Varkenshouderij

Achtergrond 275 x bekeken

Leerschool in Spanje

Hypor Spanje vroeg mij om 20 jaar ervaring met groepshuisvesting in te brengen bij twee integraties met samen 200.000 zeugen. Ik leerde er veel over de werking van integraties.

Veel bedrijven in Spanje zijn gestandaardiseerd op 2.500 zeugen met biggenlevering op 6-8 kg. Zeugenbedrijven met biggenlevering op 25 kg. zijn in de minderheid. Zij houden rond de 2.000 zeugen. Dan zijn er gesloten bedrijven met 800 zeugen en ca. 7.000 vleesvarkens. Deze aantallen is het maximum vanwege wetgeving. Kleinere bedrijven zijn er wel, maar vormen qua aantallen dieren de minderheid. Gespecialiseerde vleesvarkensbedrijven zijn er nog in meerdere maten.

Investeren in groepshuisvesting

Groepshuisvesting is ook in het warme Spanje hot. Boxen met uitloop wordt toegepast, maar met een argusoog bekeken vanwege toekomstbestendigheid voor de welzijnswetgeving. De integraties die wij bezochten, werken met voerstations. Enkele hiaten waren de training van de gelten en over het algemeen waren de zeugen te fors in conditie. Met kleine wijzigingen in de structuur en een aangepaste voercurve is dit eenvoudig op te lossen. Men ging er gelijk mee aan de slag en komt over een maand nog eens naar Nederland.

Wind bepaalt PRRS druk

Net als in Nederland speelt PRRS een vervelende rol op de bedrijven. Het was verrassend om te zien dat de hoogst gelegen bedrijven en zij die op 5 kilometer afstand van andere liggen, PRRS vrij blijven. De hoogst gelegen bedrijven zitten altijd in een gunstige windrichting van het bedrijf af en mogen dan best op een kilometer een buurtbedrijf hebben. Hiermee is gelijk ook eenvoudig verklaard waarom in Nederland tot heden alleen Lelystad PRRS vrij kan blijven.

Publieke opinie

Een standaardbedrijf met 2.500 zeugen zonder biggenopfok kent ongeveer één hectare aan gebouwen en is geplaatst op een totaal erf van twee hectare. Zeker geen megabedrijf, overzichtelijk qua structuur en arbeidsplanning, schaalvoordelen worden optimaal benut. Ook in Nederland weten we dat vooral de aanvragen voor 5.000 zeugen of 20.000 vleesvarkens veel stof doen opwaaien in de publieke opinie. Naar mijn mening gaan de Spanjaarden verstandiger om met hun maximale grootte.

Faalkostenbesparing 10 euro per varken

Hoe kan een integratie zo financieel krachtig zijn, dat deze doorgroeit tot 20-60 van bovengenoemde zeugenlocaties met daarnaast de biggenopfok en vleesvarkens ? De eerste integratie die we bezochten kende 45.000 zeugen, de tweede 150.000, allen in units van 2.500 zeugen. Ik heb het hen gevraagd en kreeg als antwoord dat ze aanvankelijk gestart waren met een eigen voerfabriek…... Ook zijn ze inmiddels actief in andere schakels van de varkensketen. Dit leverde hen naar eigen zeggen een faalkostenreductie van 10 euro per varken op. Voor mij was dit confronterend en gelijk bevestigend dat de conclusie van het rendementsdebat klopt.

Gunstige arbeidsomstandigheden

De Spaanse varkenssector werkt veel met allochtone medewerkers, al verandert dit nu snel. Spanje kent met 17% de hoogste werkloosheid binnen Europa. De crisis slaat hier genadeloos toe en zet mensen weer met beide benen op de grond. Dit heeft voor de integraties tot gevolg dat autochtone Spanjaarden weer volop solliciteren naar banen in de varkenshouderij. Door gunstige arbeidstijden aan te bieden, twee weken 6.00 tot 14.00 uur en daarna één week avond- en weekenddienst, is de interesse in de varkenshouderij onder personeel gegroeid.

Leerpunten voor Nederland

In Nederland kunnen we nog een aantal dingen leren van het op één na grootste varkensland van Europa. Door actieve deelname aan het maatschappelijk debat en daarmee het beëindigen van de ellenlange discussie over megastallen, kan de Nederlandse varkenshouderij zich gunstig structureren. Het opnemen van een maximale bedrijfsgrootte kan niemand beletten om meerdere locaties te leiden. Groot, groter, grootst wordt vervangen door een optimale schaalgrootte per locatie.

Kennisdeling en samenwerking

Een nieuw fenomeen doet zich vervolgens in Nederland voor. Na decennia lange schaalvergroting op de eigen bedrijfslocatie wordt voor velen het maximum bereikt. Zij die de kick hebben om zelfstandig door te willen groeien, doen dat door het runnen van meerdere locaties. Anderen zullen juist met collega’s de samenwerking zoeken om in ieder geval de torenhoge faalkosten aan te pakken. Kennisdeling wordt stukken eenvoudiger vanwege de soortgelijkheid van toekomstige bedrijven.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.