Varkenshouderij

Achtergrond 662 x bekeken

Inrichting zeugenstal bron van discussie

Anita Hoofs van Praktijkcentrum Sterksel ging in de Varkens-Showroom in op de de actualiteit rond inrichting van zeugenstallen. Een avond is hiervoor te kort, normaal vult ze makkelijk een hele dag.

Een discussie over stalinrichting is nooit af. Neem de inrichting van de kraamstal. De grote lijnen daarin zijn de afgelopen 25 jaar nauwelijks gewijzigd: nog steeds afdelingen, nog steeds een box in een hok van 4 vierkante meter. En toch kan er oeverloos gepraat worden over de details. Vrijwel geen stal is gelijk, ieder heeft zijn eigen voorkeuren. Begin maar eens over “kop naar de gang” of “kop naar de muur”, uitgesproken meningen over het één of juist het ander. Evenzo over biggenlampen versus vloerverwarming, volkunststof vloeren versus stalen kern.

Met de zeugenstallen is het al niet veel anders. Waar je in onze regio veel voerstations tegenkomt, laat Anita duidelijk haar voorkeur voor boxen met uitloop blijken. Zo sterk zelf dat ze een bijeenkomst met 35 varkenshouders aanhaalt, waarvan 34 voor dit systeem kiezen. Bij de eveneens 35 aanwezigen in de Showroom was het voerstation verreweg in de meerderheid. Wel waarschuwde ze ervoor om niet voor boxen met uitloop “zonder uitloop” te kiezen. Dit keert zich eerdaags tegen de varkenshouderij. In een andere bijeenkomst gaf recent ook een hoge ambtenaar aan dat LNV goed op de hoogte is van het veelvuldig opgesloten laten staan.

Biggenstallen ligt nog wat ingewikkeld. Gezondheidstechnisch is het ideaal om tomen bij elkaar te houden. Een afgesloten hok van 3 tot 4 vierkante meter geeft volgens Sterksel echter gestoorde biggen. De oriëntatie is weg, er ontstaat angst voor al het onverwachte en dieren presteren daardoor niet naar behoren. De voorkeur gaat eigenlijk uit naar 2 hokken van 24 op één trog of groepsfeeder. Dat er dan al 4 tomen neuscontact met elkaar hebben, wordt voor lief genomen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.