Varkenshouderij

Achtergrond 160 x bekeken

Engelse bond wil krachtig EU-landbouwbeleid

De Engelse boerenbond National Farmers Union wil ook na 2013 een krachtig Europees landbouwbeleid. ‘’Dat moet de boeren blijven begeleiden naar de markt maar hen tegelijk steun bieden om de door de wisselvalligheid veroorzaakte schokken op te vangen’’, zegt voorzitter Peter Kendall.

Met de nadrukkelijke wens voor een sterk GLB wijkt de NFU af van het standpunt van de Britse regering die juist zo veel mogelijk van de landbouwsteun af wil. Kendall: "Als boeren zouden we allemaal graag minder afhankelijk willen zijn van GLB-steun. Maar om dat te bereiken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Tot dat bereikt is, blijft een krachtig GLB essentieel. We willen daarbij ook een beleid dat doet wat er op de verpakking staat: gericht op de boeren en op de landbouw, gemeenschappelijk in de financiering en de mechanismen en ook vastgesteld op EU-niveau.’’

Volgens de NFU moet het beleid vooral gericht zijn op een aantal factoren:
· Behoud van de productiecapaciteit in Europa zelf,
· Een buffer bieden tegen de bedriegingen door de wisselvalligheid op de markten
· Boeren ondersteunen om meer concurrerend te worden
· Stimuleren om de milieuprestaties te verbeteren

"De voornaamste uitdaging is echter om het functioneren van de markt aan te pakken zodat die eerlijker en evenwichtiger wordt en boeren een veel betere kans hebben om winstgevend te werken’’, denkt Kendall.

Of registreer je om te kunnen reageren.