Varkenshouderij

Achtergrond 1420 x bekeken

'Varkens weer centraal stellen'

Manon Houben is sinds 1 oktober hoofd varkensartsen bij Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Ze pleit voor een meer diergerichte aanpak. 'Wat varkens nodig hebben, is vergeten'.

Zorgen dat varkens gezond blijven, dat is de drijfveer van Manon Houben. Houben is sinds 1 oktober hoofd dierenartsen sector varkens bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Het team telt vier dierenartsen, exclusief Houben.

De functie bij GD is nieuw. Van Houben wordt verwacht dat zij de varkensvakgroep veterinair bij de tijd houdt.

Wat gaat u precies doen?

"De varkensgezondheidszorg is met de discussie rond de resistente MRSA-bacterie in 2007 een nieuw tijdperk ingegaan. Het gebruik van antibiotica ligt aan banden en varkenshouders zoeken naar methoden om hun dieren gezond te houden. Vroeger was er een gezondheidsprobleem op een bedrijf en werd daar een oplossing voor gezocht. Het wordt nu steeds belangrijker om processen, zoals spenen, juist te laten verlopen. Dat begint al bij de geboorte van de biggen en duurt tot na opleg in de biggenstal. Waarom kampt het ene bedrijf met diarree en streptokokken en het andere nauwelijks? Die vraag moet beantwoord worden, en de uitkomst is voor ieder bedrijf verschillend. Een integrale aanpak maakt het verschil."

Nederlandse varkenshouders zijn vaklui, die weten dat toch?

'Deels wel, maar er is nog veel te halen. De bedrijven zijn hard gegroeid. Stallen en techniek zijn om het varken heen gebouwd. Wat de varkens nodig hebben, is vergeten. Net als het opleiden van mensen. Het is van wezenlijk belang dat varkenshouders hun dieren weer centraal stellen. Vaak zie je aan de varkens dat het niet loopt. Die liggen niet op de juiste plek, zijn te tam, bewegen niet lekker, noem maar op. Als je dat niet ziet, is het moeilijk om problemen op te lossen. Ik noem dat pigmanship. Dat heeft lang niet iedere varkenshouder. Onze taak is die diergerichte aanpak te vertalen en mee te geven aan de veehouder.'

Er zijn grote varkenspraktijken met veel kennis. Wat is jullie toegevoegde waarde?

'De nadruk in de varkenszorg komt meer en meer te liggen op het in de hand houden van de diergezondheid. Wij zijn specialistischer dan een dierenarts van een praktijk. Denk aan vruchtbaarheid of ademhalingsziekten. Als specialist heb je altijd een kennisvoorsprong. Mijn taak is om de aandachtsgebieden goed te verdelen onder de GD-artsen. Van hen wordt verwacht dat zij met een aanpak komen die een gezondheidsprobleem van alle kanten belicht en dat ze vervolgens oplossingen aandragen. Een probleem met streptokokken is bijvoorbeeld vaak terug te voeren op meerdere factoren, zoals hy­giëne, voer en kraamstal­management. Een totaalaanpak dus. Dan kun je met vijf man veel doen.'

Of registreer je om te kunnen reageren.