Varkenshouderij

Achtergrond 198 x bekeken

Cramer denigreert varkenshouders

Minister Cramer maakt van voorlopers doodlopers, stelt Wyno Zwanenburg. Varkenshouders lopen voorop in het terugdringen van ammoniakuitstoot en worden daarvoor 'beloond' met extra verplichtingen.

Minister Cramer bevestigt met haar recente brief over het ammoniakbeleid aan de Tweede Kamer de totale willekeur en rechtsongelijkheid met betrekking tot het ammoniakbeleid. Allereerst geeft ze in de brief onomwonden toe dat het ammoniakbeleid is gebaseerd op schattingen, aannames en berekende modellen. Dit is volgens haar wetenschappelijk zeer aanvaardbaar. Over de schadelijkheid van ammoniak en de wetenschappelijke aanvaarbaarheid ervan laat ze zich wijselijk niet uit. Verder concludeert de minister dat verwacht wordt dat de melkveehouderij de komende jaren zal groeien.

Haar conclusie: we kunnen ons geen versoepelingen veroorloven met de huidige stand van zaken, omdat we anders het NEC-plafond (emissie-plafond) in 2010 niet gaan halen. Hierbij scheert ze dus alle sectoren over één kam en vergeet ze gemakshalve dat de varkenshouderij al een forse inspanning op dit dossier heeft geleverd. Het is de enige sector die emissie-arme systemen heeft ontwikkeld.
En wat is de beloning? De varkenshouders moeten alsnog, omdat andere sectoren niks doen of nog erger meer zouden uitstoten, aan extra verplichtingen voldoen. De minister spreekt deze andere sectoren nauwelijks op hun verantwoordelijkheid aan. Richting varkenshouderij heeft men in vergelijkbare situaties altijd direct een pakket van maatregelen klaar.

Waarom hoor ik niemand over verkleining van het mestoppervlak in rundveestallen door middel van schuine wanden in de putten? Waarom hoor ik niemand over mestkoeling zoals we deze in de varkenshouderij ook kennen? En balansballen in de put reduceren toch ook uitstoot? Of is varkensmest dan ineens weer volstrekt anders dan rundveemest? Ammoniak is ammoniak.

Met haar aankondiging dat de varkenshouderij in 2010 toch aan de nieuwste eisen moet voldoen, bewerkstelligt de minister de gedachte dat voorlopers doodlopers zijn. Ze zou ook met voortschrijdend inzicht ervoor kunnen kiezen om de bedrijven die nog niet voldoen aan de 2010-eis wat langer de tijd te gunnen. Tot nu toe is gebleken dat vooroplopen alleen maar tegen je werkt. Het is nu aan Cramer om het tegendeel te bewijzen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.