Varkenshouderij

Achtergrond 267 x bekeken

Zoek het experiment

Proefjes kunnen aan de basis staan van verbetering van technische resultaten.

Er is geen betere maatregel te bedenken om de groei te verbeteren dan all in-all out, zegt Anita Hoofs, onderzoeker bij Praktijkcentrum Sterksel in deze Boerderij. De radicale maatregel heeft een behoorlijk effect op de gezondheidsstatus van de varkens op het bedrijf. Eerst heeft de dikke week leegstand tussen afleveren van alle varkens en het in één klap herbevolken een heilzaam effect: een lage ziektedruk aan het begin van de nieuwe ronde. Toen na de varkenspest, nu ruim tien jaar geleden, de stallen weer vol gingen, groeiden de varkens als kool. De stallen waren hartstikke schoon.

Ander voordeel van dat all in-all out is dat de varkens allemaal even oud zijn. De kans dat oudere dieren jongere besmetten is er dan niet.
Om een slag te maken in productieresultaat, om de varkens harder te laten groeien en zo het rendement te verbeteren, is het de moeite waard om voor individuele situaties eens een goede inschatting te maken van de extra groei en de kosten die nodig zijn om die te realiseren. Overstappen van het ene naar het andere systeem is ingrijpend. Het is nogal wat om maandenlang onderbezet te zijn om uiteindelijk de stal leeg te krijgen. Het is geen maatregel om bij wijze van experiment eens uit te voeren. Je doet het of je doet het niet.
Er zijn ook minder ingrijpende maatregelen die leiden tot een verbeterde groei: ander water, andere biggen, ander voer, andere adviseurs, ander ventilatieregime, et cetera. Daarmee is wel te experimenteren. Waarom de voorlichter na verloop van tijd niet een keer ingewisseld voor een frisse? Of, als dat mogelijk is, eens een afdeling anders gevoerd of een paar honderd andere biggen onder uw eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden vergelijken met de normale big?

De experimenten zullen geen statistisch betrouwbaar resultaat opleveren. Maar wel heel bruikbare informatie om eventuele veranderingen op te baseren. En een mooie toets van wat in de glanzende brochures staat.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.