Varkenshouderij

Achtergrond 548 x bekeken

Mestverwerking

Kleinschalige mestverwerking op bedrijfsniveau lijkt positief volgens Praktijkcentrum Sterksel. Eerst de probleemstelling bij de kop pakken en dan zoeken naar een oplossing.

Mart Smolders, bedrijfsleider bij Praktijkcentrum Sterksel, behandelde het onderwerp mestverwerking. In de Varkens-Showroom ging hij in op de verschillende mogelijkheden tot mestverwerking. Op het praktijkcentrum wordt heel wat uitgetest, zo bleek.

Coproducten toepassen

Als eerste kwam vergisting uitgebreid aan bod. Sterksel doet hier alweer geruime tijd ervaring mee op. Ik heb het ooit eens bekeken, de aanpak lijkt goed. Ze werken met een opstelling, die veel weg heeft van een brijvoerkeuken. Er wordt gewogen en gedoseerd, op een wijze die ook daadwerkelijk gemeten kan worden.
Volgens Smolders is vergisting met alleen mest en maïs eenvoudig. Het is pas interessant én spannend wanneer er coproducten toegepast worden. Toch zijn er inmiddels veel negatieve ervaringen. Ten eerste stijgen de prijzen van deze (afval)stoffen enorm, ten tweede is de betrouwbaarheid matig. Een flinke vergister doe je niet naast je bedrijf, het is een volledige extra tak.

Kosten van mestafzet

Kleinschalige verwerking op bedrijfsniveau met hoofdzakelijk mest lijkt positief. Pak eerst de probleemstellingen bij de kop en zoek dan naar de oplossing. Het grootste probleem is de kostenkant van mestafzet. Als eerste moet er goed gekeken worden naar volumereductie. Dit blijft vaak een onderbelichte kant. In Sterksel komen veel buitenlandse bedrijven. Daar is 10 kubieke meter mest per zeug en 2 kubieke meter per vleesvarken normaal. Degenen die er mee bezig zijn, weten dat de helft of nog minder mogelijk is! Dat is de allereerste winst.

Energiekosten

Naast de kosten van mestafzet zijn ook die van energie, gas en elektriciteit, interessant. Sterksel onderneemt initiatieven om op boerderijniveau tot een integrale aanpak te komen, zoals het bouwen van mini-installaties die in staat zijn om meerdere kosten te reduceren. In vogelvlucht doorliep Smolders deze installaties. Het vergt nog veel onderzoek, dat het belang van de Nederlandse varkenshouder volop dient.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.