Varkenshouderij

Achtergrond 349 x bekeken 2 reacties

Studie kruidengebruik vraagt kritische blik

Gerrit Hooijer, namens het bestuur van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), plaatst kanttekeningen bij onderzoek naar kruiden als ziektebestrijders bij dieren.

Minister Verburg heeft naar aanleiding van de publicatie van een onderzoeksrapport van het Rikilt aangegeven te investeren in onderzoek naar alternatieven voor de gangbare antibiotica.

Het is toe te juichen dat wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de effecten van kruidenproducten. Het is een gouden kans voor de producenten. Echter, het onderzoeksrapport roept toch een aantal vragen op, die hopelijk in vervolgonderzoek worden opgehelderd.

Dit onderzoek werd uitgevoerd met een selectie van elf kruidenproducten. Van drie producten kon de reproduceerbaarheid niet worden bevestigd, wat betekent dat de ene partij mogelijk anders van samenstelling kan zijn dan een andere.

De opzet om de werkzaamheid onder meer te bepalen aan de hand van specifieke biomarkers is goed, echter de resultaten moeten in dierstudies worden bevestigd. Er is onderzoek gedaan naar werkzaamheid bij melkkoeien (hoog celgetal in de melk), varkens (voederconversie, genetische expressie en darmgezondheid) en kuikens van leghennen (coccidiose). Gerapporteerd wordt dat bij geen enkel onderzoek een significante verbetering te zien was, behalve wat betreft de darmgezondheid bij varkens.

In de samenvatting wordt gezegd dat 'de belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van kruiden niet liggen in de wetenschappelijke onderbouwing van de werkzaamheid, maar in het ontbreken van een transparant wettelijk kader'. Dit nu lijkt gezien bovengenoemde resultaten een voorbarige conclusie.

Een ander punt is dat aan de ene kant nu al wordt aangegeven 'dat voor een aantal kruiden de geclaimde werking aannemelijk kan worden gemaakt, maar dat aan de andere kant er nog weinig geschikte onderzoeksparameters zijn om de werking van kruidenmiddelen onder praktijkomstandigheden objectief aan te tonen'. Hierin schuilt een tegenstrijdigheid die voor een verantwoorde toepassing opgelost dient te worden.

Laat goed onderzoek vooral doorgang vinden, maar men moet wel heel kritisch blijven op de interpretatie. Maar dat moet met deelname van Faculteit Diergeneeskunde en ASG voldoende geborgd zijn.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  cleetje

  Deze MRSA bakterie is een grote bedreiging voor de sector envooral voor diegenen die er werken (het is bijna onvoorstelbaar maar als je weinig weerstand hebt ga je er aan dood!!).
  In deze crisistijd is een goed moment om zich eens achter de oren te krabben en te denken "Waar zijn we in godsnaam mee bezig" kunnen we doorgaan met het in gevaar brengen van onze gezondheid en dat van onze kinderen?....en dan spreek ik alleen nog maar over de producenten..en niet over de consumenten (want wie zegt dat het niet in het vlees zit??)
  Hang die voorschriften van jullie geldschieters aan de wilgen en trek je eigen plan lijkt mij.
  Dit kruidenidee lijkt een goed begin (wordt vanzelfsprekend gelijk betwist door de geldschieters van de dierenfarmacologie ).
  Vooral stress is een grote factor die het immuunsysteem aantast, bij dieren en bij mensen.
  Bijv..In de stal geen tetterende radio, maar klassieke muziek, (kost niks en geeft een hoop rust)

 • Aad Baars

  Cleetje, niet alleen stress veroorzaakt een zwak immuunsysteem . Ook verveling en het gebrek aan frisse lucht en voldoende Daglicht beinvloeden de gezondheid nadelig.

Of registreer je om te kunnen reageren.