Boerenblog

291 x bekeken 10 reacties

Duurzaam en toch?

Een week met veel rumoer. Berkelland drukt ondernemers een richting in die ze niet willen. Noord-Brabant wil de intensieve veehouderij begrenzen. En wij willen een nieuwe stal bouwen.

Deze week was er de commotie en uiteindelijk de motie van treurnis over het blad Gerda. Ik had er nog nooit van gehoord. Weer wat geleerd. Ik heb de Gerda op mijn keukentafel gelegd. Ik wilde eens peilen wat de reactie was. ‘Is dit nu een probleem?’ ‘Goed dat de nieuwste ontwikkelingen in de land- en tuinbouw breed verspreid worden.’ Mijn man, dochter en zoon vonden dat er niks mis mee was. Ach ja, die foto’s. Mijn dochter vond vooral dat het paard wel echt had mogen zijn in plaats van nep. Het idee om de land- en tuinbouw op de mat van degene te leggen die dagelijks de inkopen doet, is prima. Maar toch…
Deze week heb ik verschillende Tweede Kamerleden gesproken. Hoe zit het met de niet-controversiële onderwerpen, was de vraag die daarbij centraal stond. We blijven vol inzetten op onze doelen ten aanzien van de maatregelen voor 2013.

Bijna gedwongen van gesloten naar alleen zeugen

Ook tijdens het huiskamergesprek met een aantal varkenshouders in Berkelland stond de problematiek rondom de maatregelen 2013 centraal. De afdelingen uit de Achterhoek hebben niet voor niets hun brandbrief naar de verschillende gemeenten gestuurd. Een goede zaak. Het ondersteunt onze lobby en we ondersteunen elkaar. De problematiek van de ‘gesloten’ bedrijven met vleesvarkens en zeugen werd aangekaart. Eén varkenshouder was geadviseerd om de vleesvarkens weg te doen en met de zeugen uit te breiden. Zo wordt de ondernemer door regelgeving in een richting geduwd die hij liever niet wil. Kan dat niet anders? De onduidelijkheid over het BOP (BedrijfsOntwikkelingsPlan) voor de ammoniakreductie maakt het moeilijk om hiermee concreet aan de slag te gaan. Wat is nu verstandig om te doen? Graag een duidelijke stand van zaken in Nieuwe Oogst is het verzoek.

Ook de problematiek rondom de reconstructie: de verwevings- en de landbouwontwikkelingsgebieden bezorgt de leden hoofdpijn. Zorg voor een boergerichte, marktgerichte benadering was het pleidooi. De varkenshouders uit Berkelland vinden dat LTO moet pleiten voor een stoppersregeling en een verplaatsingsregeling ook naar een verwevingsgebied.
Ze vinden het kolder dat er een nieuwe inschrijvingsronde komt voor verplaatsing als de eerdere regeling nog niet eens uitgevoerd is. Ongenoegen was er ook over de plek van de varkenshouderij in Nieuwe Oogst. Een greep uit de vele zaken die besproken zijn.
Deze huiskamerbijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van een open brief van de voorzitter van de LTO-afdeling Berkelland. Dit mede na mijn uitnodiging om te horen wat de leden vinden. Als voorzitter heb je het nodig om open met je leden van gedachten te kunnen wisselen. Eens een balletje te kunnen opgooien. Horen wat er leeft. Dat is goed.

Noord-Brabant wil grens aan intensieve veehouderij

Een ander bericht, ditmaal uit Brabant. Gedeputeerde Staten stelt paal en perk aan de intensieve veehouderij. Een schok. Vandaag, vrijdag 19 maart, wordt het voornemen behandeld in de Provinciale Staten.
Tot nu toe is er in mijn provincie Groningen, bij mijn weten, geen bouwblok intensieve veehouderij van 2,5 hectare. In Groningen is ook geen nieuwvestiging mogelijk. Neventakkers varkenshouderij moeten er hun uitbreiding via de rechter binnenhalen. Gelukkig is mijn provincie op tijd op zijn schreden teruggekeerd en is uitbreiding weer mogelijk.

Nederland nog steeds een voorbeeld

Ook een goed bericht. Een producent benaderde me namens de Zwitserse televisie. Die wil een reportage maken over de Nederlandse agribusiness. De Zwitsers willen het fenomeen Nederland als de op één na grootste agro-exporteur eens nader onderzoeken. De focus ligt op groente, fruit en varkensvlees. Hoe doen we dat, is de vraag. Volgende week komen ze in Nederland filmen. Dat moeten we gebruiken voor onze pr, we moeten een helder en sterk imago neerzetten.

Eindelijk gemeente aan eigen keukentafel

Afgelopen maandag heb ik op mijn bedrijf - na meer dan twee jaar praten met de gemeente - eindelijk het eerste keukentafelgesprek gehad met medewerkers van de gemeente, de provincie en met een landschapsarchitect. Gelukkig is er direct een datum voor een vervolggesprek vastgelegd. Hopelijk houden we de vaart erin. Trouwens lastig hoor dat wij een bedrijf hebben met drie takken: varkens, akkerbouw en biogas. Dat vraagt ruimte. Ik wil een nieuwe stal bouwen gebaseerd op de Comfort Class-gedachte met een enorme reductie van ammoniak. Het is duurzaam, maar toch… Toch gaat het tergend langzaam.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Mevrouw ten Have. Ik begrijp goed dat u wilt uitbreiden >Het meer is nooit vol< en daar komt bij dat bij de huidige Vrijhandel het meer NOOIT vol zal worden ookal bouwt u 2 of 3 erven vol met stallen. U als politica moet zich toch bewust zijn van het feit dat er meer goeperingen in Nederland wonen en dat die ook zo hun idee over Nederland hebben. Ik stel voor dat U deze mede Kamerleden overtuigt van de gevolgen van pas op de plaats voor de Nederlandse economie bij de huidge export aan landbouwproducten die de kostprijs voor de boer niet opbrengen. Ik heb nooit begrepen >Wat er leuk is aan handel onder de kostprijs<. En hoop dan ook nog eens te horen van betrokkenen wat het economische voordeel van deze handel is. Wel speciaal voor de betrokken ondernemers die hier hun hele ziel, zaligheid en KAPITAAL in leggen.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Uitbreiden doen we omdat we moeten gaan voldoen aan de nieuwe ammoniakeisen. Tevens willen we een nieuwe stal bouwen die tegemoet komt aan de eisen van het varken. Dus een nieuwe stal gebaseerd op de tien belangrijkste behoeften van het varken. Daar komt bij dat één van onze oudste stallen qua staat van dienst minder wordt en dat die op termijn aan vervanging toe is. En als je al deze zaken optelt dan kom ik tot de conclusie dat ik nieuw moet bouwen. Om de investering rendabel te maken, moet ik schaalvergroten. Ook bij politici probeer ik dit onder de aandacht te brengen. Veel varkenshouders zouden ook tevreden zijn met hun huidige varkensstapel, maar doordat ze moeten voldoen aan nieuwe wet -en regelgeving zijn ze genoodzaakt om hun bedrijf te vergroten.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Het verschijnsel om investeringen in relatie tot kostenbesparingen om te zetten in schaalvergroting heeft boeren en tuinders daar gebracht waar we nu zijn. Veel product en een constant lage prijs. Het liberale denken dat nog steeds heerst, ook bij landbouworganisaties, is niet de weg om uit die spiraal te komen. Beter is het om stalsystemen in te voeren die diverse wensen van boer en burger uitvoeren. Ik denk daarbij aan stallen waarin het gebruik van strooisel het welzijn van dieren vergroot en boeren met stromest een waardevol product krijgen voor afzet naar de akkerbouw. In een concept als het tussensegment varkensvlees lijkt mij de optie om met minder dieren meer rendement te halen een betere als schaalvergroting in een overvoerde markt. De ingezette trend dat consumenten hun voedsel niet als een industrieproduct willen zien moet optimaal benut worden. Waarom moeten boeren steeds weer ageren tegen eisen van de overheid over in te voeren maatregelen en waarom moeten boeren nog steeds werken met een gammele mestwetgeving. Combineer zaken en doe zaken.

 • no-profile-image

  Knuffel burger

  Nou Paul, wat houd je tegen? Veel succes.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Paul, juist mijn nieuwe stal biedt me de mogelijkheid om varkens te houden die in het tussensegment passen. Ze geven wellicht nog meer mogelijkheden. Paul, heb jij op dit moment varkens voor een tussensegment? Als varkenshouder moet ik rekening houden met de markt en met de politieke omstandigheid zoals ze momenteel gelden. Als ik als varkenshouder daar geen rekening mee houdt, dan zal ik er morgen niet meer zijn. Dat wil ik niet. Maar binnen mijn mogelijkheden zal ik gaan kijken wat er mogelijk is. Als voorzitter doe ik mijn best om ontwikkeling zoals die er nu komen in het tussensegment te stimuleren en te bevorderen dat die initiatieven de ruimte krijgen. Dus ja, ik doe zaken. Ik heb me als voorzitter steeds sterk gemaakt voor het tussensegment. Onze welbewuste strategie is basisproductie volgens Europese normen en extra door de markt gevraagde zaken via een tussensegment. Die strategie hebben we al enige tijd terug ingezet. Ik hoop dat we daar de komende tijd de vruchten van kunnen plukken. Ik denk overigens te weten dat de stal die ik zou willen bouwen een heel eind tegemoet zal komen aan de wensen van de vier P's: people, planet, profit en pig! Maar ja, dan moet ik wel de kans krijgen om die stal te bouwen. Verbouw is veel te duur, zo heb ik berekend.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Als iemand een mening en/of visie heeft en die ventileert met onderbouwing dan zet men daar ook zijn naam onder. Je hoeft het er niet mee eens te zijn maar heb in ieder geval het lef om ook dan met je naam te onderschrijven. Dan wil ik wel vertellen of er iets is wat mij tegenhoudt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  De manier van varkenshouden wat vergelijkbaar is met de zwaarste eisen in het tussensegment doe ik reeds lange tijd. Uit ervaring kan ik stellen dat er veel realiseerbaar is in bestaande stallen. Het punt van schaalvergroten om uit de kosten te komen is lang niet overal van toepassing. De extra onkostenvergoeding moet hier het verschil gaan maken. Niet meer productie maar beter richting maatschappelijke acceptatie.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Paul, ga jij dan ook meedoen met het tussensegment? Of zie jij kans je varkens anders te verwaarden. Ik ben daarin zeer geinteresseerd. Wellicht kunnen we er iets van leren. Wat vind jij van de strategie die we hebben ingezet om extra marktgedreven vragen via tussensegmenten te vermarkten? En onze reguliere productie via de EU wettelijke regels te doen. Juist dat geeft varkenshouders die extra's doen een positie. Zie je daar wat in?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Als het tussensegment perspectief biedt ga ik meedoen, goed opgezet is het een veel diervriendelijker systeem. Vraaggestuurde productie is meestal beter dan aanbods hoewel het nog afwachten is hoe de definitieve invulling wordt. Reguliere productie heeft volgens mij de langste tijd gehad. In vrijwel alle ontwikkelde landen is er een groeiende weerstand van consumenten tegen grootschalige industriële productie. Regelmatig uitvergrote incidenten doen hun werk. Zie de standpunten en scoringsdrift van diverse partijen als het gaat om intensieve veehouderij of het laten verrekken van dieren in de Oostvaardersplassen. Of er wordt door veel partijen overgeschakeld naar een vraaggestuurde productie of je wordt geconfronteerd met de wereldmarkt. Ideaal zou het zijn als er niet meer vanuit kwantiteit gedacht wordt maar in kwaliteit. In een vraaggestuurde markt liggen daar mogelijkheden om aan extra wensen te voldoen zonder de gesel van het laagste kostprijsdenken te moeten ondergaan. Boeren die met dieren werken moeten niet onderschatten hoe belangrijk maatschappelijke acceptatie is. Hoe irrationeel overheden optreden kunnen we zien aan de Q-koorts. Wat gebeurt er met de varkens of kippenhouderij als een dergelijke situatie zich daar voordoet?

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van gait

  Als je een groep boeren die lid zijn van de LTO vertegenwoordigt dan getuigt een opmerking als, wij moeten uitbreiden om te voldoen aan de regeles m.b.t. de ammoniak eisen niet als iemand die enig inzicht heeft in het marktgebeuren. People,planet, profit begint bij het in kaart brengen van de afzetmogelijkheden.
  Als je daar de produktie op afstemt komt het helemaal goed met de opbrengstprijzen. Meer blijven produceren op markten die overvol zijn is wel het stomste wat je kunt doen. Met name richting je collega's. Schande dat je zulke uitspraken durft te doen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.