cursus varkensvoeding

Home Programma Docenten Voor wie Kosten Locatie Contact Download brochure Aanmelden

Verken de mogelijkheden voor voerkostenverlaging

Voer is veruit de grootste kostenpost op varkensbedrijven. Een uitgebalanceerd rantsoen of voerpakket tegen een scherpe prijs is van grote invloed op het bedrijfsrendement. Samen met uw adviseur bepaalt u welke voersoorten u op uw bedrijf inzet. Om een kritische gesprekspartner te zijn voor uw voeradviseur en een grotere rol te spelen bij de samenstelling van de rantsoenen en het voerpakket is het noodzakelijk dat u kennis heeft van de veevoergrondstoffen, de voertechniek, de voermarkt, de voerbehoefte en de vertering van voer door varkens. Alleen dan kunt u voor alle diergroepen een weloverwogen keuze maken voor een optimale voer(pakket)samenstelling, zodat voerbenutting verbetert en de voerkosten dalen. Een verhoging van uw bedrijfsrendement door meer te weten van uw voer is niet ondenkbaar. 

Bent u varkenshouder of bedrijfsleider en wilt u meer grip op de varkensvoeding en de voerkosten op uw bedrijf? Dan is deze praktijkgerichte, onafhankelijke cursus iets voor u. 

Na het volgen van deze cursus bent u in staat:

  • Inhoudelijk mee te praten over het voerpakket, de voersamenstelling en de voermarkt met uw voeradviseur
  • Weloverwogen rantsoenkeuzes voor uw varkens te maken.
  • Aanknopingspunten te vinden voor verbetering van het rantsoen en het verlagen van de voerkosten.

Reacties deelnemers 2016:

  • "Een waardevolle cursus waarbij er veel kennis wordt aangeboden zodat ik als ondernemer beter in staat ben te discussiëren over voersamenstellingen."
  • "Nuttig en direct toepasbare informatie m.b.t. voorkennis en kostprijsinfo."
  • "Meer inzicht gekregen in het tackelen van voerproblemen op mijn bedrijf."

Wilt u meer grip op uw voerkosten?

aanmelden


boerderijhas

beoordeeld met een 7,6