Varkenshouderij

Achtergrond 180 x bekeken

Quotum verruimen is beter

Verevening tussen EU-landen is voor groeiende bedrijven niet interessant.

Deze week praten in Brussel de landbouwministers over de melkquotering tot 2015. Er zijn verschillende manieren om het quotum te verruimen, dus om in Europa meer melk te produceren. De jaarlijkse verruiming met één of enkele procenten is een mogelijkheid, verevenen van onder- en overschrijdingen tussen EU-landen een andere.

Laten we met het laatste beginnen. Uitgaand van de netto-onderschrijding van 2,23 miljard kilo in quotumjaar 2007-’08 hadden de overschrijders, waaronder Nederland, over 2007 geen superheffing hoeven betalen. Mooi meegenomen en ook wel redelijk.

Maar als die verevening vooraf vaststaat, is dat voor de bekende overschrijders, waaronder Nederland en vooral Italië, een signaal om nog meer te overschrijden. Uitgaand van 2007-’08 had de overschrijding drie keer zo groot kunnen zijn om na verevening net van superheffing gevrijwaard te blijven.

De melkveehouder die dat wil kan dan sowieso een paar procent meer gaan melken. Net zo veel meer als wanneer de melkquota over de hele lijn met een paar procent zouden worden verruimd.

Lood om oud ijzer dus? Per saldo komt het toch op het zelfde neer? Niet dus.

Structurele quotumverruiming is voor de Nederlandse boer met groei-ambitie te verkiezen boven vaste landenverevening achteraf. Zeker deze groeiers hebben in de begroting geen ruimte voor een vage post als eventuele superheffing. Van jaar tot jaar kunnen immers stevige fluctuaties bestaan in wat kan worden verevend.

Het is maar een zeer beperkte groep bedrijven die het zich kan veroorloven te gokken op een verevening. Welke Nederlandse boer durft in te zetten op een quotumoverschrijding van 15 procent of nog meer die achteraf misschien ruimschoots, maar misschien ook bij lange na niet wordt afgedekt door EU-verevening?

Niet veel. Zeker te weinig om te pleiten voor wat anders dan voor structurele verruiming.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.