Boerenblog

475 x bekeken 100 reacties

Commissie Schijnveiligheid

Bij de commissie Werner die het antibioticagebruik in de veehouderij moet verminderen, zijn heel wat kritische vragen te stellen.

De commissie Werner is geïnstalleerd. Die moet erop toezien, dat het antibioticagebruik binnen de veehouderij teruggebracht wordt. De vermindering met 50 procent zou de resistentie van bacteriën doen afnemen, ja zelfs hopelijk stoppen. Op deze wijze moet de volksgezondheid verbeteren en moeten eventuele ziekenhuisbesmettingen worden voorkomen.

Wereldwijde contacten

Dit alles zou natuurlijk waar zijn als Nederland een geïsoleerd eiland is ver van de bewoonde wereld. Helaas is dit niet zo. Wij zijn een volkje dat dol is op reizen, zowel voor de handel als voor de lol. Niemand weet hoe groot de import is van ziektekiemen op en in vakantiegangers.
Daarnaast zijn we nog verslaafder aan het binnenhalen van handel uit de hele wereld. Dan praat ik niet alleen over goedkope consumptiegoederen uit China en Taiwan, maar ook over voedsel, waaronder vlees. Helaas weten we niet hoe dit vlees exact geproduceerd is en hoeveel antibiotica deze dieren hebben gekregen en of er resistente bacteriën aanhangen.

Iedere controle ontbreekt

Zou al deze handelswaar vrij zijn van meeliftende bacteriën? Zijn er bij deze bacteriën geen resistente soorten? Niemand weet het en niemand controleert het!

Uit ervaring weet ik, dat er landen in Europa zijn die het met antibiotica niet zo nauw nemen. Ik heb aan den lijve ondervonden dat er in Oost-Europa in het tanklokaal één melktank voor schone melk was en één voor antibiotica-melk. Die laatste kon uiteraard niet naar de zuivelfabriek, maar voor een zacht prijsje als schoolmelk of ziekenhuismelk afzetten was geen punt.

Wie zegt mij dat er niet meer landen zijn die met de pet gooien naar de antibiotica-resistentie?

Met deze blog wil ik niet beweren dat het ruime gebruik van antibiotica niet gevaarlijk is voor de gezondheid van zowel mens als dier. Maar het is erg hypocriet om te denken dat een antibioticaverbod in de Nederlandse veehouderij het resistentieprobleem kan oplossen.

Schijnveiligheid

De commissie Werner lijkt mij weer één van onze onovertroffen schijnveiligheden. Eén ding is ‘zeker’, de veehouder is schuldig aan de resistentie van bacteriën.

Opvallend genoeg blijft de gezondheidszorg van de afgelopen 60 jaar - waarbij antibioticagebruik ook bepaald niet werd geschuwd - buiten schot, evenals de via het riool afgevoerde antibiotica uit ons lichaam na inname op doktersadvies.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ben sinds gister weer terug, maar wij krijgen nu van de fabriek de zelde prijs voor alle melk. Met of zonder anti biotica.
  Ik heb op het bedrijf last van resistentie, ik heb in Dk vaak genoeg gemopperd of de strenge eisen, maar als je ziet hier, dan snap je het ook.
  Maar ik wil een vb hier maken, dus we gebruiken beter afgemeten medicijnen en volgen het recept. Via beter voeding ook het gebruik verlagen etc, maar je hebt gelijk, dat je met deze landen, wel moet uitkijken.

 • no-profile-image

  Sybren

  En wat wordt er in de gezondheidszorg niet gebruikt? Er wordt door doctors of ziekenhuizen soms ook veel voorgeschreven dan wel nodig is dunkt mij. Tenminste hier in USA wel en die rotzooi is ook al zo verdomd duur. Een optimaal gebruik is genoeg en idd wat er in Oost-Europa gebruikt wordt zou er wel op moeten worden gelet. Daarom zou wat er geïmporteerd wordt wel op gecontroleerd moeten worden

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Overal waar slordig gebruik plaats vindt is het gevaar van resistentie groot, ook in NL. Het gaat er om dat men er verstandig mee omgaat!!!... In de eerste plaats de dosis en in de tweede eerste plaats de termijn!!!... Vooral half werk werkt resistentie in de hand !!!... Het is vooral dat wat veel te weinig aandacht krijgt !!!!!..... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Han

  Begrijp me goed ik ben niet tegen een verstandig gebruik van medicijnen. Ik heb bezwaar tegen het verbieden van medicijnen met als doel de mensen het gevoel te geven, dat dan het >resistentie< gevaar geweken is. Resistente ziekte verwekkers gaan niet weg als we de medicijnen verbieden of "netter" gebruiken. Wat éénmaal in het milieu zit, verdwijnt niet, omdat de politiek dat graag wil. We zullen ons moeten realiseren dat een leven >zonder< (ziekte) risico een utopie is.

 • no-profile-image

  peter klashorst

  Han, hier kan ik me volledig invinden, ik ben het eens met je blog, toch mooi dat we ooit nog 1 lijn terecht zijn gekomen

  Salaam Peter

 • no-profile-image

  Hans

  Han Han, Je begint je verhaal met, dat er een commissie geïnstalleerd is die het antibiotica gebruik met de helft moet terug brengen, en dan ga je meteen over op de wereldwijde contacten, alsof het probleem uit het buitenland komt. En dan dat iedere controle ontbreekt!!! Vriend, waar is de hand die in eigen boezem gestoken moet worden? Het buitenland gaat met haar problemen om zoals ze zelf willen en kunnen, zorgen jullie er nou maar voor dat je je eigen toko gezond houdt, vooral ook omdat jullie zoveel willen exporteren.

 • no-profile-image

  Han

  Hans. We kruisen wel vaker de degens. Ik ben eenvoudig van mening, dat het terug dringen van Antibiotica in Nederlandse veehouderij het probleem niet oplost, zolang wij het vrije verkeer van goederen en mensen promoten. Want ookal stoppen wij alle antibiotica gebruik bij dieren en mensen in Nederland, de >aanwezige< resistente bacterieën zijn daarmee niet verdwenen niet uit Nederland en ook de resistente ziekteverwerkers van elders op de wereld zijn daarmee niet buiten onze landsgrenzen te houden. Mijn enige doel van dit verhaal was, Duidelijk maken dat met dit politieke instrument we de burger voorhouden, dat het probleem na bereiken van de target <50 % reductie antibiotica uit dewereld is. Helaas dit is niet waar!! Het is weer één van de schijnveiligheden die de politiek heeft bedacht om de goede gemeenschap gerust te stellen en meteen een zonde bok te geven. Dit soort praktijken stoort mij erg Hans.

 • no-profile-image

  producent

  Allesoverheersend en dominand is de economische handel. Voedselveiligheid of resistentie van bacterien danwel virussen is hier ondergeschikt aan ( MRSA ) Dat is hier in Nederland al lang en ik begrijp uit het artikel dat het een wereldweid probleem is. Inderdaad zitten we niet op een eilandje. Weer een commissie maken die het doel heeft om het antibioticagebruik te verminderen lost ook niets op denk ik. Uiteraard kan Nederland dan zeggen dat ze een commissie hebben die minder kg. antibiotica nastreeft. Of het voedsel daarmee veiliger wordt betweifel ik. Als ik een antibioticakuur krijg van de huisarts staat op de bijlage dat ik hem moet afmaken. Dit juist om resistentie te voorkomen. De helft gebruiken als de klachten weg zijn is dus slechter als de kuur afmaken. Als je resistent wordt door slecht anibioticagebruik kan de volgende besmetting wel eens fataal worden. De gehele politieke sfeer is helaas nog zo dat voedselzekerheid belangrijker is als voedselveilgheid. Inderdaad Han we staan voor een moeilijke opgave indeze.

 • no-profile-image

  Jammer

  Een consument koopt met zijn geld, dat wat hij denkt te moeten kopen.
  Nu kan je wel als producent de ogen sluiten voor de consument en doorgaan op de ingeslagen weg. We doen zoals we altijd gewend zijn geworden.
  Inmiddels is de biologische melk niet meer aan te slepen. Er wordt te weinig geproduceerd.
  Ook zijn de Duitsers begonnen met de produktie van melk in eigen land te promoten. Nederland volgt. Melk met een merknaam, die staat voor kwaliteit?

  Ook de varkenshouderij zit samen met AH en de dierenbescherming niet stil. Een meerprijs voor de producent uiteindelijk?

  Nederland is van oudsher een land waar verse melkproducten de weg vonden van de boer naar de burger. Dat vroeg en vraagt om een goede, nee een uitstekende kwaliteit. Die is er in Nederland dankzij niet aflatende kwaliteitszorg. Daar hoort ook de vermindering van antibiotica bij. Nu al, zie de toenemende behoefte aan biologische melk en straks nog meer.

  En zuivel van onberispelijke kwaliteit laat zich ook heeeeel goed exporteren. Laat men elders maar aanmodderen, het zal de exportkansen van NL verhogen nu en in de nabije toekomst.

  Ik wil nog wel een lans breken voor de natuurlijke oorsprong van de melk. Hou het zuivelprodukt natuurlijk melkfabrieken. Je kunt wel calorie arm aanbieden door er suikervervangende chemische suikers erin te stoppen en het vet eruit te halen, maar zeg dan niet met grote mond dat uw zuivel een natuurlijk produkt is. Dat is een leugen en dat gaat u in de toekomst opbreken, als blijkt dat de chemische vervangers toch meer gezondheidsnadelen opleveren dan de Amerikaanse producenten ons hebben doen geloven. De zuivelfabrieken bevinden zich hier op een gladde helling.

 • no-profile-image

  Han

  Jammer. Ik wil niets afdoen aan uw reactie. Alleen hij heeft niets van doen met mijn artikel over Schijnveiligheid. ik zou het leuk vinden als u daar op reageerde, zodat ik weet hoe andere mensen hierover denken.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Han, jij bagataliseert het probleem. Als niemand er ooit iets aan doet wordt het probleem alleen maar groter. Door op te schrijven hoeveel en hoevaak men een middel gebruikt los je natuurlijk niets op en daarmee bereik je ook geen halvering van het gebruik. De oplossing is om robuuste beesten te fokken die tegen een stootje kunnen. De laatste decennia is er alleen maar gefokt op produktie en daar zijn de beesten nu het slachtoffer van. Vermindering van anti bioticum gebruik begint dus met fokkerij.

 • no-profile-image

  Han

  Hendrik. Ik zeg niet dat er niets aan gedaan moet worden. Ik zeg alleen, dat de reeds gevormde resistente ziektekiemen met deze actie niet uit het milieu verdwijnen. De overheid suggereert richting burger, dat als de antibiotica uit de boerderij weg is het probleem opgelost is. Helaas is dit niet zo het verergert hooguit niet.Ik protesteer tegen deze vorm van >volks verlakkerij< en niet tegen een stop of minimalisering van antibiotica gebruik. Ik ben zelfs tegen import van voedsel geproduceerd met ongecontroleerd antibiotica gebruik. Protectionisme om gezondheidsredenen.
  Tot slot de groeten aan Gait oet Ane.

 • no-profile-image

  Simon S.

  Han, ik lees in jouw artikel dat ook een importstop van voedsel niet helpt omdat Nederlanders nogal veel reizen. Wat wil je dan nog doen? Iedereen verbieden te reizen? Dan kunnen we als Nederlandse landbouw helemaal ophouden, exporteren zonder reizen wordt denk ik ook niet wat.

 • no-profile-image

  producent

  Inderdaad denk ik ook dat we moeten beginnen om middels de fokkerij moeten herwinnen wat we verloren hebben de afgelopen jaren. Onze huidige varkens, kippen, eenden, koeien en geiten enz zijn veel te veel afhankelijk van antibiotica. Dat fokkerijplan is een plan wat jaren zal ( tientallen ?? ) duren, maar eens moet je beginnen ermee, om dieren te krijgen die van natura zo sterk zijn. Maar de grote vraag blijft, wie gaat hierin investeren. De antibioticaproducenten is niet waarschijnlijk. Ook krijg je met dat versterkte fokkerijlijn minder opbrengsten dus euros per dier. Fokkerij is immers keuzen maken. De gedachte is goed , maar wereldweid mijn inziens niet haalbaar. De grote uitdaging indeze ligt indeze gewoon bij de politiek maar ook daar zal het een moeilijk en gevoelig onderwerp zijn dus we zijn nog wel even bezig met dit probleem.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Fokkerij de schuld?
  Ligt het er niet aan dat we de koeien bijvoorbeeld niet kunnen voeren naar de behoefte die het nodig heeft?
  Heeft niks met robuust te maken, maar een productielevel die we ook kunnen voeren!
  Waar haalt met de cijfers van biologische melk vandaan?

 • no-profile-image

  Han

  @Simon. We kunnen maar één ding doen; accepteren dat leven >risico< nemen betekent. We kunnen alleen proberen de risico's acceptabel te houden. Willen we veel reizen en vrij goederen verkeer over de hele aardbol dan nemen we extra risico om deze verworvenheden mogelijk te maken. @Producent. Hoe moeten we dieren sterker maken tegen ziektes, als we ze blijven voeren met voer dat vol zit met residuen van bestrijdingsmiddelen of via GMO door de plant zelf geproduceerde insecticiden? Lijkt me niet een positieve bijdrage aan de weerstands verhoging van de dieren en de mensen.

 • no-profile-image

  producent

  Inderdaad Han, Fokkerij is keuzes maken zoals ik verwoord heb. Richt je je in je fokkerijprogramma alleen op de normale besmetting door bacterien en virussen dat de dieren daar sterker van natura tegen worden of ga je nog een stapje verder, en moeten ze ook resistent zijn tegen die chemische verontreiniging in voeders. Overigens denk ik dat je niet gauw je dieren kunt genezen met antibiotica als ze teveel chemische verontreinigd voer hebben gehad zoals je steld. Onduidelijk is ook voor mij of je in je fokkerijeisen kunt meenemen dat dieren resistent zijn tegen die chemische verontreiniging van voeders. Waar die chemische verontreiniging blijft is ook voor mij niet geheel duidelijk. ( vlees, melk, eieren, of gewoon via de mest weer terug naar de plant )Je kunt ook zorgen dat er ( veel ) minder verontreinigd voer bij de dieren komt. Dus minder pesticidenreststoffen, hormonen, bestreidingsmiddelen in voer. En dit wereldweid regelen is een behoorlijk grote uitdaging. Die commissie is voorlopig niet klaar !!??

 • no-profile-image

  Han

  @Jeroen. Zouden we niet te veel van onze dieren vergen? Ik vergelijk het wel eens met >topsporters<, worden zij niet in de watten gelegd (eten, medicamenten etc.) is een topprestatie gedurende maanden of jaren niet mogelijk voor de meesten? Als we de dieren weer eens meer normaal laten produceren, minder groei, eieren of melk per dag. Het kost geld, dat weet ik maar het zou de gezondheid en het medicijn gebruik van de dieren wel eens ten goede kunnen komen. Zo ik al schreef ik heb ernstige bedenkingen tegen alle voeders overladen met residuen van van alles en nog wat. @Simon. We zullen moeten accepteren, dat zo ik schreef "Leven een levens gevaarlijke activiteit is, die eindigt met de dood". Dit laatste is de enige zekerheid in ons leven, het hoe en wanneer is onzeker en beangstigt de meeste mensen het meest en willen ze dan ook zolang mogelijk uitstellen, zelfs als dat tot gevolg heeft, dat het risico op nieuwe ziektes toeneemt. Conclusie kan dan ook zijn, Antibiotica blijft gebruikt, resistentie zal blijven bestaan of nog uitbreiden.

 • no-profile-image

  onno

  Even over de koeien... Een van de redenen waarom het niet altijd even goed gaat met de koeien is omdat men een paar basis regels 'vergeet. De afgelopen jaren is de hoeveelheid melk is de afgelopen 30 jaar verdubbeld per koe en men 'strooit' nog steeds 100 g mineralen per koe...mineralen zijn weerstand.. Het volgende is, dat men in de berekeningen uitgaat van een passagesnelheid van voer in de koeien die in de praktijk nergens op slaat. Dus de verwachte opname van energie en mineralen in het voer wordt in de praktijk niet gehaald. Daarbij komt nog dat de kwaliteit van het ruwvoer achteruit dendert de laatste jaren. Kijk maar naar de ADL gehalten. Komplete mix is klaar voor chaos. We eisen niet teveel van de dieren, maar vele 'brokboeren' kunnen het zelf niet volgen.

 • no-profile-image

  producent

  Met die mineralenbijvoedering kom je dus in die cirkel van wat is nog verantwoord. 200 gram mineralen gaan bijvoeren i.p.v. 100 gram om weerstand van de dieren op peil te houden, of moet je streven naar o gram mineralen per dag met de natuurlijke weerstand. Uiteraard moet je dan wel de melkproduktie aanpassen aan die o gram mineralen per dag anders worden de dieren ziek, wat je weer met antibiotica moet herstellen. Wat is verantwoord en voor wie ?

 • no-profile-image

  Jeroen

  Onno, wij hebben de zelde gedachten.
  200 gram? 350 gram tot 500 gram all in.
  Met juiste mineralen, die de koe op kan nemen, niet de zoutblokken die ze nu verkopen. Heb eens mineralen getest, 25% minder dan aangegeven op label.
  Han, goeie balans het is echt niet moeilijk.

 • no-profile-image

  Han

  Jeroen en Onno blijft recht op staan de residuen van bestrijdingsmiddelen en schimmels in krachtvoer. Allemaal apart onder de lethale dosis maar, wat doet de combinatie van deze chemie met de gezondheid en weerstand van mens en dier. Jullie lijken zo ik begrijp >heilig< in de theorie van de wetenschap, ik na 40 jaar boeren niet meer. Ik heb mijn bedenkingen als het gaat over al de vervuiling van milieu en voedsel m.b.t. de gezondheids weerstand. Als veel dieren op beperkte oppervlak schadelijk voor de gezondheid is (wat ik betwijfel) geldt dit ook voor mensen. Dit zou beteken dat plattelanders gezonder moeten zijn dan mensen uit de grote stad. Sorry ik trek het verhaal weer door naar de mens, maar daar was het antibiotica verhaal ook op gebaseerd.

 • no-profile-image

  Han

  Producent in prncipe moet er een mineralen evenwicht zijn in het voer. Is het evenwicht in debodem en in de bemesting niet aanwezig, zal ook de oogst niet voldoende mineralen bevatten en dus >bijvoeren<. Dit doet de voedingsmiddelen industrie door van alle sen nog wat in ons voedsel te proppen. Waarom kalk en of vitaminen toevoegen aan melk of brood?? is zelfde verhaal als in diervoeding het eten is onevenwichtig samengesteld door >scheef< groei.

 • no-profile-image

  onno

  Als we het dan over scheefgroei hebben in het voedsel. Het volgende waar men zich zorgen over kan gaan maken is dat de plantjes steeds sneller groeien door ons ingrijpen, maar dat de hoeveelheid voeding in de plantjes achteruit gaat lopen..
  En natuurlijke weerstand met 0 mineralen? Zoals in de ecologische veehouderij in Denemarken waar het drama niet te overzien is. Over dierenbescherming gesproken.
  Ik ben het met Hans eens dat we ons zorgen moeten maken over het versterkende effect van verschillende bestrijdingsmiddel residue. Of de optelsom van schimmels in het voer. Ik heb meermalen vraagtekens gezet bij het no-till idee.. Maar daar nog steeds geen sluitend antwoord op.
  We moeten wel de twee dingen uit elkaar halen...
  @ Jeroen, en ik kan je nog wel andere testen laten zien. Maar ja veehouders he.. Besparen op alles tot er niets meer te besparen valt en dan?

 • no-profile-image

  producent

  Jeroen en Onno. Ik mag aannemen dat ook jullie eerst proberen om gewoon met ruwvoeder ( dus gras en mais enz. ) proberen de juiste mineralenbalans te bereiken bij de dieren .Dieren zijn geen chemische fabriekjes dat waneer er iets fout gaat je het met antibiotica kan herstellen. Het streven moet o gram zijn maar via 100 gram naar 200 naar 350 zitten we al op 500 gram inmiddels. Controle en sancties zijn er niet indeze. Wel om de schade te herstellen middels onverantwoord antibioticagebruik. Waar ligt dan de basisgedachte. Bij het onverantwoord mineralengebruik of bij het onverantwoord antibioticagebruik. Uiteraard speelt de juiste voeding een zeer grote rol indeze. Misschien is het verstandig om eens een ander gras danwel mais te proberen met meer mineralen erin i.p.v. v.e.m. ?? De eerste besparing in euros is dat er minder palletjes mineralen behoeft te worden aangevoerd, hopenlijk ook minder antibioticakosten , wat ons streven is, en hopenlijk kunnen we het produkt melk en vlees beter vermarkten omdat er minder residuen in zitten en ook weer beter in mineralenbalans is. Dat voordeel zal dan groter moeten zijn als de verminderde produktie in k.g. melk en vlees, maar wel gezonder en verantwoorder. De commissie veiligheid is voorlopig nog niet klaar denk ik. ??!!

 • no-profile-image

  producent

  MINERALEN Mijn stelling was niet dat dieren geen mineralen nodig hebben, Het kunstmatig bijvoeren van MINERALEN met het voer was de stelling. Is het goed dat b.v.melkkoeien om een dergelijke hoge topprestatie te moeten leveren mineralen bij te voeren om de weerstand te verhogen . Als het mis gaat is er weer antibiotica nodig. Je kan ook de prestatie van de koe aanpassen aan de mineralenbalans.

 • no-profile-image

  Jeroen

  producent, het is balanceren van het voer, alleen de mineralen(natuurlijk product) zijn niet het antwoord, de balans tussen de voer elementen en ja je moet zoveel mogelijk halen uit de basis producten als ruwvoer,maar als je geen balans tussen de voeren kan maken, naar wat de koe nodig hebt, krijg je dus "fouten".
  Toxines, weet niet de staat in NL, maar heb in DK genoeg ellende er mee gezien, je wenst het niemand toe.
  @Onno Ecologisch je mag niks om het "welzijn" van de koe, ik denk dat het welzijn van de koe moet zijn, dat ze zich plezierig voelt en daardoor zo min mogelijk "nood"-oplossingen moet hebben.

  Waarom halen de fabriek van alles uit de melk? Handel! maar het vergoeden naar de veehouder?? De "volle" melk uit de winkel is al aardig geplunderd,waarom, kassa, de consument proeft toch niet het verschil, dus "optimaal" marge wat je uit die liter melk kan halen, maar moeten we dit willen?

  Net wat Onno ook zegt, alles moet sneller groeien, waar is de inhoud?

 • no-profile-image

  Han

  Jeroen ik durf te beweren, dat de consument het verschil tussen verse melk, zo uit de tank, en fabrieks melk proeft. De meeste stedelingen zullen jouw tankmelk niet drinken, omdat ze de smaak niet als melk herkennen. Had in 50tiger jaren deze ervaring al met nichtjes uit Amsterdam Zuid. Door melk te plunderen is de huidige prijs vermoedelijk mogelijk, anders was deze nog lager. Het toevoegen van suplementen en ADHD veroorzakende smaak en kleurstoffen stuit mij tegen de borst. Ook weer eigen ervaring met de bekende Yoghurt drank, een compleet hysteriesche zoon na een flesje, na yoghurt puur natuur een normale knul. lul mij dus niet over >gezonde< additieven in ons voedsel, een verbetering van wat de boer aan natuurlijke producten aanlevert. Nee het zo je schrijft >handel< en dus >geld< ongeacht de gevolgen voor de consument.

 • no-profile-image

  Jeroen

  uhh mijn melk uit de tank wil ik zobiezo niet drinken, totdat we compleet over zijn in mijn systeem. Maar snap wel wat je bedoelt.
  Wat met al die voor gekookte groentjes of heel pakketten.
  Maar ja mensen hebben haast en hebben geen tijd meer om iets zelf in elkaar te breien of kunnen het simpelweg niet. Moet je de ouderen horen als ze eerst in tafel dekje eten. Die zijn ook smaak gewend.

 • no-profile-image

  Simon S

  @ Han, als ik jouw reacties zo een beetje lees lijkt het alsof jij degene bent die die risico's niet wilt accepteren. Heb jij dan een probleem of de rest van de wereld?
  @ Han, dat jouw zoon hysterisch wordt van een flesje yoghurtdrink betekent niet dat die allergie of wat het ook is veroorzaakt wordt door additieven. Hij is wellicht allergisch voor die additieven maar de oorzaak is zijn allergie, die echt niet door die additieven ontstaan is. Er zijn ook mensen allergisch voor puur natuur producten als melk, stuifmeel, gluten etc......

 • no-profile-image

  onno

  @Producent. Een koe, ik praat alleen over dit dier, omdat ik er een beetje een idee van heb, is niet een beestje waar een knop aan zit. Zo van: ik wil dat ze 7000 ltr melk dit jaar produceert. Het zit anders. Ze gaat eerst melk produceren en als ze dan niet genoeg mineralen en andere voedingstoffen krijgt, valt ze om. En dan pas komen er anti-biotica bij kijken.
  Ik ben het ook met Han eens, ik zelf ben "allergisch' voor het eeuwige geknutsel met voedsel. Als ik een yoghurt drankje wil hebben met aardbeien, wil ik aarbeien en niet E--zoveel. Persoonlijk denk ik dat al die additieven in ons voedsel eens weer onder de loep genomen moeten worden. Wat is er nu ECHT nodig...
  @Jeroen, we kunnen het er snel over eens zijn, dat de manier waarop met voedsel en dieren wordt omgegaan in Ukraine en Rusland buitengewoon bespottelijk is. Melk is een produkt wat 50% melk bevat, staat not bene in de wet.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Waarom zijn er zoveel additieven omdat ze niet yoghurt melk van aardbeien kunnen maken om de smaak te maken, dus hup E zoveel, waarom niet meer richting natuurlijk producten? Wat is daar mis mee? Zie eens Oost Europa "vroeger" was er volgens mij veel minder problemen met ziektes die door voedsel komen, maar met de MC Donalds, Burger King, kant en klaar voedsel 101 toetjes etc krijgen ze hier ook meer problemen. Ik had kip uit de winkel gehaalt, zeggen de medewerkers, kijk maar uit dat jij niet ploft zoals die kip, nu maak ik me daar niet zo druk om, maar je snapt waar ik heen wil.
  @Onno, je moet toch wat te lachen houden hier.Hoef nu ook geen antibiotica(reinigsmiddel) zo secuur te doen, prijs blijft het zelde. Boeven!

 • no-profile-image

  Han

  @Simon. Ik denk, dat ik de meeste risico's van ons beiden neem door vanaf de val van de muur tot achterin Siberië op het platteland te werken en te wonen. Wat te denken van het land van de allathola's? Ik probeer in dit artikel in de huid tekruipen van de gemiddelde burger, die wordt voorgehouden dat het verbod op antibiotica in de landbouw in één klap het resistentie probleem de wereld uit helpt. Dit is ook wat de politiek ons wil laten geloven.
  De allergie waar je over spreekt klopt inderdaad, maar naar mijn gevoel zijn er de laatste jaren wel erg veel ADHD en andere zgn. gedrags gestoorde kinderen t.o.v. vroeger (60 jaar geleden) of arme landen waar al deze vervuiling nog in de kinderschoeen staat. Hier moet een oorzaak zijn. @Onno wat is de andere 50 % in de >witte< vloeistof (melk). Hopelijk toch geen antibiotica. Uit ervaring weet ik dat de antibiotica melk bij de Russen voedselhulp is aan hun armen (scholen, ziekenhuizen). Het mes snijdt nl. aan 2 kanten, voeding en medicijn tegelijk. @Jeroen pas op met USA kip, die heeft voor vertrek uit Amerika nog een duik genomen in een puur Chloor bad. Zodat de handel ziektekiem vrij is. Doe mij maar de kip van >Babushka<.

 • no-profile-image

  producent

  Volgens Hendrik is er de laatste decennia alleen op produktie gefokt. Naar een verdubbeling van de melkprodutie inmiddels. Vervolgens vallen de dieren dus om wat enigzins nog te voorkomen is door mineralen bij te voeren. Maar eens vallen ze dus om. Dan heb je weer ANTIBIOTICA nodig voor de oplossing. Al dan niet volgens de voorschiften van Piet zoals duur van behandeling , dosering, en juiste antibiotica. Hier ben ik het volledig mee eens. Toch blijft de vraag of we nog wel verantwoord bezig zijn op deze manier om het te blijven repareren met ANTBIOTICA. De reststoffen van deze blijven immers ook ergens. Daar komt nog bij dat die koe wel 4 maal zoveer chemische verontreiniging binnenkrijgt als dus die basiskoe. Ook het gebruik van pesticiden, bestrijdingsmiddelen, hormonen, kleurstoffen en smaakstoffen is immers alleen maar toegenomen, de laatste decennia.
  De oplossing is dus inderdaad volgens hendrik middels fokkerij terug naar die basiskoe of moet onze koe nog meer gaan presteren met alle risico's van dien. Gaat die commissie (schijn) veiligheid dat beslissen ??!

 • no-profile-image

  Jeroen

  Producent, verschil is niet de koe, maar de manager/boer. Die koe van 4.000 liter tot 6.000 liter "eist" minder van de boer/manager.
  Het is gewoon goed voeren, balans in het maken, dat de koe van 6.000 liter minder nodig hebt, kan je ook nod bedrogen uit komen. voor 1 miljoen liter melk heb ik er dan 200 nodig terwijl bij een goeie productie je 110 meer dan genoeg hebt(die top koe) hoe het is verbruik dan? vaccins is de helft. Die koe van van 5.000 liter had ook nog 100 gram mineraal nodig, dus als ik dan al 200 pak maakt ook niks uit.@Han die andere 50% mag alles zijn theoretisch, ik lever nu als ik wil ook gewoon de melk van de koe die pennicilline heeft gehad, probeer zoveel mogelijk het te verkomen door het te voeren aan de stierkalveren maar de rest komt in de tank. Heb je die tankwagens gezien zonder koeling,die chauffeur gooit bij ons de slang erin en staat boven het man gat rustig te roken.

 • no-profile-image

  maarten

  Van de week was er een reportage van verse melkverkoop in de stad op de oekrainse televisie. De klanten gingen er in drommen op af en volgens hen was het verse echte melk. Niet dus, melkpoeder aangelengd met water. Spoelwater in de melktank is ook hier niet ongebruikelijk, het is wit en wordt betaald. Dat er een commissie in Nl met antibioticagebruik aan de gang zal, best. Maar als dit alleen op papier gebeurt zoals oa hier, heeft het in de praktijk weinig zin.

 • no-profile-image

  onno

  Nu moeten we ook niet gaan overdrijven dat de huidige koe 4 keer zoveel verontreiniging krijgt. Als we even de Krasne Step uit Rusland en Ukraine als basis nemen, dat is zo'n beetje de 'oerkoe' Geeft je hem goed voer produceert ie 5000 ltr, geef je hem rotvoer 2500 ltr, maar blijft leven. Beestje barst alleen van de Para, maar goed, beetje minnetje.
  Het beestje vreet zo'n beetje 15 kg ds, beetje meer. Een beetje Holstein geeft 10.000, met 23 kg Ds.
  Als we nu even de lijn doortrekken.. Er wordt zo'n beetje 4 mld liter melk geproduceerd in NL? We gaan de melkproduktie halveren per koe, moeten we 2 keer zoveel koeien houden om de produktie te houden. Is ook niet reeel.
  Wat er in NL gebeurd is " bunk culling", door slecht managment en mijns inziens verkeerd voeren bepaald het voer dat de beste produktie koeien eerst bij de veearts belanden en vervolgens op het slachthuis, graat mager. Iedereen heeft het over gemiddelde produktie zus en zo. Heeft niets met economie te maken en geeft verkeerde beslissingen met alle gevolgen van dien. Op mijn bedrijven ga ik uit van een minimale melk produktie van 10.500 per ligbox. Krijg je heel ander beeld en strategie.
  @ Han, de 50% bestaat uit water, viezigheid etc..
  @ Maarten. En op deze manier krijg je dus ook van allerlei regeltjes. Als de veehouders zelf niet snappen dat ze in een keuken bezig zijn om voedsel te produceren ook voor hun kinderen dan mogen ze van mij op zulke bedrijven zonder pardon de deur dicht gooien.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Onno,

  En dan krijgen we weer het "milieu" probleem, zo blijft die bal rond gaan.
  Als de nw melkerij in dienst is, ga ik alleen voor 1e klas melk, gewoon de EU standaard, nu probeer ik het ook, maar met zoveel melkplekken ietsie pietse moeilijker, maar kwaliteit is wel omhoog gegaan en als je dat zo klote chauffeur ziet die rookt boven het mangat.
  @Maarten waar dat? Welke zender? Was het in grote stad,want meeste dorpen hebben wel een melkkoe.
  Regeltjes waar niks mee gebeurd, behalve werkverschaffing.

 • no-profile-image

  Han

  Als ik het goed lees, zijn we het met elkaar eens, dat Cie. Werner een club is die de burger het gevoel moet geven dat het resistentie probleem is opgelost, maar dat de praktijk helaas weerbarstiger zal zijn. Nederland antibiotica gebruik tussen 0 en %) % van het huidige, de landen om ons heen wel de regels, die dit moeten waar maken, maar helaas de controle ontbreekt, de wil / mogelijkheid ontbreekt, dus de productie van resistente ziekte verwekkers gaat daar gewoon door. Mag ik dan concluderen dat we het over >schijn veiligheid< hebben??

 • no-profile-image

  maarten

  Het was in de straten van Kiev. Welke zender het uitzond, herriner ik mee niet.

 • no-profile-image

  onno

  Klopt Jeroen, maar ik weet vanuit Nikolaev (stad met 1 mln inwoners) dat mensen in de rij staan met een cola fles om melk te halen. Boeren rijden met een auto en een bus melk naar de stad.. Komplete chaos.

 • no-profile-image

  producent

  Ik lees zojuist op agd.nl >Mensen steeds vaker besmet met dierziektes. Vooral ook middels bloeddoners worden die mogelijk besmet. Te denken aan Q-koorts en MRSA. Die comissie veiligheid wil dus een vermindering van antibiotica wat op zich natuurlijk een goed streven is, maar dan zal men ook moeten accepteren dat ziektes in de veehouderij ( ook bij goed antibioticagebruik )zeer zeker niet zullen verminderen wat weer gevaren leverd voor het probleem bij de bloedbanken. Ongetwijfeld heeft die commissie (schijn) veiligheid daar wel een oplossing voor. Overigens ben ik het niet geheel eens met Han dat enkel de veehouderij hier schuldig aan is. Ook dat is maar een tussenschakel. Die krijgen n.l. ook veel verontreiniging aangeleverd middels de veevoeding (wat weer gerepareerd moet worden met Antibiotica, als de dieren ziek worden) en die verontreiniging gaat ook weer gewoon door naar de consument.b.v.pesticiden,bestrijdingsmiddellen voor de gewassen.chemische verontreiniging hormonen en smaak- en kleurstoffen.

 • no-profile-image

  onno

  We moeten ook met zijn allen uitkijken dat we onszelf niet weer in een verdomhoekje zetten.
  Meer dierziektes? MRSA is niet alleen uit de veehouderij, is gewoon een bar taai bacterietje.
  Salmonella komt overal voor. E-coli ook. Dat de voedingsmiddelen industrie moet stoppen met alle additieven, is niet alleen een zaak van ons, maar ook van de consument.
  De commissie van schijnveiligheid is niet erg behulpzaam in deze.

 • no-profile-image

  Han

  @Producent. Als je mijn artikel leest, staat er volgens mij in, dat buiten de veehouderij er nog meer >schuldigen< aan resistentie vorming zijn aan te wijzen. Om de besmetting bij mensen te kunnen bestrijden, is deze cie in het leven geroepen, zij moeten het antibiotica gebruik bij dieren zoveel mogelijk >tegen< gaan om het nog doelmatig te kunnen gebruiken bij mensen. Ik geloof niet in deze Utopische gedachten, omdat Nederland geen bacterie dichte grenzen heeft. Nog even een voorbeeld van hoe resistentie tegen te gaan: mijn huisarts heeft 40 jaar geleden mijn tonsillen ontsteking bestreden met peniciline en de kuur afgewerkt met streptomicine om ook de overlevende bacterieën te doden. Succes verzekert. Dit is precies wat de akkerbouwers decennia lang doen bij het bestrijden van schimmels en insecten, kies verschillende bestrijdingsmiddelen met verschillende werking. Zo stel je resistentie vorming zo lang mogelijk uit. Hier ging het fout bij de dierziekte bestrijding, ieder nieuw medicament voor de mens ging z.sp.m. de stal in omdat het zeer productief bleek te zijn. De gevolgen zien we nu en we hebben (nog) geen antwoord.

 • no-profile-image

  producent

  Han ik denk dus dat de verantwoording indeze, dat het een + en + en is . Zowel veehouder, als akkerbouwer als tussenhandel als de overheid als elke schakel die ermee te maken heeft. Tevens is het ook wel wat Onno zegt dat de consument voor dat produkt wil betalen dus er is markt voor. Zijn de suikers die erin zitten chemisch of natuurlijk is uiteindelijk aan de cunsument. Die beslist welk produkt hij wil. Evenzo met b.v. met de melk in de supermarkt. Hoe eerlijk is die nog. Als je het er duidelijk bij vermeld ligt daar de keuze. Evenzo met die commissie veiligheid. Gaat die werken onder verantwoording van de b.v. de produktschappen en /of de oude min.van landbouw dan spelen economisch belangen een veel te grote rol. Stel je voor dat ze een conclusie hebben dat strijdig zou zijn in belang met b.v. exportbelang. Nederland is tenslotte bijna de grootste landbouwexporteur ter wereld. Hoe gaan we dat oplossen en hoe transparant zal die conclusie dan zijn.?? Je kan je toch niet voorstellen dat men met een eindrapportage komt dat economisch belang zal schaden.

 • no-profile-image

  Han

  Producent. Onno heeft gelijk, dat de consument de >opgepepte< producten koopt. Laten we wel zijn de consument vraagt niet om >opgepepte< melk, de fabrikant >smeert< het de consument aan met allerlei marketing trucks en de waan van >gezonder< of >lekkerder<. het meest >gemene< argument is wel het verhaal U wenst toch het >beste< voor uw kind. Als goede ouder moet je dus wel deze pep melk aan je kind voorzetten

 • no-profile-image

  producent

  Han, inderdaad ook jij bent die consument die die produkten koopt of gekocht heeft. Als volgens jou de echte fout ligt bij de fabrikant die slimme marketing danwel toevoegingen toepast doet daar niet veel aan af denk ik. Als het maar zeer duidelijk bij het produkt vermeld staat is mijn mening, maar wettelijk hoeft het( NOG ) niet.. In voeding mag ook wettelijk b.v. een bepaalde hoeveelheid chemische veronteiniging zitten. Zit je boven die norm dan kun je het uit de markt halen of verdunnen tot je aan de norm zit. Bij optie 1 is het verliesgevend en bij optie 2 is het winstgevend voor de fabrikant. Zelfs nog meer als bij het gezonde basisprodukt want je hebt nu meer kg produkt . Zo zal die commissie het ook wel gaan beoordelen . Waar ligt de wettelijke norm van iets, en uiteraard zitten er b.v. twee testen van verschillende antibiotica net onder de norm kan wel eens erger zijn als bij die ene net boven de norm terwijl er bij die andere niets inzit. Overigens wist ik ook niet dat je melk nog steeds wettelijk melk mag noemen als er 50 % inzit van de echte basismelk. Die andere 50 % is dan inderdaad aan de fabrikant die het wil vermarkten, en inderdaad, ik heb ook zo mijn twijfels of dat altijd zo correct bij wordt vermeld want dat hoeft n.l. wettelijk niet.Transparantie vind ik dan erg belangrijk, ook als die commisie (schijn)veiligheid aan de slag gaat, zodat we kritische vragen kunnen stellen in ieders belang, zowel voor de consument als onszelf als voor onze kinderen.

 • no-profile-image

  onno

  Ik ben van mening dat we veel meer terug moeten naar de basis. En er is markt voor. Ik weet toevallig dat er een nieuw produkt, een soort kwark in de Lidl ligt en is niet aan te slepen. Geen toevoegingen, gewoon een smaakvol produkt.
  Consumenten zouden dat veel vaker en kritischer moeten doen. Aarbeien yoghurt is yoghurt met aardbei.. Is niet moeilijk en hoeft geen stabilisator, verdikkingsmiddel en kleurstof. Met huidige technieken (nieuwe soort van pasteurisatie) is de melk ca 10 dagen houdbaar. Als het na die tijd nog in de schappen staat is de supermarktinkoper een ezel, als die nog thuis in de koelkast staat moet je meer eten of het spul niet kopen.
  @ Producent. Kijk maar eens naar de import en export codes bij zuivel. Schrik je je rot wat voor troep nog steeds als zuivel wordt aangemerkt. En dit is dan alleen nog maar zuivel.
  Mijns inziens moeten consumentenbonden en primaire producenten eens met elkaar om tafel zitten wat we nu echt willen. Eens even geen direct commerciele belangen, maar een recht toe recht aan discussie met een bak koffie.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Schijnveiligheid, het is waar @Han, er wordt veel over gezegd en geschreven, over veilig voedsel !!!... Maar sinds de veevoederfabrikanten meel zijn gaan mengen en de vleesfabrikanten worst zijn gaan maken is er veel veranderd !!!... Alleen ten behoeve van het netto €-resultaat!!!... Daarom en daardoor worden wij (de cosument) voor de gek gehouden, helaas. Persoonlijk denk ik door de consument te informeren over de internationale wantoestanden aan de kaak te stellen met behulp van de media, misschien iets bereikt kan worden ???... Het is waar wat je geschreven hebt, nu worden wij nog te veel met een paar slogans zoet gehouden!!!... @Jeroen wat in oost-Europa nog openlijk voor komt, gebeurd in midden-en west- europa in het verborgene. Want alles wat waarde heeft en goedkoop is vindt een koper!!!... Wij leven nu in een ik-gerichte samenleving en dat komt de huidige moraal niet ten goede. De veehouderij moet niet meer op het maximum letten, maar op het optimum voor Mens en Dier !!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Han

  Het idee van Onno >back to basic< lijkt me een goede uitgang voor een nieuwe benadering van voedsel productie gekoppeld aan landschap etc. Maar of we hiervoor om tafel moeten de AH en C1000 jongens is voor mij de vraag. In EU is minder geld voor natuurparken. Hier ligt volgens mij een mogelijke oplossing van het voedselvraagstuk zo het hieronder is beschreven. Ga als primaire landbouw met de Natuur beschermers (consumenten) om tafel en doe hen een voorstel om hun ideeën te ondersteuenen en in ruil geven zij de nieuwe voedselproductie en afzet mede handjes en voetjes. Hoe korter de lijnen en hoe meer afstand van de industriele verwerking, hoe >gezonder< het eten en de voedselvoorziening wordt. Verder ben en blijf ik van mening dat willen we de aarde niet nog meer versmeren, we zoveel mogelijk het voedsel dichtbij de consument moeten produceren. Mijn idee is niet MEER maar BETER of zie ik het verkeerd is de huidige weg de beste optie???

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Dat is ook mijn idee @Han, ''niet Meer maar Beter!!! ''. Dat heb ik geprobeerd in mijn vorige reactie te verwoorden, toen ik schreef, schreef @Onno ook over een dergelijke strekking, nogmaals @Han ik denk ook dat het niet om het maximale moet gaan, maar het optimale!!!... Bovendien vind ik ook dat wij geen voedsel onnodig van x naar y moeten slepen!!!... Misschien moeten de voedselproducenten zich ook bewust worden dat minder per saldo niet minder moet zijn!!!... Nu verlangt de handel/industrie/consument veel voor weinig, dat kan nooit goed gaan!!!... Dat gaat automatisch ten koste van de KWALITEIT en de VOLKSGEZONDHEID!!!!!.....

 • no-profile-image

  Jansen

  Niet meer maar beter, voor de schaalgrootte alsook voor de doorgefokte productie per dier. In plaats van een lintje voor 12000 liter melk of 32 biggen, een flinke schop onder je...... Uiteindelijk zijn het wel de boeren zelf die in beide bovenstaande gevallen het "meer" nooit vol hebben.

 • no-profile-image

  onno

  @Jansen, en daarom zit de Nederlandse landbouw in een verdomhoekje, omdat er intern idiote dingen gezegd worden...

 • no-profile-image

  Niet meer

  Klopt Jansen, het zijn vooral de licht geboren biggen uit grote tomen die antibiotica behoeven en de meeste droogzetters (antibiotica) worden noodzakelijkerwijs bij hoogproductieve koeien gebruikt.

 • no-profile-image

  Producent

  Ik heb zojuist even gekeken naar programma Boer zoekt vrouw. Persoonlijk vind ik het een geweldig programma en gezien de kijkijfers ben ik indeze niet de enigste !! Misschien kan de volgende serie gaan over consument zoekt eerlijk voedsel. Zeg niet dat er iets niet mogelijk is, maar ik proef bij @jansen en bij @niet meer maar beter toch een zekere onmacht. Inderdaad die 12.000 liter koe heeft meer droogzetters nodig ( ANTIBIOTICA ) als de 6000 liter koe van vroeger. Evenzo bij die 32 biggenzeug. Als de biggentjes een week oud zijn hebben die ook al preventief ANTIBIOTICA gehad i.v.m. de wondjes van oornummeren, staartjes couperen, en (nog) castreren van de beertjes. Ga je vrijwillig over naar die 6000 liter koe en die 16 biggenzeug dan hoor je bij de afvallers van het huidige systeem. Ook ik ben van mening zoals Piet zegt dat de huidige veevoerfabrieken, en vleesfabrikanten de huidige boeren als grondstof zien, ondersteund door overheid. Wil de overheidsinstellingen ( produktschappen enz ) kwaliteit i.p.v. kwantiteit dan moet er een oplossing zijn. Deze oplossing vinden middels de economie van de markt is het momenteel al teveel verziekt. Bij de huidige landbouwindustrie (vlees , melk, groente en fruit) gaat het niet om het belang voor de leverancier van grondstof ( varkens en koeien , groente en fruit ) maar aandeelhouders, en inderdaad , ook het gezondheidsbelang van de consument is hier ondergeschikt aan. Euro,s voorop . Verdiend de zuivelindustrie meer met chemische suikers als met de natuurlijke dan is de keuze voor dat fabriek niet moeilijk. De leverancier ( boeren ) van de k.g. grondstof voor die industrie zit in een zekere onmacht en er MOET inderdaad steeds meer k.g. geleverd worden voor een lagere prijs, ondersteund met ANTIBIOTICA enz. Gaat die commissie (schijn)veiligheid. eerlijk werken of wordt het een schijnvertoning ??!!

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik deel mijn mening met Han. Ik denk ook dat dit schijnveilig is. De resistentie wordt niet minder. Alhoewel ik wel voor ben voor gericht anti-biotica gebruik wat hier in verschillende reacties genoemd is.
  Men moet idd naar beter ipv meer. Dat zie je niet verkeerd, @Han. Ik ook denk dat. Er moet meer aan worden gedaan om meer "natuurlijk" product in de schappen te krijgen dan "kunstmatig" dwz product met allerlei toegevoegd troep erin. Als sector samen moeten we sterk staan en de handen ineenslaan.

 • no-profile-image

  Niet meer

  Producent, lees nog eens wat u schrijft. "Als de biggetjes een week oud zijn hebben die ook al antibiotica gehad.....". Dit vindt u kennelijk al heel vanzelfsprekend, terwijl dit gelukkig lang niet bij iedere varkenshouder het geval is! En er is niks mis met 13 levend geboren biggen - 10% uitval x 2,45 worpindex = 28-29 biggen. Het gaat pas mis wanneer de fokkerijleverancier fokt op 15-17 biggen, de laatste 2-4 biggen heb je dan voor de uitval en de antibiotica. De boer kan deze verantwoordelijkheid en aankoopgedrag niet simpel naast zich neer leggen en vervolgens wel de consument oproepen tot verantwoorde keuzes maken.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Producent (van wat?)
  Meer droogzetters? Als die koe van 6000 liter 1 zet droogzetters krijgt, mag die koe van 12/000 theoretisch een dubbelle dosis hebben, maar hoeft echt niet de praktijk te zijn. Ligt weer aan management.
  Ik heb in DK nooit droogzetters gebruikt, behalve gericht op celgetal koeien.

 • no-profile-image

  Sybren

  Idd @ Jeroen. Management waaronder hygiene is een belangrijk punt. Daardoor kun je veel ziektes zoals mastitis, kleipoot voorkomen en adus ook minder Anti Biotica gebruik.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Er is nog veel te doen dat is duidelijk!!!... Naar mijn mening is alleen doelgericht en vakkundig Antibiotica-gebruik geoorloofd !!!... Als dan de producenten verstandig te werk gaan komen wij er misschien uit (?), misschien ?. Maar en daar struikelen wij weer over; als de Boer en de Zog (zeug) nooit genog hebben en de Heer en de Beer steeds meer willen ! ,blijven wij in een duivelse cirkel ronddraaien!!!... Met alle gevolgen van dien, misschien helpt de Mensch-heid zichzelf om-zeep (?), dan is het toekomstige voedselprobleem al opgelost voordat het er is ???...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Met ''producenten'' bedoel ik de ''voedselproducenten''.

 • no-profile-image

  producent

  Ook @ niet meer maar beter schuift inmiddels aan bij de stelling dat de veehouderij grenzen aan het overschrijden zijn en dat dat gerepareerd wordt met ANTIBIOTICA begrijp ik. Middels fokkerijdoelen kunnen we dat beheersen zoals eerder gezegd. Ook dat is een onderdeel van management zoals jeroen telkenmale steld en daar heeft hij gelijk in. ALLES draait om management. Op het boerenerf alsook bij de dierenarts, alsook bij de agroindustrie, Alsook bij de overheid. Nu nog het management afwachten van die commissie (schijn)veiligheid??!!

 • no-profile-image

  onno

  Ik heb in mijn hele leven nog nooit een koe met 18.000 ltr melk 3 keer zoveel droogzetters gegeven. Gebeurd in de praktijk ook niet en is dus kolder. LAten we even wel wezen, een veestapel dat 12.000 ltr melk geeft daarvan is het managment wel aardig voor elkaar. Ik durf te stellen dat het antibiotica gebruik per liter melk op dat soort bedrijven aanmerkelijk lager ligt dan op bedrijven met 8.000.
  Als er nu eens een keer een zinnig onderzoek wordt gedaan naar WAAR het meeste antibioticum gebruikt wordt, welke koeien eigenlijk afgevoerd worden en waarom. Krijgen we eens een zinnig beeld met een zinnige discussie. Ik ben de eerste die zegt dat we minder antibioticum moeten gebruiken, om de doodeenvoudige reden dat als we het spulletje gebruiken beestjes pijn hebben en we dus al te laat zijn.
  Ook kost het klauwen met geld. En laten we nu niet net doen alsof geld verdienen opeens iets vies is. Het verhaal om terug te gaan naar de koe met 5000 ltr melk en de zeug met 20 biggen is absolute onzinnige stelling en ik betwijfel ten zeerste of het totale medicijn verbruik er wel door daalt.
  En laat ik ook nog even voorop stellen dat in de melk geleverd op bedrijven in Europa in ieder geval GEEN antibiotica zit. Kun je namelijk geen kaas maken.

 • no-profile-image

  Niet meer

  Gebalanceerde fokkerij houdt het evenwicht tussen wat dieren zonder kunstgrepen aankunnen en fokdoelen. Het is pas kolder Onno om te suggereren dat we daarmee terug willen naar 20 biggen en 5000 liter melk, dat maak jij ervan. En inderdaad is geld verdienen niet vies, maar ook niet per definitie gelijk aan hoge producties.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. Ik ben zelfs van menig dat we geen voedsel moeten produceren voor vernietiging hetgeen nu wel gebeurd. De retailler wil >nooit< NEE verkopen, dus zijn schap moet 24 uur / dag en 366 dagen per jaar vol liggen. Het gevolg is dat er jaarlijks het nodige in de container verdwijnt. Dit noem ik een vorm van milieu vervuiling, die zijn weerga niet kent en indirect door de boer wordt betaald via prijsdruk.
  En laten we het niet hebben over alles wat >over datum< geraakt in de thuis koelkast en dan accuut in de biobak gaat. Dit is allemaal >overproductie< die we als boer niet moeten willen terwille van onze omzet, die de (te) lage prijs moet compenseren.
  Het hele negatieve verhaal, dat de politiek en de ambtelijke wereld op het boerenerf dumpt, is mijns inziens een meer algemeen probleem, dat niet over de rug van de boer mag worden uitgevochten. Waarom moet de kleinste groep, het probleem van het grote geheel oplossen ten elke prijs??
  Wij zijn ook in deze discussie weer bezig het algeme probleem te lossen via de boerderij. Wij trekken zelf weer het boetekleed aan, dat de maatschappij voor ons heeft klaargelegd.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Ben het met Onno eens, ga kijken hoeveel anti biotica er per kg melk, per kg gewicht voor slacht dieren bekijken. Daar kan je pas een real conclusie aan geven niet door nu maar te roepen fokkerij. Droogzetten met droogzetters is een pleister, je kan goed droogzetten zonder, heb zelden last gehad en inderdaad gericht door gewoon melkmonster te nemen en dan gericht een droogzetter gebruiken.
  @Producent nogmaals de vraag, die ik me afvrag, producent van wat?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Zijn het hier alleen melkveehouders die reageren? Het antibioticum gebruik bij de varkens-en kippenhouderij valt ook niet weg te poetsen. Wijlen Wien van den Brink heeft meermalen publiekelijk naar voren gebracht dat sinds in de EU het diermeel in varkens/kippenvoer werd verboden het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij behoorlijk toenam. Met kleine veranderingen in fokbeleid, voervoorziening en management is antibioticagebruik telkens ook met een beetje toegenomen. En zonder er erg in te hebben is door de jaren heen met het optellen van die kleine beetjes het antibioticagebruik een groter probleem geworden. Ga ook maar weer in stapjes terug om het antibioticagebruik te verminderen zou ik zeggen.

 • no-profile-image

  onno

  goed managment en goede voeding is geen kunstgreep...
  @Natuurboer. Ik hou me bij mijn leest, ik ga geen dingen roepen waar ik geen verstand van heb. Ik kan persoonlijk geen zinnig woord zeggen over varkens en kippen. Vandaar..
  @Han, ik ben het met je eens. We zullen als landbouw eens met de supermarkten moet bijpraten, ipv de supermarkten met Friesland Campina of Vion..

 • no-profile-image

  koetje

  Stel je voor dat je in de toekomst tegen alle mastitis veroorzakers zou kunnen enten.Ik zou er niet zolang over na te hoeven denken om er mee te beginnen,de farmaceutica waarschijnlijk wel...Tegen E-coli kun je ook enten,waarom nog niet tegen stafylokokken en streptokokken?
  Niet om bedrijfsfouten te maskeren maar om risico's uit te sluiten,zeg maar een verzekeringspremie

 • no-profile-image

  Han

  @Jeroen, Onno. Het gaat niet over >hoeveel< antibiotica in vlees of melk. Het gaat over het feit, dat door het gebruik er >resistente< ziekteverwekkers ontstaan / overblijven. Die ontstaan misschien nog wel sneller bij een minimale dosis (net wel net niet dodelijk) dan bij een overdosis (meer dan dodelijk). Eén van de oorzaken van resistentie vorming is het feit, dat er een minder of niet gevoelige stam overblijft en alle ruimte krijgt zich te ontwikkelen omdat de concurenten dood zijn. Het is dus de vraag of er resistente bacterieën ontstaan of dat de reeds aanwezige resistenten alle ruimte krijgen zich te ontplooien? Naar mijn idee is het medicijn gebruik terug te dringen door de natuurlijke weerstand van de dieren en mensen weer op te bouwen. Maak er dus geen kasplanten van, laat ze niet leven stallen / huizen bezwangerd met uitgeademde lucht en ammoniak lucht, fijnstof etc. We kunnen ons zelfs afvragen of het wel gezond is om de dieren met afva / overschottenl uit de voedingsmiddelen industrie te voeren, als we een topproductie of topgroei nastreven. Hoort hier geen eerste klas natuurlijke voeding en een natuurlijk leef milieu bij??? Denk niet dat ik terug wil naar wilde koeien en varkens, maar ik denk wel dat meer frisse lucht en meer leefruimte wel eens positief kan uit pakken vooral bij de intensieve veehouderij (varkens, kippen, eenden etc.) Rundvee heeft reeds als eis >frisse< lucht, ruimte en veel natuurlijk licht. Dit begint al in de kalverstal. Helaas in de biggenstal en kuikenstal gelden meer couveuse eisen!!

 • no-profile-image

  Stalboer

  Han, voordat je je eigen straatje schoon veegt, kijk eens naar de samenstelling van de mest, beter diarree, die uit de huidige hoogproductieve koe fluit. Dan nog de klauwaandoeningen en we praten weer op dezelfde golflengte.

 • no-profile-image

  Han

  @Stalboer. Ik heb volgens mij niemand van meer of minder medicijnen gebruik beticht. Ik heb net mijn ideeën over hoe we misschien meer weerstand in onze dieren kunnen krijgen aangegeven. En jij valt mij direct aan alsof ik je persoonlijk heb gekwetst. Dit is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil alleen een discussie opgang brengen met als doel minder medicijn gebruik, betere of gelijke productie. Betreffende de resistentie vorming, de aangegeven mogelijkheid in mijn laatste reactie, is exact wat er in de akkerbouw gebeurd als we spreken over >resistentie vorming< bij onkruiden en schimmels. Althans hier gaan we van uit en proberen met deze kennis de resistentie te voorkomen. Mocht je een beter voorstel hebben om het antibiotica probleem de wereld uit te helpen laat het ons dan horen, kunnen we er allemaal ons voordeel er mee doen.
  Als jij net als de meeste boeren gaat wachten op de oplossing van de Commissie (Schijn)Veiligheid krijg je zeker oplossingen aangedragen waar je niet op zit te wachten met bij behorende controle maatregelen waar ookal niet blij van wordt.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Stalboer, dan heb je geen balans in jou voeding,als je daar last van hebt!
  Weer, totaal moet in balans zijn! Dan heb je geen fluitened diarree sproeiers.
  Minimaal gebruik kan inderdaad gevaarlijk zijn maar standaard te veel is ook niet goed

 • no-profile-image

  producent

  Iedereen vind uiteraard van zichzelf dat hij heel goed bezig is. ( ik ook uiteraard als producent ) Die enkele keer dat we over de streep gaan hebben we een excuses voor. ( Ook de overheid ) Echter we zijn het ook eens dat we zo niet kunnen verdergaan. Zowel de produktiesector, agroindustrie alsook de overheid die een oogje dichtdoed indeze. Bestuurders zoals Wien van de Brink die missen we wel vind ik. Die durfde ook gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Wat ik me afvraag is welke bestuurders dit nu ook zouden kunnen zodat over de gehele linie ieder zijn steentje bijdraagt indeze. Die moeten n.l. richting die comissie (schijn ) veiligheid de vragen gaan stellen ??!!

 • no-profile-image

  Han

  @Producent. Hier is een leider voor nodig, die niet gebonden is aan andere schakels in de keten, die niet verslaafd is aan het pluche. Hij moet staan voor de sector en niet bang zijn om ook eens >slechte< tijdingen te brengen of door de bureaucraten vermorzeld te worden. De >pappen en nat houden< leiders kan de landbouw missen als kiespijn. Zolang leiders / managers nog worden afgerekend op >omzet< en niet op kwaliteit (zo als boer en tuinder) zullen acties die nodig zijn om dit probleem te tackelen wel uit de ons minder geliefde hoek (overheid) komen en als vijandig worden ontvangen. vermoedelijk terecht omdat zij wel eigen producten aanpakken maar import laten gaan. Productie verantwoording van land van herkomst. De eeuwige pijn bij boer en tuinder.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Meneer @Onno uit Kiev in uw reactie van 13 dec. 10:15 uur vind ik dat u een beetje kort door de bocht gaat, u generaliseert daarin!!!... Daar heb ik geen waardering voor!!!... @Jeroen is duidelijker!!!... Hij schrijft het gaat om management !!!... En dat is precies het gouden schot in de roos!!!!!..... De grote vraag is en blijft, hoe gaan wij met ons vee om, hoe voeren wij, welke doelstellingen streven wij na ?, gaan wij voor het optimale of voor het maximale ???... Het gaat om de Gouden-middenweg @Onno!!!... Niets meer en niets minder !!!!!.....

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ach Piet, aan de tijdstippen van reageren kun je al wel een beetje zien wie er nog stront aan de klompen heeft zitten.

 • no-profile-image

  producent

  @melkveehouder, ik zal morgenvroeg eerst eens kijken of er strond aan mijn klompen zit. @han , inderdaad vrees ik ook dat we niet de juiste krachtige bestuurders hebben indeze. De politiek zal dan meer de regie pakken denk ik. Hopenlijk kijken die niet alleen naar de boeren en tuinders , maar vooral ook naar de agroindustrie en de produktschappen. Daar licht mijn inziens een zeer grote verantwoording indeze.

 • no-profile-image

  Han

  @Producent. Dat de verantwoordelijkheid bij de politiek, de schappen en de agroindustrie ligt mag zo zijn. Helaas zijn zij ook de (mede) schuldige aan de huidige inpasse. Zij zijn allemaal >pluche geil< en voor een groot deel bestaan deze cliubs uit dezelfde mensen als onze vertegenwoordigers. Hoe moet het LTO bestuur het bestuur van de co-op op het matje roepen als ze beide voor een groot deel uit dezelfde mensen bestaat? Je kunt jezelf niet ter verantwoording roepen.
  Dit stapelen van functies is één van de grootste problemen in dezen en tevens heeft het ongekende voordelen. Waarom wachten boeren steeds op oplossingen van boven af? Een groot deel van die oplossingen zijn ingegeven door politieke ideologieën en staan mijlen ver van de praktijk. De boeren voormannen laten doorgaans hun oren hangen naar de politiek, met excuus >we hebben ze nodig voor ********< dus dit is wisselgeld. Weten ook dat de bestuurszetel bij LTO van tijdelijke aard is en daarna lonkt het politieke pluche. De ambtelijke wereld noemt dit >carriére gericht denken<.

 • no-profile-image

  producent

  @ Han, doorstromen van onze bestuurders naar de VVD en CDA klopt wel denk ik en de contacten die er veel zijn tussen juist die twee partijen . Echter ook PVV , PVDA, SP, PvdD, G.L. hebben verkiezingsprogramma,s. Ik vind het een veantwoording van de huidige bestuurders daar nu al rekening mee te houden, met ook de meningen van die partijen. Hopenlijk doen ze dat al met die commissie ( schijn ) veiligheid.??!!

 • no-profile-image

  bruder

  Hier ook al die nepboer die bagger schijt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''De commissie (schijn) veiligheid'', de en de ''boeren die steeds op oplossingen wachten van bovenaf''. @Han en @Producent jullie discussie-eren op hoog niveau, super!!!... Maar één ding blijft toch duidelijk; er wordt veel gepraat, maar uiteindelijk weinig gedaan. Goed, de commissie heeft wat te doen en zal daar ook goed aan verdienen!!!... Daar mogen wij gerust van uitgaan!!!... Daarom denk ik ook dat uiteindelijk de ''Boer'' het kind van de rekening zal worden. Bovendien zal door de slordige omgang met voedsel (waar @Han reeds over schreef) bij economische stagnatie de volgende vraaguitval de kop opsteken!!!... Daarom denk ik ook dat de boeren zelf de koppen bij elkaar moeten steken en na moeten denken hoe zij de problemen van slordig antibiotica-gebruik en overproductie te lijf moeten gaan!!!... Ik ben het met je eens Han, dit probleem is veel groter dan menigeen denkt!!!... LTO en Politiek mogen gerust een beetje concurrentie krijgen.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Lees de link eens, snap je ook waarom besturend NL een aanfluiting(?)
  http://www.depers.nl/binnenland/531101/Zonder-partijkaart-kom-je-er-niet.html

 • no-profile-image

  Han

  @Jeroen. Is dit wat ik met andere bewoordingen schreef. Pluche geil. Sinds de invoering van de >democratie< in de Middeleeuwen, zijn we bestuurd door een klein groepje van >ons kent ons< waarbij penetratie van buitenaf alleen lukte via kont kruipen of door een grote groep >verontrustende burgers< achter je idee te scharen of hun gevoelens te verwoorden. Ik hoef maar te kijken wie de vorige ronde onze premier en vieze premiers waren allen van dezelfde Universiteit in voorgaande jaren veelal (ex)KVP van dezelfsde internaten. deze kleres is door de democratiserings golf van de zestiger jaren (vrijheid blijheid) echt niet groter geworden. Even terug naar Landbouw, wil je als Boeren voorman iets bereiken voor je achterban zal het >(veel) geven en (weinig) nemen< worden. Persoonlijk zit er dan voor jouw nog een pluche stoel in als bedankje voor de steun. @Piet heeft gelijk "Wil je dat het anders wordt, zal de landbouw zelf het initiatief moeten nemen door hun voormannen te dwingen dat te doen wat de sector wil of anders Opstappen. Helaas ze hebben de boeren zover murw gekregen, dat ze zelfs niet meer voor hun belangen opkomen, ze werken als slaven en zien dit als de weg naar het ultime geluk; "Groter groeien voor de opvolger". Die weer hetzelfde pad moet gaan om brood op de plank te houden. Ik erger me dan het meest aan de opmerking: "De boer moet zorgen dat er voldoende voedsel is nu en in de toekomst". Ik weet zeker, dat er voldoende "schoon" voedsel zal zijn nu en in de toekomst als de boeren een > winst gevende prijs< krijgen nu en in de toekomst!!

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Heren, een beetje dimmen in de stijl van woordvoering anders ga ik radicaal ingrijpen.

 • no-profile-image

  Han

  Robert o.k. zal mijn woordkeus aanpassen. Heren en dames laten we weer to the point komen en het gaan hebben over antibiotica zonder te veel politiek.

 • no-profile-image

  producent

  DE BASIS: De meest resistente bacteri onder de veehouders ( en ook andere personen die met dieren omgaan ) is wel de MRSA bacteri. Die heeft zich ontwikkeld juist door dat onverantwoord antibiticagebruik tot een vervelende bacteri , juist voor mensen die al vezwakt zijn, bij bloedtransfusie. Veehouders komen in een isoleerkamer tijdens ziekenhuisopnames, en krijgen speciale instructies. Bij AGD.NL lees ik dat er geen bijzondere maatregelen zijn indien veehouders bloeddoner zijn. En dat is juist. Inderdaad bloedvoorziening SanQuin doet ( nog ) geen test inzake die MRSA bacteri, als veeehouders bloeddoner zijn. Misschien kan die commissie ( schijn ) veiligheid daar ook eens naar kijken ?!!

 • no-profile-image

  producent

  Inzake die MRSA bacteri bij bloeddoners wordt ik nog nader geinformeerd door min. van Volksgezondheid. Men kon mij niet direct vertellen of dat wettelijk verplicht was om daarop te testen. Wordt dus nog vervogt.

 • no-profile-image

  producent

  Inzake de MRSA bacteri kon men mij nog niets vertellen ( ZOJUIST WEER GEBELD MET VOLKSGEZONDHEID ) ze gaan intern de vraag uitzetten en vroegen of ik nog even geduld kon hebben inzake de behandeling ervan. Uiteraard heb ik dat. Bij de @-koorts duurde het immers ook eventjes voordat vragen behandeld werden.

 • no-profile-image

  Ed

  Hoe zou een bloeddonor zich voelen wanneer MRSA in z'n bloed circuleert? Ben je dan niet doodziek,... sepsis?? Wanneer men drager is van de MRSA bacterie betekent dat niet automatisch dat die bacterie in het bloed zit, bovendien komt de MRSA in de omgeving voor dus hygiene is nog steeds het belangrijkst. Bovendien moeten we niet vergeten dat bacterien en virussen genetisch zullen veranderen, dat is de natuur...

 • no-profile-image

  producent

  @ Ed, een geruststellend bericht van je. De proffessor van die bloedbank deed ook zijn uiterste best om me gerust te stellen, en hoe zorgvuldig ze wel niet te werk gaan. Mensen ( vaak veehouders ) die drager zijn van die veegerelateerde MRSA bacteri behoefen helemaal niet ziek te zijn, of zich ziek te voelen. Die kunnen er wel tegen. Het grote gevaar is als die MRSA bacteri bij zieke mensen komt, die bacteri is n.l. resistent tegen zeer veel antibiotica en dus zeer moeilijk te bestrijden, vandaar die isoleerkamertjes in de ziekenhuizen, voor behandeling van patienten die drager zijn van die bacteri. Op mijn vraag aan die proffessor van die bloedbank of hij met die bacteri besmet bloed wilde ontvangen als ook hij verzwakt in een ziekenhuis ligt en bloed nodig heeft...Toch maar liever niet !!

 • no-profile-image

  Ed

  @ producent Waar dragen de dragers de MRSA Bacterie? Dat is mijn vraag, weet jij het? Volgens mij draag je die bacterie in holtes; keel, darmstelsel etc...net zoals Salmonella .. wanneer bacterien in het bloed zitten ben je volgens mij erg ziek dat wordt septicemia genoemd.

 • no-profile-image

  producent

  @ Ed, Een geruststellend bericht van je inzake de MRSA . Ik hoop uiteraard dat je gelijk hebt, dat er geen risico is via bloedtranfusie. Vooralsnog ben ik daar via andere contacten niet in gerustgesteld ( ook niet door die bloedbank zelf, waar je informatie kan opvragen, en bij volksgezondheid . ) En uiteraard Ed, ook via andere opties is mogelijk die bacterie overdraagbaar, vandaar ook die extra bekleding van de verpleegkundigen in die ziekenhuizen ( mondkapjes, hoofddoekjes, handschoenen, en weggooibekleding. ) Tevens mag er niets vanuit die isoleercel wat betreft b.v. bakjes, handdoeken en zelfs messen, vorken , lepeltjes zomaar die ruimte uitgaan . Overal is een zeer strenge disipline en regelgeving voor, en terecht denk ik.

 • no-profile-image

  Jeroen

  De totale hygiene gekte in ziekenhuis ok, maar je hebt haast nu overal van die steriele plekken, dat mensen niet meer in aan raking komen met bacterien en als het dan gebeurd is het goed mis.
  Ik heb me dokter nog nooit gezien dan voor de verplichtte inenting als kind en een ongelukje. En ik weet dat ik niet in de meest steriele omgeving ben.

 • no-profile-image

  peter klashorst

  interessante discusie,
  maar hebben de heren op deze site, allemaal werkelijk zo'n druk bestaan als dat ze claimen in hun blogs. De indruk bestaat dat er een aantal lieden de hele dag www.boerderij.nl aan het refreshen zijn om maar kun mening te kunnen uiten over het wel en wee van de agrarische sector. (rest verwijderd wegens taalverruwing. RB)

 • no-profile-image

  peter klashorst

  en nu weer terug ontopic!!
  han excuus voor het verstieren van je onderwerp

  groeten Pjotr

 • no-profile-image

  robert bodde

  Heren, u was gewaarschuwd. Er zijn wat persoonlijke aanvallen (over en weer) verwijderd. U krijgt nog een keer de kans zich te gedragen, anders gaat de discussie dicht.

 • no-profile-image

  producent

  DE BASIS (schijn ) veiligheid. We gaan er maar even van uit dat het donorbloed uiterst veilig is. Dat vinden we immers ook van onze produkten. (akkerbouw,fruit,vlees,melk,eieren enz...) Dat onderzoeken we dus op laboratoria die dit kunnen en voor bevoegd zijn, juist op dat onderdeel van het vakgebied bij b.v. chemische verontreiniging in b.v.vlees of voeders. Accredatie dus. Waarom de overheid opdrachten geeft aan laboratoria die die accredatie niet heeft op dat vakgebied is mij echter ook onduidelijk. b.v. bij hormonen in vlees. Je kan dan immers niet ervan uitgaan dat het onderzoek veilig is. (schijn) veiligheid dus??!! Mogelijk kan die commissie daar ook eens naar kijken.

 • no-profile-image

  producent

  De vraag inzake veiligheid donorbloed ( MRSA ) is verder uitgezet bij ministeri van Volksgezondheid, welzijn en sport ( VWS ) Dit is mij middels e-mail meegedeelt. Zodra ik de beantwoording heb zal ik dat berichten.

 • no-profile-image

  producent

  Vandaag bericht ontvangen over de vraag over de (schijn ) veiligheid inzake donorbloed specifiek inzake de MRSA-bacteri ( meticilline-resistente-Staphylococcus aureus )Die vraag wordt nader voor advies voor de beantwoording voorgelegd aan de verantwoordelijke beleidsdirectie van VWS. Beantwoording duurd helaas wat langer. S.v.p. uw begrip hiervoor ?

Laad alle reacties (96)

Of registreer je om te kunnen reageren.