176 x bekeken

Transportsector wil zelfcontrole

De Nederlandse regels voor internationaal diertransport hoeven niet strenger. Het toezicht op de naleving wel, stelt minister Veerman.

Minister Veerman wil beter (laten) letten op de naleving van de regels voor het internationaal vervoer van dieren. Dat is even schrikken als je dat hoort. Gaan hij de lijn van zijn Deense collega volgen en draconische maatregelen afkondigen? Nee. Hij reageert op wensen die de bond van vervoerders van vee Saveetra vorig jaar al heeft geuit. Hij reageert ook op Kamervragen naar aanleiding van overtredingen bij transport van varkens en biggen vanuit Brabant naar Italië, letterlijk en figuurlijk een crepeergeval.

Veerman is niet van plan bovenop de EU-normen voor dierenwelzijn nog eens extra Hollandse normen te stapelen. Terecht, denk ik. Europa verplaatst per dag ruim een miljoen zoogdieren. Logisch dat er w el eens iets mis gaat. De problemen die ontstaan zijn in feite het werk van een kleine groep transporteurs die het niet zo nauw neemt. Die aanpakken zet veel meer zoden aan de dijk dan het verzwaren van de eisen die nu aan diertransport worden gesteld. De welzijnsregels die nu gelden, zijn volgens voorzitter van de bond van veehandelaren Piet Thijsse ook best werkbaar.

Zoals de overheid de laatste decennia nastreeft, wil ook minister Veerman de sector zoveel mogelijk de problemen zelf laten opknappen. Toch, laat hij merken, zal ook de overheid een duit in het zakje doen, door toezicht op de export en de controle op internationaal vervoer te verscherpen. Dat scheidt de goeden van de kwaden, degenen die de regels overtreden en gaan opdraaien voor de extra kosten.

Een sterk punt: wie in andere landen overtredingen pleegt, krijgt het ook in Nederland moeilijker, vanwege strengere controles. Het kan leiden tot intrekking van de erkenning van de vervoerder en dus zijn vergunning. De sector zelf heeft daarbij een flinke vinger in de pap. Daar ligt wel weer een extra verantwoordelijkheid van de overheid. In het verleden stuitte de verstrekking van de nodige gegevens aan diezelfde sector dikwijls op bezwaren ten aanzien van privacy. En daar wordt nu blijkbaar ook aan gewerkt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.