Varkenshouderij

Achtergrond 370 x bekeken 1 reactie

Samen verantwoordelijk voor preventie dierziekte

Nederland kan het zich niet veroorloven de verplichte spoelvoorziening bij veehouders te schrappen. Het voorkomen van dierziekten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zegt Anne-Marie Nelck van Saveetra.

Anne-Marie Nelck is secretaris Beleid en Deelmarkten bij Saveetra.

Een belangrijke voorwaarde om de verspreiding van dierziekten te voorkomen is het reinigen en onstmetten van de veewagens nadat die zijn gelost. De Nederlandse preventieregelgeving schrijft voor dat veehouders moeten zorgen voor een eenvoudige spoelvoorziening.

In de concept-preventieregelgeving van het ministerie van LNV is deze verplichting komen te vervallen. De overheidsdoelstelling om zoveel mogelijk regelgeving te schrappen ligt hieraan ten grondslag. Het ministerie heeft aangegeven dat, hoewel het hebben van een spoelvoorziening voor veehouders de afgelopen zes jaar verplicht was, veel veehouders zich hieraan niet houden. Ook geeft het ministerie aan dat dit voorschrift lastig te controleren is.

Het ministerie vindt dat over de spoelplaats bij de veehouders in private (kwaliteits)systemen afspraken moeten worden gemaakt, terwijl Saveetra van mening is dat een stok achter de deur in de vorm van wetgeving noodzakelijk is. Immers: hoewel IKB Varkens aan de deelnemende varkenshouders de verplichting oplegt een eenvoudige spoelplaats te hebben, constateren de transporteurs dat ook bij de varkenshouders niet overal een spoelvoorziening aanwezig is. Daarnaast ontbreken de spoelplaatsen bij de overgrote meerderheid van de houders van runderen, schapen en geiten.

De veetransporteurs aangesloten bij Saveetra geven aan dat het mét de wettelijke verplichting voor het hebben van een spoelvoorziening nog wel lukt om de veehouders te overtuigen van het feit dat het hier gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. De veetransporteurs verwachten dat met het ontbreken van de wettelijke verplichting veelal onmogelijk wordt de veewagens na het lossen goed te reiningen en ontsmetten. Met alle risico’s van dien. Saveetra betreurt het dat vermindering van de administratieve lastendruk lijkt te prevaleren boven dierziektenpreventie.

Desondanks heeft Saveetra vanochtend aan LNV gemeld de intentieverklaringen van haar leden aan de minister te zullen sturen. Daarmee geeft Saveetra aan verder te willen gaan met het kwaliteitssysteem. Saveetra blijft daarbij pleiten voor het handhaven van de spoelplaatsvoorziening bij veehouders.

Daarnaast stelt Saveetra dat voor het welslagen van het kwaliteitssysteem commitment nodig is vanuit de andere schakels in de keten: veehouders en slachterijen zouden uitsluitend zaken moeten doen met deelnemers aan het kwaliteitssysteem.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Marcel

    Wat heeft in vredesnaam het hebben van een spoelplaats te maken met het verhinderen van stalcontrole bij levende export??? Wij exporteren regelmatig, bedankt Sawetra voor de extra kosten, maar dan gaan de veewagens altijd vol weg. Een volle auto kun je niet spoelen en ontsmetten........ Kan dus beter een betrouwbaarder transportkanaal zoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.