Varkenshouderij

Achtergrond 290 x bekeken

Perspectief met prestaties en teamwork

Het symposium rond de opening van mijn nieuwe stallen kende verrassende elementen. Er werd door de sprekers met hun visies zelfs beleid in de week gezet.

De rode draad door alle inleidingen was dat alleen bovengemiddeld presterende bedrijven toekomst hebben.

Antoon van den Berg van Hendrix Genetics was daar het duidelijkst in. Zijn bedrijf is bereid om deals te maken voor een betere rendementsverdeling met de beste varkenshouders wereldwijd.

Eerlijker uitspreken

CDA-kamerlid Annie Schreijer stelde dat LTO en de politiek zich eerlijk moeten uitspreken. Het is voor haar maar de vraag of de intensieve veehouderij niet beter kan vertrekken naar het buitenland vanwege de gebrekkige ontwikkelingskansen in Nederland.

Virtueel varkensbedrijf

In mijn inleiding heb ik sterk ingezet op teamwork. De varkenshouder, zijn medewerkers en hun adviesteam moeten slagvaardiger gaan samenwerken. Naast het fysieke varkensbedrijf kan een virtueel varkensbedrijf hulp bieden. Hier staan alle bedrijfsgegevens, een digitaal handboek, maar bovenal is er een open dialoog tussen de teamleden. De komende tijd zal ik dit verder uitwerken.

Wyno Zwanenburg en ik zaten in onze afzonderlijke inleidingen op veel punten op één lijn. Zo zien we veel in een Verdrag Verantwoord Ondernemen. De varkenshouder werkt alleen met die bedrijven die zijn rendement onderschrijven en de win-winsituatie boven alles stellen. Lijkt heel logisch, maar dat is het tot heden niet.

EU ligt dwars

Politiek is er weinig kans op steun aan mestverwerking, kunstmestvervanging en digestaat. Met name de EU ligt dwars, bleek uit de discussie met Peter Munters, MT-lid directie LNV. Ook liet hij doorschemeren dat nieuwe welzijnregels, waaronder daglicht, al weer op komst zijn. Wat hem betreft kan de melkveehouderij jaarlijks groeien, over andere sectoren kon hij geen uitspraken doen.

Kostenfactor neemt toe

De financiële mannen Jeroen Verver van Rabobank Nederland en Frank Steenbreker van ABAB hamerden op de resultaten. Bedrijven moeten steeds meer bovengemiddeld draaien om te kunnen overleven. Doorzettingsvermogen en optimisme zijn daarbij belangrijke kenmerken van ondernemerschap. Met name de kostenfactor neemt steeds verder toe, terwijl invloed op de opbrengstprijs kleiner wordt.

Jan Potijk, directeur Forfarmers, voegde vanuit het bedrijfsleven toe alleen nog maar met de beste mensen te willen werken binnen zijn bedrijf. Het liefst natuurlijk ook alleen met de beste varkenshouders, maar tot heden ligt de keuze nog andersom en kiest de boer zijn voerleverancier.

Consolidatie

Antoon van den Berg, directeur Hendrix Genetics (moederbedrijf van Hypor), ziet een inhaalslag in genetica voor de varkenshouderij. Waar ze binnen de pluimveehouderij (wereldmarktleider) bijna de volledige genetische potentie benut hebben, staat de varkenshouderij nog aan het begin. De komende tien jaar vindt er wereldwijd een sterke consolidatie plaats in de varkensfokkerij en zal het varken veel efficiënter gefokt worden. Op ondermeer voerverbruik kan dit voor Nederland zeer positief uitpakken. Hij refereerde aan Brazilië, waar de voerkosten nog maar 10 procent lager liggen dan in Nederland, in het verleden was dit 40 procent.

Boer heeft te veel mee-eters

Meerdere inleiders gaven aan dat er rond de boer nog te veel mensen zijn die mee-eten. Er is beslist geen tekort aan bedrijfsadviseurs. Wanneer de beste overblijven en juist samenwerken binnen het team, kan er aan efficiëntie nog veel voordeel behaald worden. Wordt vervolgd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.