Varkenshouderij

Achtergrond 792 x bekeken

Met Pro Farmers maakt Family Farmers keten af

Met het project Pro Farmers, voor de productie van vleesvarkens wil Family Farmers op korte termijn op een productie van minimaal 1.000 vleesvarkens per week zitten. Dat zegt projectleider Eric van der Hijden van Pro Farmers.

Wil het project echt van de grond komen dan is een snelle doorgroei naar 2.000 tot 3.000 vleesvarkens per week noodzakelijk. Daarvoor zijn minimaal 35.000 vleesvarkensplaatsen noodzakelijk. Van der Hijden is net begonnen in zijn nieuwe functie. Hij nam afscheid van boekhoud- en administratiekantoor Abab en begon voor zich zelf. Het project Pro Farmers is één van zijn eerste klussen. ”We hebben een lijstje met tien tot vijftien bedrijven en veel vragen”, zo zegt Van der Hijden.

Binnen het Pro Farmers-concept wordt bedrijfs-all-in-all-out toegepast. De vleesvarkenshouders krijgen een gemiddelde uitbetaalprijs voor de dieren over een langere periode. Daarmee wordt één van de belangrijkste nadelen van bedrijfs-all-in-all-out, het grote prijsrisico ondervangen. Er tegenover staan grote voordelen. Die voordelen zijn een verbeterde biosecurity; een geheel leeg bedrijf is veel beter te reinigen en te ontsmetten. Besmettingscycli zijn op die manier gemakkelijker te doorbreken. Daardoor kunnen de technische resultaten, de groei per dag en de voederconversie in de vleesvarkenshouderij verbeteren. De logistiek bij aan en afvoer van dieren is veel efficiënter. Van der Hijden: ”Je rijdt met volle wagens. Het komt er op neer dat je een groot deel van de faalkosten er uit haalt.”

Met het Pro Farmers concept maakt Family Farmers zijn keten af, stelt Robert van Lierop, die samen met Leon Knoops eigenaar is van Family Farmers. ”Met Family Farmers hebben we vanaf het begin de doelstelling gehad om een gesloten keten van zaadje tot karbonaadje te creëren. We zijn met de zeugenhouderij begonnen om een constante stroom biggen te genereren voor de Heidehoeve. In 2006 en 2007 zijn er de genetica en de subfokkerij bij gekomen. Family Farmers is de afgelopen jaren op zoek geweest naar de juiste formule om aan te bieden aan de vleesvarkensbedrijven. Met dit concept denken we dat we de nodige meerwaarde te bieden hebben.”

In de zeugenhouderij verandert echter wel het nodige. Het concept ’vast’ waarbij de deelnemende zeugenhouders een gegarandeerde vaste prijs krijgen voor de biggen en de zeugen in eigendom zijn van Family Farmers wordt beëindigd. De deelnemende zeugenhouders moeten voor 1 januari beslissingen nemen. Het gaat om 16 van de 26 zeugenhouders die bij Family Farmers onder contract staan. Zij kozen destijds voor het concept vast. Ze staan voor ingrijpende vragen: doorgaan met het bedrijf of niet, waarbij ze de zeugenstapel moeten terugkopen. Bovendien speelt voor veel van die bedrijven ook de aanpassing aan de milieueisen per 2013 een grote rol. Daar komt nog bij dat voor de meeste van deze ’vast’-bedrijven de keuze voor dit concept al niet uit weelde gebeurde.

”Wij hebben altijd gestreefd naar een situatie met vaste afzetprijzen op langere termijn”, zegt van Lierop. ”We moeten echter constateren dat de markt er niet klaar voor is. Het lukt niet om langere termijnafspraken te maken voor de afzet van biggen. Daarom hebben we nu deze keus moeten maken.” Van Lierop weerspreekt geruchten in de markt als zou de financiële positie van Family Farmers de reden zijn voor de huidige gemaakte keuze. Van Lierop: ”De jaren 2004, 2005 en 2006 waren opstartjaren voor Family Farmers die gepaard gingen met investeringen in organisatie en groei. De jaren 2007 en 2008 waren magere zeugenvoerwinstjaren, zoals algemeen bekend is. In 2009 draaide Family Farmers een goed resultaat en ook 2010 was een goed jaar. De keuze die we nu maken is een strategische keuze. We zien met deze keuze goede mogelijkheden om te groeien in samenwerking in zeugenhouderij. Met Profarmers erbij krijgen we extra rust, structuur en continuïteit.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.