Varkenshouderij

Achtergrond 647 x bekeken 1 reactie

Bomen tot in de hemel

De ontwikkeling van meer loopruimte en lucht in de stal is nog lang niet ten einde.

In Zeijen in Drenthe wordt momenteel gebouwd aan een experimentele melkveestal, de Koeientuin. Helemaal klaar is die nog niet, maar straks in het najaar is daar een revolutionaire stal met koeien te bekijken.

In de boxloze serrestal staan bomen die door het dak heen groeien, er zijn graswanden en loopbruggen voor min of meer toevallige bezoekers (zie ook www.boerderij.nl). Uitgangspunten zijn dat de koe zich goed moet voelen en goed moet presteren en dat de stal goed is ingepast in het landschap en dat het milieu minimaal wordt belast. Het gaat om duurzaamheid.

Deze Koeientuin staat niet op zich. Dit voorjaar presenteerde ook de Animal Sciences Group vier experimentele huisvestingssystemen (zie www.krachtvankoeien.wur.nl). Ook hier draait het om duurzaamheid.

Concreet gebouwd aan de ASG-stallen wordt er niet, ze zijn bedoeld om een omslag in het denken in gang te zetten.
Dat denken over meer koecomfort kan in de melkveehouderij zonder terughoudendheid. Veel meer dan in de varkenshouderij gaat in de melkveehouderij meer diercomfort hand in hand met meer economie. In de varkenshouderij wordt de experimentele Comfortclass-stal bijna op voorhand afgeserveerd als te duur. Die stal is alleen levensvatbaar wanneer het comfortvlees uit die stal tegen een duidelijke meerprijs kan worden afgezet.

Bij koeien is dat anders. Uitgaand van de maatvoering en uitvoering van huidige ligboxenstallen leiden bij koeien meer ruimte en meer luxe tot meer melk en een langere levensduur van de koe. De koe beloont zijn baas voor extra comfort meer dan een varken dat doet.

Of ze dat genoeg doet moet natuurlijk nog blijken. Het zal daarom nog wel een tijdje duren voordat overal koeientuinen verrijzen. Maar duidelijk is wel dat de ontwikkeling naar meer loopruimte en meer lucht in de stal nog lang niet ten einde is.

Foto

Eén reactie

 • no-profile-image

  boerin

  Enkele praktische kant-tekeningen.
  - Hoe haal je al die bladeren van een vol-wassen boom uit de dakgoten ?
  - Hoe haal je de dode takken uit een boom/ hoe wordt ie gesnoeid ?
  - Een tak door het plastic dak. De verzekeringspremie zal voor iedereen met tientallen procenten stijgen, als deze stallen gangbaar worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.