk zit niet in bezit, maar in hetgeen je kunt delen. Voor slim ondernemen is moderne kennisdeling, onder andere over voerkosten, essentieel.

Op 1 april 1988 zat ik bij de notaris om als zelfstandig ondernemer te starten met 200 zeugen. Exact 25 jaar later is het bedrijf tien keer zo groot, al zegt dat weinig. Je hebt wel een minimumomvang per locatie nodig om efficiënt te kunnen boeren. Efficiëntie is noodzakelijk om de marge per dier positief te houden en liefst te verhogen. Waar schaal- en productieverhoging jarenlang de boventoon voerde, ligt de nadruk vandaag veel meer op slimmer ondernemen, zorgen dat het aantal inkomende facturen vermindert.

Er is nog veel te ontdekken en daarvoor is moderne kennisdeling essentieel. De 500 ‘gratis’ adviseurs in de varkenshouderij zijn echter wat minder scheutig met advies wanneer het gaat om het schrappen van faalkosten. Als boer ben je vooral interessant wanneer je wilt bouwen en de productie wilt opjagen. Dat betekent voor iedereen omzetverhoging en dus dikke winst, althans voor bijna iedereen.

Van mengvoer naar grondstoffen
Per ton mengvoer wordt ruim €50 gecalculeerd voor malen/mengen, persen/brengen en advies/marge. Kort gezegd: drie keer ‘f’: fabricage, franco en franje. Vorig seizoen is transparantie in kostenopbouw van voer volop aan bod geweest tijdens de FarmFocus-avonden. Een jaar later is er veel gebeurd. Mengvoerleveranciers zien in dat overlevers in de varkenshouderij geen (grote) fabrieken meer nodig hebben. Meerdere voerbedrijven zijn volop in de enkelvoudige grondstoffenhandel gestapt en leveren deze vaak zeer scherp aan de boer. Boerenbond Deurne zette met Myfeed hiertoe zelfs een nieuw bedrijf op en publiceert prijzen direct op internet. Goede nutritionisten zijn volop aan het jobhoppen geslagen of starten zelfstandig, een grote markt ligt open. Op ons eigen FarmFocus-platform wisselen collega’s hun ervaringen uit en delen boerenkennis.

Fabricage, franco en franje
Inmiddels is genoegzaam bekend wat de kostenopbouw van volledig mengvoer is. Een voorbeeld vanaf ons platform, zoals een van de grootste mengvoerleveranciers hanteert:
- fabricage inclusief marge: €3,00 per 100 kilo;
- transport van fabriek naar boer: €1,50 per 100 kilo;
- binnen- en buitendienst: €1,00 per 100 kilo;
- kortingen: €2,00 per 100 kilo.
Opgeteld €7,50 bruto per 100 kilo als gemiddelde voor alle varkensvoeders. Per diergroep varieert dit echter, vóór korting van €4,00 (vleesvarkens) tot €11,00 (biggen). Een vleesvarkenshouder die dus de volle korting geniet, is maar net €2,00 per 100 kilo kwijt. De rekensom in hoeverre investeren in ‘malen/mengen’ lonend is, valt dus niet altijd gunstiger uit voor grote bedrijven. ‘Persen’ is voor velen achterhaald. Werden er in het verleden vooral voordelen aan toegekend, nadelen zijn er ook. ‘Brengen’ zorgt vooral voor de faalkosten en is weinig duurzaam. Voer moet zo min mogelijk op transport. Kosten die fabrieken voor grondstoffen calculeren, liggen gelijk aan de kosten waarvoor je ze als boer op het erf hebt. ‘Advies’ blijft nodig, alleen laat zogenaamd gratis advies zich duur uitbetalen. Dat er marge gemaakt moet worden, is logisch, dat moet iedereen. Ik verwonder me dan ook totaal niet over de torenhoge gepubliceerde mengvoerwinsten, lees marges.

Kern blijft nodig
Naast grondstoffen, droge en eventueel ook natte, is nog steeds een kern nodig. Een kern bestaat uit een mengsel van kleine nutriënten en is dus eigenlijk een geconcentreerd mengvoer. Van deze kern is in het totaalrantsoen nog slechts een paar procent nodig. De huidige grote mengvoerfabrieken in ons land zijn vaak niet in staat deze geconcentreerde mengsels te maken. Hiertoe zijn er speciale premix-leveranciers en ook kleinere molenaars zijn vaak wel in staat ze op maat te maken. Een kern is bijna twee keer zo zwaar als mengvoer en kan vlot een euro per kilo kosten. Silo’s of bunkertjes van 2 ton komen in beeld, bestaande silo’s zijn dan te gebruiken worden voor de grondstoffen.

De grondstoffenontvangst kun je heel duur maken met bijvoorbeeld acht keer 60 kuubssilo’s, een stortput en een elevator. Veel leveranciers leveren echter voor enkele dubbeltjes extra per 100 kilo graag volle gecombineerde vrachten grondstoffen uit van bijvoorbeeld vier keer 8 ton.

Thema-avond op 17 april
De trend in voer is eigen regie en deze is inmiddels onomkeerbaar, al zijn er altijd voorlopers, volgers en wijkers. Samenwerking met collega’s en het bedrijfsleven is essentieel bij innovaties. FarmFocus levert faciliteiten aan de gehele keten die deze samenwerking bevorderen. De komende thema-avond gaan we hier nog op in, maar we kijken inmiddels verder: hoe kun je naast kostprijs de kwaliteit van voer beïnvloeden, grondstofkeuzes, optimalisering, fermentatie. Op 17 april is iedereen welkom om onze eigen voerkeuken, hamermolen en gefermenteerd biggenvoer te bekijken. Voerspecialist Wout Mutsaers gaat tijdens zijn inleiding in op de hem zeer vertrouwde materie. Daarna volgen rondetafelgesprekken met het bedrijfsleven en organisaties die de blik echt op vooruit willen zetten. Zij kunnen zich nog aanmelden en uiteraard is iedereen welkom om de avond te bezoeken.
bron: FarmFocus

Laatste reacties

  • rensk004

    Geen reactie,s, dus het zal wel weer lastig worden om ook deze thema avond vol te krijgen!

  • martinmarsman

    meer dan 200 mensen dus goed vol

Of registreer je om te kunnen reageren.