Boerenblog

3306 x bekeken 5 reacties

Gelijke behandeling

Als er voor koeien geen quotum meer is, dan voor varkens en pluimvee geen dierrechten meer.

Deze weken worden de laatste stappen gezet als het gaat om het mestbeleid. Voor de varkenshouderij is de inzet dat de dierrechten verdwijnen. Investeren in dierrechten is investeren in gebakken lucht. Beter is het te investeren in de verwerking van mineralen. Zo maken we die tot waarde en investeren we in onze toekomst.

Geen quotum, dan ook geen dierrechten
LTO-vakgroep Varkenshouderij vindt dat er een gelijk speelveld moet zijn. Alle sectoren moeten gelijk behandeld worden. Dus als er voor koeien geen quotum meer is, dan voor varkens en pluimvee geen dierrechten meer. Het is het een of het ander. Elke veehouder met een mineralenoverschot moet zijn bijdrage leveren. Wel is het zo dat de taakstelling per gebied kan verschillen. In veedichte gebieden is er een hogere taakstelling dan in veearmere gebieden. Ik zie en hoor dat er een groot draagvlak is om dit mineralenprobleem op te lossen. Dat moet ook. Als het mineralenprobleem niet wordt opgelost, dreigt een korting op het te houden aantal dieren. Binnenkort komt er hopelijk meer duidelijkheid.

Vitaal uier
Vanuit LTO hebben we de kennisnetwerkgroep Vitaal Uier ondersteund met een bijdrage voor het ontwikkelen van een scorekaart. Die is goed als managementinstrument te gebruiken. Onze zeugen moeten topprestaties leveren en er komen steeds meer biggen. Dus dan is een goed uier belangrijk. De kennis komt ook via VarkensNET beschikbaar.

Nieuw I & R
Via het Productschap Vee en Vlees wordt gewerkt aan de contouren van een nieuw Identificatie en Registratiesysteem. Bij dierziekte-uitbraken is dit, samen met de Regeling Varkensleveringen, een belangrijk middel om contacten te achterhalen. Daarom is het goed dat deze systemen geïntegreerd zijn en blijven. Het nieuwe systeem is het moment om ook transportmiddelen een uniek nummer te geven. Dat hebben we nodig voor goede tracking en tracing.

(Internationaal) transport vormt een risico bij insleep en verspreiding van dierziekten. Hoe vermijden we deze risico’s? We spraken er tijdens de vakgroepvergadering uitgebreid over. Een belangrijke optie is het scheiden van wagens die zeugen en vleesvarkens vervoeren van wagens die biggen vervoeren. Meer comfort is belangrijker dan reistijd. Internationaal moet de controle op reiniging en ontsmetting worden aangetrokken. Hoe kunnen we voortgang boeken op dit dossier?

Risico’s verzekeren?
In de vakgroep spraken we ook over Porcopol, de onderlinge verzekering voor zeugenhouders. Sinds 2009 biedt deze verzekering de mogelijkheid bedrijfsschade te verzekeren ten gevolge van een uitbraak van de ziekte van Aujeszky, maar ook voor Klassieke Varkenspest en mond- en klauwzeer. De deelname aan deze onderlinge neemt echter af. Komt dat door onbekendheid? Of neemt de belangstelling af omdat we al een tijd lang gelukkig geen uitbraken hebben? Verzekeren is een goede optie. Denk er nog even over na. Tegen een relatief laag bedrag kun je dit risico verzekeren. Het zou jammer zijn als wegens gebrek aan deelname deze verzekering verdwijnt. De weg terug is heel lastig.

Het onderwerp producentenorganisaties gaan we verder uitdiepen. Ook willen we praten met glastuinbouw om ervaringen uit te wisselen.

Laatste reacties

 • poldes

  Ik weet niet zeker,maar meen dat er vanuit de EU een nitraat quotum per Ha grondgebonden was bij de vaststelling in 1984.waar Nedrland in eerste instantie in 1992 aan zou voldoen.

 • info58

  beetje naief van Annechien. ten tijde van de vaststelling dierrechten produceerden de zeugen 23 biggen en hadden de vleesvarkens een geslacht gewicht van 83 kg. nu produceerd de zeug 29 biggen en worden de vleesvarkens geslacht op 95 kg maw op het zelfde dierrecht wordt 25% meer geproduceerd. deze verruiming hebben we op het melkquotum niet meegemaakt en zal er ook niet komen.

 • John*

  de vleesvarkens zijn niet harder gaan groeien, door het zwaarder maken komt de groei zelfs onder druk of lager te liggen. Vleesvarkensproductie is dus lager per recht dan 15 jaar geleden. De biggenproductie per recht is wel duidelijk toegenomen maar voordat deze estra biggen echt mest gaan produceren zijn ze al in het buiteland. Laat alle bedrijven maar aantonen waar de fosfaat gebleven is dan kunnen we zonder dierrechte en melkquatum. iedereen verantwoordelijk voor het opruimen of verwaarden van zijn afval.

 • info58

  John, per varkensrecht wordt meer vlees geproduceerd als 20 jaar geleden en dat heeft niets met de daggroei van het varken te maken

 • John*

  er wordt zobiezo meer vlees geproduceerd als 15 jaar geleden, niet in nederland maar bij onze oosterburen die geen rechten kennen en hier graag 'dure' biggen komen kopen. niets mis mee.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.