Boerenblog

269 x bekeken 1 reactie

Yes!!! Aanscherping gaat van tafel

De aanscherping van de oppervlakte-eisen gaat van tafel. Eindelijk! Een uitgebreide lobby van LTO, die hierbij optrok met de NVV, heeft resultaat.

Vanaf het moment dat ik vakgroepvoorzitter werd in 2005, zat het varkensbesluit steeds in mijn achterhoofd. Ik zag als een berg op tegen de extra maatregelen die voor 2013 op rol stonden. Die hingen als een donkere wolk boven mij als varkenshouder en als LTO-voorzitter. Als iemand er iets aan zou moeten doen, dan was ik het. Maar hoe? Ik droomde er zelfs van.

Wanneer is het juiste moment?

Ik heb me steeds afgevraagd wat het juiste moment zou zijn om dit op de politieke agenda te zetten. Tijdens de periode van het eerste kabinet-Balkenende is er een aantal versoepelingen gekomen. Maar er moest in Nederland meer gebeuren, of Europa moest in beweging komen. Wij zijn geen tegenstander van meer leefoppervlak voor onze varkens. Het ging me er vooral om de kloof tussen Nederland en de rest van Europa te overbruggen. Met te ver voorop lopen zouden we ons zeker uit de markt prijzen. Ik heb me ingespannen om Europa in beweging te krijgen. Daar was echter geen resultaat te halen.

Nieuwe strategie

Daarom heeft LTO een nieuwe strategie ingezet. Wettelijke basisnormen in Nederland, gebaseerd op het Europees niveau. Extra eisen via de markt. Deze ontwikkelingen stimuleren met subsidies en (fiscale) investeringsondersteuning.
Met deze strategie als basis hebben we als LTO meegeholpen aan het tot stand brengen van het tussensegment Varkensvlees van AH, VION en de Dierenbescherming, onder meer door het project Comfort Class, waarvan we initiatiefnemer waren. Hiermee staat de lijn dat extra welzijnseisen door ons worden ingevuld als de markt betaalt.

Dierenwelzijn

In Europees verband zijn we als LTO dierenwelzijn blijven agenderen: van stoppen met castreren tot spleetbreedte, dichte vloer, afleidingsmateriaal en leefoppervlak. Het resultaat daarvan is dat er steeds meer draagvlak ontstaat voor verdoofd castreren.

Zomer 2009 was hét moment

De zomer van 2009 was voor mij hét moment om de financiële situatie in de varkenssector, gecombineerd met de druk van extra maatregelen in 2013 (ammoniakreductie en varkensbesluit), bij LNV en Vrom aan te kaarten. Hierdoor is bij de begrotingsbehandeling vorig jaar oktober een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de economische gevolgen van de maatregelen. Op basis van de resultaten van dit LEI-onderzoek heeft minister Verburg een aantal belangrijke maatregelen aangekondigd. Voor de spleetbreedte wil ze bij de EU nagaan of de Deense interpretatie over een halfroostervloer met een spleetbreedte van 20 millimeter correct is en ook in Nederland kan worden toegepast. Het leefoppervlak voor vleesvarkens gaat voor alle stallen naar 0,8 m2. Het leefoppervlak voor biggen blijft op 0,3 m2. Dat is wél met een deugdelijke hokverrijking. Daar zijn we als sector al mee bezig, we laten ons van de goede kant zien.

Het resultaat van LTO-lobby blijkt

Het resultaat van een uitgebreide LTO-lobby, waarin we samen met de NVV zijn opgetrokken, tekent zich af. Ik ben opgelucht en blij dat deze voorstellen nu op tafel liggen en we dit hebben bereikt. We hebben de afgelopen weken ook ons verhaal neergelegd bij Tweede Kamer-fracties. Ik heb er vertrouwen in dat een politieke meerderheid de voorstellen van minister Verburg zal ondersteunen. Als dat gebeurt, is de aanscherping van de oppervlakte-eis dus van tafel.
Aanstaande donderdag (25 maart) zal de brief aan de orde komen in een algemeen overleg met minister Verburg. Reken maar dat ik in Den Haag zal zijn om iedereen te overtuigen van onze inzet voor een duurzame varkenshouderij en... om een periode van zorgelijke dromen hopelijk af te sluiten.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    g v bergen

    eindelijk een keer goed nieuws ,is ook hard nodig om de moed er in te kunnen houden

Of registreer je om te kunnen reageren.