Boerenblog

409 x bekeken laatste update:14 feb 2012

De trots van Nederland

2012 is pas drie weken oud. Er is al veel gebeurd. Los van de varkensprijs is het een mooie start van het nieuwe jaar.

Over de prijs van onze varkens werd de afgelopen weken veel gesproken. Daar zijn we nog niet trots op. Terecht is er veel onbegrip over de daling van de prijs in het nieuwe jaar. Hoe kan dat nou bij een krap aanbod, vroeg menigeen zich af. Reden om hier met een aantal mensen over te spreken. Het verdienmodel moet anders. De biggen worden duurder en de vleesprijs daalt. Dan weten we het: de marge van de vleesvarkenshouder staat onder druk. Qua saldo zakken we onder het gemiddelde. En dat terwijl het spek al lang op was. Gelukkig zet de markt deze week een stijgende lijn in. Dat moeten we zo houden en ondertussen inzetten op een nieuw verdienmodel.

Introductie in de varkensvleesketen

Het werkbezoek dat Henri Kool, de nieuwe directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, en Chris Buijink, secretaris-generaal van het ministerie van EL&I, op uitnodiging van mij aan de varkenshouderij brachten, is goed geslaagd. Prima dat beide heren via twitter ook zelf over het werkbezoek vertelden. De duurzame varkensketen in beeld. Er was ruim tijd om op informele wijze met elkaar bij te praten over tal van dossiers. We hebben goed kennis gemaakt en dat is belangrijk.

Trots op de varkenshouderij

Helaas moest ik wegens een begrafenis verstek laten gaan als dagvoorzitter op het symposium van Coppens en PIC. De film De trots van Nederland illustreerde dat er veel positieve veranderingen in de varkenshouderij hebben plaatsgevonden. Daar kunnen we als sector trots op zijn. Het mooie van de film is dat hij veel dingen naar voren brengt waarmee varkenshouders direct aan de slag kunnen. Goede voorbeelden van hoe je samen kunt werken aan een duurzame sector. Het sluitstuk van de film was een lekker stukje varkensvlees, klaargemaakt door Joop Braakhekke en heerlijk opgepeuzeld door Wyno Zwanenburg en ik zelf.

Het moet rinkelen in de keten

Ik had nog een symposium deze week: Varkens in de wroetstal. Dit ter gelegenheid van de opening van de nieuwe wroetstal van familie Kok in Ane (Ov.). Het varkensvlees wordt verkocht binnen het Krull-concept. Ik heb mijn visie gegeven op de ontwikkeling van marktconcepten. Wat is nu duurzaam gebruik van grondstoffen? Mijn conclusie is dat het moet blijven rinkelen in de hele keten. Als schakel alleen bereik je niets. Als je echt een betere positie wil en er verdiend moet worden in de hele keten, moet je dat samen doen.

Netwerken op de Grüne Woche

Tot slot ging ik naar Berlijn. De opening van de Grüne Woche is elk jaar een heel spektakel. Duizenden boeren komen dan naar Berlijn. De burgemeester van Berlijn, die trots is op de agrarische sector, fascineert me elk jaar weer. De stad is tijdens de opening een plek waar heel agrarisch Nederland elkaar treft. Gelukkig waren de Tweede Kamerleden er dit jaar ook weer. De Grüne Woche is bij uitstek geschikt om te netwerken. De markt en de prijzen, het mestbeleid, de invoering van groepshuisvesting, het Besluit huisvesting en ook gewoon eens bijpraten. Goed voor de contacten. Zo kwam ik toevallig in gesprek met Gavinelli, de EU-ambtenaar dierenwelzijn. We praatten even bij over het castratiedossier en het bezoek dat commissaris Dalli dit jaar aan Nederland brengt. Wellicht is er tijdens dit bezoek ook aandacht voor de varkenshouderij. Met een Duitse collega sprak ik over grensoverschrijdend beleid als het gaat om dierziekten. Kunnen we bilaterale afspraken maken over de afzet van vlees van gezonde, gevaccineerde dieren? We gaan samen aan de slag met een trots gevoel.

Of registreer je om te kunnen reageren.