Varkenshouderij

Achtergrond 354 x bekeken 19 reacties

Zuiveltermijnmarkt hangt aan zijden draadje

De belangstelling van boeren om te gaan handelen op een zuiveltermijnmarkt lijkt te gering om met zo’n markt van start te gaan.

Dit stelt directeur landbouw Wim Thus van Rabobank Nederland. Defintieve conclusies wil hij nog niet trekken, omdat de bank nog blijft onderzoeken of er toch een mogelijkheid is voor zo’n termijnmarkt.

Sinds de eerste discussies in de zomer over de opzet van een termijnmarkt is er nog weinig concreets gebeurd. Wel meldden zich diverse initiatiefnemers. Een partij gooide inmiddels de handdoek in de ring. Anderen, zoals de RMX en Lyffe, blijven nog bezig.

De behoefte aan een termijnmarkt om de risico’s af te dekken lijkt met name bij de boeren niet groot. Daar speelt de neergang van de economie en de zuivelmarkt een rol in.

"Boeren gebruiken hun coöperaties als eerste buffer om de schokken in de markt op te vangen," constateert Thus. Voeg daar aan toe dat de vrije markt sinds deze zomer veel minder aantrekkelijk is geworden voor melkveehouders, dan is de situatie volgens hem redelijk duidelijk: wat boeren betreft hoeft de termijnmarkt er niet direct te komen. Daar komt bij dat de Rabobank de markt voor termijncontracten ook niet erg groot inschat.

Thus trekt de parallel met de biggen- en aardappeltermijnmarkt. Die is ook niet groot. Bovendien is het lastig om een goede contractformulering te maken. Toch is het volgens hem nog te vroeg om te zeggen dat de termijnmarkt er definitief niet komt. De bank zegt de kansen te blijven onderzoeken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  alex

  Melkveehouder en Geverink.
  Jullie reageren inderdaad naar jullie verstand van de termijnmarkt.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat jij wel snapt maar niet wil zeggen is dat de melkveehouders op te termijnmarkt de winst van een (tijdelijk) hogere melkprijs aan anderen mogen geven. De uitleg van Geverink volstaat. Als je aan deze discussie iets wil bijdragen, dan weerleg het (praktijk)verhaal van Geverink en leg uit waar de winst voor de melkveehouder zit.

 • no-profile-image

  alex

  Nog ff dit Geverink.
  Als je met 25 cent weer zwarte cijfers schrijft .Wat mankeert je dan dat je je prijs niet vastzet voor 11 maanden voor 26 cent ? (Zeker met die 15 cent nog in je achterhoofd)

 • no-profile-image

  W Geverink

  Als ik zeg uit ervaring wil dat zeggen dat ik jarenlang ZELF gehandeld heb op de termijnmarkt . Je zit uren achter je computer om in real time de ontwikkelingen te volgen . Erg frustrerend als je ook nog ander werk te doen hebt . Ik heb mensen een hoop geld zien verdienen op de termijnmarkt . Dat komt echter niet zo vaak voor . Zelf heb ik over de jaren bijna kiet gespeeld . Op zich zou je kunnen zeggen dat ik op mijn handelen de vrije marktprijs minus een paar centen heb verdiend . Het is en blijft gokken . Een ander gevaar waar ik niemand over hoor is dat de banken zich heel irritant met het mannagement van je bedrijf kunnen gaan bemoeien . Dat zuig ik niet uit mijn duim . Ik heb het van dichtbij zien gebeuren . Ik kan het mischien het gemakkelijkst uitleggen in een scenario: Het quotum is verdwenen en er wordt te veel gemolken . de gemiddelde prijs die je de afgelopen drie jaar ontvingis 15 cent terwijl je kostprijs op 25 cent zit . Contracten op de termijnmarkt zitten op dit moment op 18 cent en niemand "bijt". Er zit echter een stijgende lijn in . Met de grofweg 1.5 miljoen liter die je op jaarbasis melkt zit je intussen op een verlies van 450000 Euro en je bankier wordt zenuwachtig . We zijn weer een half jaartje verder en de marktprijs is 27 cent . Eindelijk weer in het zwart . Gelukkig want intussen was het verlies opgelopen naar bijna 5 ton . De contractprijzen op de termijnmarkt zijn ook omhoog . 28 cent over twee maand en 26 cent gemiddeld over de elf maanden die daarop volgen want er is nog niet al teveel optimisme in de melkmarkt . In de boerderij staat geschreven dat er veel bedrijven zijn gestopt maar er niet zeker van is of er genoeg stoppers waren om de prijs positief te beinvloeden maar er is optimisme . Je bankier wordt het echter allemaal teveel . Hij belt je op en verteld je tussen het slikken van zijn antidepressie pillen door dat je de hele productie moet vastzetten in alle beschikbare maanden om zijn steun niet te verliezen . Wat ga je doen?

 • no-profile-image

  alex

  volgens melkveehouder.
  "wat let je de spotmarkt op te gaan als je zo graag wil speculeren"

  Speculeren is wat anders dan indekken op de termijnmarkt.
  Je snapt het gewoon niet melkveehouder.
  Je op de vrije markt begeven met miljoenen liters melk op jaarbasis zonder in te dekken op de termijnmarkt is nog erger dan speculeren.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Termijnmarkt, even Apeldoorn bellen...........

 • no-profile-image

  alex

  @ geverink en melkveehouder.
  Welkom in de wereld die markt heet.
  Het zal tijd worden dat jullie eens leren produceren zonder het helpende handje van de Brussel of wat voor overheid dan ook (lees belastingbetaler)

 • no-profile-image

  W Geverink

  Melkveehouder en de andere professionals zullen het met me eens zijn dat het extra vermogen dat je aantrekt in dit geval kostprijsverhogend werkt . In mijn scenario zou de aanvankelijke kostprijs van 25 cent dus vanaf het moment dat overbruggings kapitaal nodig was in rook zijn opgegaan .

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Alex, je argumentatie is treffend; de boeren mogen dan armoede lijden om "in goede tijden"voor 1 cent boven de kostprijs melk te produceren. Mooi dat deze discussie door je eigen inbreng is uitgekristalliseerd.
  Je bent naar mijn vermoeden geen melkveehouder. En zou dit toch zo zijn, wat let je de spotmarkt op te gaan als je zo graag wil speculeren.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Is de termijnmarkt speculeren ? Ik denk niet dat er een ander woord voor is . Met het vastzetten van je melkprijs speculeer je dat de prijs lager zou kunnen zijn in een bepaalde periode dan waar je het voor hebt vastgezet . Je bent tevreden met die melkprijs en gaat ervoor . Zo kun je voor jezelf mooi een stukje zekerheid inbouwen . Voorbeeld : De marktprijs is 45 cent . De boeren , de analisten , boerderij , en alle andere informatiebronnen zijn allemaal super positief . De markt KAN NIET KAPOT ! Ook de termijnmarkt wordt er mee aangestoken . De termijnmarktprijzen staan voor een heel jaar vooruit op 43 cent gemiddeld . Je denkt slim te zijn en zet je hele productie vast van niemand komt me daar aan . Want als iets te mooi is om waar te zijn is dat vaak ook zo . De week er op wordt in Nederland MKZ gevonden . De melkmarkt stort in elkaar en de termijnmarkt is limit down (2.5cent) . Limit down of up is het maximaal toegestane bedrag dat de markt omhoog of omlaag mag in een dag , en daar mag niet op gehandeld worden . Natuurlijk probeerd nu iedereen melk vast te zetten maar de markt opend pas weer na 12 handelsdagen limit down op 15 cent en de openmarktprijs is 20 cent . Dat kan natuurlijk ook en ik ken meerdere mensen die zo'n slaatje hebben geslagen . Eentje had al zijn graan en koolzaad al verkocht voordat hij afgelopen voorjaar ging zaaien . Hij vertelde me gisteren dat hij bijna dubbel krijgt van de marktprijs van dit moment en ik gun het hem van harte . Aan ieder verhaal zitten twee kanten . Als er bijvoorbeeld teveel via de termijnmarkt gehandeld wordt kan het marktverstorend werken . Als een melkverwerker bijna al de melk die het verwerkt gecontracteerd heeft zal het heel veel betalen voor melk op de vrije markt als er een tekort is of extra orders gevuld moeten worden en heel weinig als het tegenovergestelde het geval is .

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Laat de rabo eerst z'n eigen werk goed gaan doen voordat ze over zuivel praten. Zolang de rabo z'n werk niet goed doet komen de melkveehouders niet toe om aan zuiveltermijnmarkt te denken, en zodoende niet toe komen om met gebakken lucht bezig te zijn.

 • no-profile-image

  alex

  Vraag melkveehouder: Als je aan deze discussie iets wil bijdragen, dan weerleg het (praktijk)verhaal van Geverink en leg uit waar de winst voor de melkveehouder zit.
  Antwoord Alex:
  In het praktijkverhaal van Geverink zit er inderdaad maar 1 cent winst maar na de 15 cent die hij heeft gebeurd in de voorafgaaande periode was het niet slecht.
  Ik beweer ook nergens dat er alleeen maar winst zit in de termijnmarkt maar het is een super instrument om als de prijs van de termijnmarkt je aanstaat om je produktie vast te leggen.
  Overigens komt geverink in een latere reactie wél met enkele positieve voorbeelden.
  Trouwens geverink heb je je melk ingedekt en zo nee . Wat heeft het opgeleverd of gekost??

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zoals al eerder gezegd is door een hoogleraar van Wageningen al bevestigd dat een termijnmarkt is gedoemd te mislukken als er onder de boeren geen animo is. De boeren zijn van nature begiftigd met boerenverstand, en laten zich niet langer voor het karretje spannen om enkele mensen rijk te maken en zelf in armoede te worden gestort. De bank moet zich bezig houden met zaken waar boeren om vragen en dat is dus echt geen termijnmarkt. En wellicht zullen hier weer enkele mensen op reageren die zeggen dat ik totaal niet begrijp hoe een termijnmarkt werkt, en dat het nu juist is voor risicoafdekking voor de ondernemer. Mijn antwoord hierop is kort; ik heb nog nooit een arme verzekeraar gezien, wel vele rijken.

 • no-profile-image

  Schoolverlater

  mee eens met wat er allemaal boven is geschreven. ik snap het ook niet hoe de termijnmarkt werkt en dat wil zou houden ook. ik zeg ook tegen kinderen kom zo snel mogelijk van school je moet namelijk dom blijven (net als je vader)

  dom blijven en je niet verdiepen in andere methodieken is het devies zo blijf je ondernemer, mischien in loondienst bij de bank maar toch .......... je hebt de wind in je haren en de zon op je zaagsel bolletje en daar doe jet voor!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Beetje erg zwakke opmerking alex.Aan de hand van je opmerking zou jij als je boer was een van de eerste zijn die sneuveld bij de volgende ronde van lage prijzen.Dat is omdat je de melk te laag hebt vastgezet en nu geen buffer kan opbouwen waarmee je door een volgende "laag" gaat . Like it or not , je zit nu in een erop of eronder situatie .

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Heel mooi toegelicht Geverink. Dit is nou precies datgeen wat ik voorzie als het ook in Nederland gaat gebeuren. En het is daarom begrijpelijk dat de Rabobank (als grootste agrarische kredietverstrekker) zich hiermee bemoeit.
  En dat enkele mensen gepikeerd reageren als hun plannetje niet lukt, tja het zij zo.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik denk er ook zo over melkveehouder . Met de termijnmarkt kun je winnen maar meestal ben je als boer de verliezer . Ik weet dit uit ervaring . Het is gewoon weer een groep die ook een punt van de taart wil en doorgaans ook krijgt . Dat de termijnmarkt niet van de grond komt is voor de boeren echt geen ramp .

 • no-profile-image

  boer

  laat de rabo eens eerst laten zien dat ze ze kunnen in spelen op de markt door een scherp tarief op hun leningen dan pas kun je denken aan andre zaken of denken ze alleen maar aan zakken vullen .

 • no-profile-image

  W Geverink

  Alex . Ik heb hieronder geprobeerd op een eerlijke manier te laten zien waar je tegenaan kan lopen als je handeld op de termijnmarkt . Het maakt niet uit of je melk graan of varkens verhandeld . Kodak momenten met een hele hoge prijs zoals ik hieronder heb beschreven komen voor , maar helaas niet vaak . De grootste fout die mensen maken is als de prijs super is wachten tot de prijs nog superder wordt terwijl je voor ietsje minder zekerheid hebt voor een bepaalde langere periode . In de praktijk ligt de termijnmarkt prijs veel dichter bij de kostprijs . Dat maakt het beslissen of je gaat contracteren of niet veel moeilijker . Ik denk dat je zelf de ervaring moet opdoen als wil je weten hoe het voeld en waar de twijfel toeslaat . Het is hier ook zo dat de mensen die de termijnmarkt geweldig vinden er doorgaans nooit hebben gehandeld .

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.