Redactieblog

269 x bekeken

Forse afname vervoer varkensmest

De hoeveelheid varkensmest die dit jaar vervoerd is, is fors lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. Tot 1 september van dit jaar is met 8,29 miljoen ton varkensmest 14 procent minder mest vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Met 8,29 miljoen ton mest is 30.804 ton fosfaat en 50.369 ton stikstof vervoerd. Dat is ruim 17 procent minder fosfaat dan vorig jaar.

De afname van vervoer van varkensmest drukt het totale transport van dierlijke mest ook aanzienlijk. Dit jaar is tot 1 september met 17,2 miljoen ton dierlijke mest 8 procent minder mest vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

De slechte weersomstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak van de afname van mesttransoprt, zegt Jaap Uenk, voorzitter van de afdeling meststoffendistributie van Cumela. "Door het natte en koude voorjaar kon pas half maart begonnen worden met het uitrijden van mest. Ook in augustus was het erg nat, waardoor ergeen mest uitgereden kon worden", zegt Uenk. Hij vindt dat de cijfers en de aangescherpte bemestingsnormen pleiten voor een flexibeler uitrijdseizoen. De mestputten en de tussenopslagen zijn nu voller dan vorig jaar in deze tijd. Hierdoor neemt de druk op de mestmarkt toe. Dat zie je aan stijgende prijsontwikkeling voor de afzet van mest. "Het verlengen van de uitrijdperiode van mest zou hier een oplossing voor zijn", aldus Uenk.

De financiële situatie bij varkenshouders heeft mogelijk ook een rol gespeeld bij de afname van transport van varkensmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.