Boerenblog

277 x bekeken 4 reacties

Mensenwerk

We gaan naar Den Haag en Brussel om een eerlijker prijs af te dwingen. Dat vergt veel voorbereiding. Want almaar stijgende kosten, strengere eisen en een opbrengstprijs die achterblijft, dat kan niet.

Het is mensenwerk. Dat was de essentie in de afscheidstoespraak van Gerda Verburg als minister van LNV. De mensen moeten het doen, de regels en wetten zijn er als sluitstuk. Veranderingen komen door mensen. Daarom zijn er veel convenanten afgesloten tijdens de Verburgs regeerperiode. Zij probeerde veranderingen te ondersteunen en stimuleren. Die beweging was er en is verder doorgezet. De vraag is of het bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie ook mensenwerk blijft. We zullen het zien. Ik ben Verburg zeer erkentelijk voor de samenwerking om te komen tot aanpassingen van het Varkensbesluit. Ik vind dat wij daarmee een kroonjuweel hebben binnengehaald. Dat kan alleen als er wordt samengewerkt. Het gaat om mensen, in dit geval varkenshouders en hun gezinnen, die een toekomst verdienen.

Met beide benen in de praktijk

Mensenwerk is ook de beurs intensieve veehouderij in Hardenberg waar we als LTO Noord met een stand aanwezig waren. Juist op een beurs kun je als bestuurders contact hebben met je leden. Dan hoor je de verhalen en dingen die op het boerenerf leven. Dat moet je horen om met beide benen in de praktijk te blijven, naast natuurlijk de ervaringen op je eigen bedrijf.
Tijdens LTO-vakgroepvergadering hebben we veel dossiers doorgesproken en besluiten genomen. Zo komt er een programmaleider om het innovatieprogramma Varkansen gestalte te geven. Het streven is om middels praktijkexperimenten te komen tot zichtbare ankerpunten voor ‘de varkensstal van de toekomst’. We hebben knelpunten in de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ besproken, net als LTO´s inzet bij de verschillende inspraakrondes. Bovenal willen wij graag dat de regeling MDV ertoe zal bijdragen dat in 2011 5% van de stallen duurzaam is. Wat mij betreft kan dat, maar dan moeten we wel voortmaken met de vergunningverlening. Tot slot is er een nieuwe CAO voor de dierhouderij per 1 oktober 2010.

Stoppen met gemedicineerd voer

De vakgroep vindt dat we per 1 januari 2011 moeten stoppen met het gebruik van gemedicineerde voeders vanuit de veevoerfabriek. Er zijn voldoende alternatieven. Voorlichting hierover kan worden geïntensiveerd. Op dit moment wordt nog ongeveer 10% van de oraal toegediende antibiotica via het speciaal geproduceerd mengvoer verstrekt.
De vakgroep vindt dat het afgesproken nulstandsbeleid voor wilde zwijnen strikt moet worden gehandhaafd. De provincies moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en betere mogelijkheden krijgen om voldoende zwijnen af te schieten.

De markt moet beter

De vakgroep heeft ook uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen binnen de Europese varkensmarkt. Dit met het oog op de Copa-vergadering en aansluitend daarop het overleg met de Europese Commissie waaraan ik zal deelnemen. We werken binnen Copa aan een petitie die we de Europese commissie gaan aanbieden. De commissie moet de varkenshouderij beter ondersteunen en zorgen voor een eerlijke prijs. Ook in het debat in de Tweede Kamer volgende week over de mededinging zal LTO hiervoor pleiten. De positie van de primaire producent in de agroketen moet beter, daarvoor moet meer aandacht komen. LTO werkt daaraan in Nederland en ook in Europa. In Europa moet er aandacht zijn voor de penibele situatie van varkenshouders. Steeds hogere voerkosten en andere bijkomende kosten en eisen en een opbrengstprijs die achterblijft, dat kan niet.

Tot slot ben ik deze week nog in het Skutjsemuseum in Eernewoude geweest. De gids benadrukte dat de verhalen aan de materialen kleven. De verhalen namen we mee, de materialen lieten we natuurlijk in het museum voor de volgende bezoekers. Zo gaat het ook in de belangenbehartiging. Uw verhalen en ervaringen nemen we mee en zijn een leidraad in ons dagelijks werk om uw belangen te behartigen. Omdat het mensenwerk is.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wilbert

  Den Haag en Brussel ?????
  Ik denk dat er moet staan Boxtel en Rheda Wiedenbruck.
  Maar ik ben benieuwd hoe je denkt dit te realiseren Annechien..

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Opschieten Annechien, voor velen is het al te laat. Naast kleine bedrijven stoppen nu ook grote, zelfs bedrijven die al klaar zijn voor 2013 draaien leeg. Veel vleesvarkenshouders leggen niet meer op en de grootste ketenintegratie heeft de concept-vast-contracten deze week opgezegd. Op naar de 100 laatste varkenshouders die het licht uitdoen.

 • no-profile-image

  jeroen

  Zo is het varkenshouder
  gelderland. Lto en de nvv moeten zich nog maar om een ding druk maken, dat is de inkomens positie van de intensieve veehouderij. Al dat gelul over duurzaam en dierenwelzijn overboort en brood op de plank. Dan praten we verder.

 • no-profile-image

  boer

  Die agiem heef het echt niet door duerzaam !!!! een boterham zul je bedoelen Heren boeren dat is nu de zlto als we het hiermee moeten gaan winnen (verdienen) !!! dan weet ik het wel

Of registreer je om te kunnen reageren.