Varkenshouderij

Achtergrond 1615 x bekeken

‘Voerspoor is een goed initiatief’

Vleesvarkenshouder Nando Ernst in Borculo neemt deel aan het voerspoor. Hij produceert minder fosfaat door aankoop van voer met minder bruto fosfor. De premie dekt zijn hogere voerkosten ruimschoots.

Vanaf 29 mei kunnen varkenshouders zich aanmelden voor deelname aan de Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij. Het ‘voerspoor’, zoals de regeling ook wel wordt genoemd, is bedoeld om op vrijwillige basis 1 miljoen kilo minder fosfaat uit varkensmest te produceren. Dat kan door voer aan te kopen met minder bruto fosfor. Er is € 4 miljoen beschikbaar om varkenshouders te compenseren voor de hogere voerkosten. Varkenshouder Nando Ernst in Borculo meldde zich meteen aan.

Waarom heb je je aangemeld voor deelname aan het voerspoor?

“Enerzijds vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren om het mestprobleem op te lossen. Ik vind het een mooi initiatief van de POV dat zij deze regeling daarvoor in het leven roept. Anderzijds heb ik er een dubbel gevoel bij omdat de melkveehouderij, na het wegvallen van het melkquotum, flink is gegroeid en het probleem heeft veroorzaakt.”

Op welke manier denk je minder fosfaat te gaan produceren?

“Ik wil minder fosfor aanvoeren via het voer. Dat kan volgens mijn voerleverancier ForFarmers doordat in 2017 al 5 tot 7% minder fosfor in het vleesvarkensvoer zit dan in 2016. Meer reductie kan door grondstoffen als raapzaad, zonnebloem en tarwegries te vervangen door bijvoorbeeld tarwe en soja. Hierdoor neemt de verteerbaarheid van de fosfor toe en komt er dus minder fosfaat in de mest. Daartegenover staat dat het voer iets duurder wordt.”

Nando Ernst. - Foto: Joris Telders
Nando Ernst. - Foto: Joris Telders

Hoeveel fosfaatreductie denk je te gaan halen?

“Dat weet ik nog niet precies omdat de rekentool nog niet klaar is. De voerleverancier heeft een rekenvoorbeeld van een vleesvarkensbedrijf met 5.000 plaatsen dat 0,2 gram per kilogram fosfor per kilo voer minder aanvoerde. Dat leverde een premie op van € 8.000 om de hogere voerkosten te compenseren. Voor mijn bedrijf met 6.500 plaatsen zou dat neerkomen op een premie van ongeveer € 10.000.”

Dus je wil graag 0,2 kilo fosfor minder aanvoeren per ton mengvoer?

“Ik wil het liefst zo veel mogelijk fosfaat reduceren, maar het mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de varkens en de technische resultaten. Daarnaast wil ik een concurrerende voerprijs. Onder die voorwaarden doe ik mee en de precieze reductie laat ik door ForFarmers uitrekenen. Zij hebben tenslotte de kennis.”

Wat vind je van de hoogte van de premie?

“Mijn voer bevatte in 2016 veel minder dan 4,6 kilo fosfor per ton. Dat betekent dat ik € 4,50 ontvang per kilo fosfaat die ik dit jaar minder produceer. Volgens mijn voerleverancier zit er nu al ruim 0,2 kilo fosfor minder in het voer dan vorig jaar. Daarmee krijg ik nu al een premie binnen de regeling. Om meer fosfaat te reduceren en meer premie te ontvangen, moet ik overstappen op vleesvarkensvoer met nog minder fosfor.”

Of registreer je om te kunnen reageren.