Varkenshouderij

Achtergrond 480 x bekeken 1 reactie

Biologische landbouw gebaat bij sluiten bredere kringloop

Het sluiten van bredere een kringloop van de biologische landbouw met de samenleving draagt bij aan een betere herbenutting van nutriënten, een verminderde afhankelijkheid van gangbare mest en het minimaliseren van het gebruik van eindige grondstoffen.

Ook komt het het imago van de biologische landbouw ten goede. Dat blijkt uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR (PPO).

Het meest kansrijk zijn tot dusver het gebruik van (extra) reststromen uit natuurgebieden en het covergisten van reststromen uit de maatschappij met runderdrijfmest in vergisters op biologische bedrijven.

De biologische landbouw voert nutriënten en organische stof af naar de samenleving, maar neemt weinig nutriënten en organische stof uit die samenleving retour. Zo ontstaat een verliespost in de nutriënten- en organische stofkringloop.

Gangbare landbouw

De biologische landbouw is daardoor voor de nutriëntenvoorziening deels afhankelijk van de gangbare landbouw, bijvoorbeeld door afname van dierlijke mest van de gangbare, extensieve veehouderij.

Door gebruik te maken van rest- en retourstromen uit de biologische keten en de samenleving ontstaan mogelijkheden om de biologische nutriënten- en organische stofkringloop beter te sluiten.

Daarnaast liggen ook bij uien, peen, rode bieten, zuurkool en tarwerestproducten van de maalderijen mogelijkheden om extra biologische reststromen uit de keten terug te brengen naar de biologische sector.

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    Westbrabander

    Een apart rioolstelsel voor biologische consumenten aanleggen, dan kan het slib terug naar de biologische boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.