Varkenshouderij

Achtergrond 281 x bekeken

Slachting bij transportdebat

Bij het transportdebat zijn de meeste moties verworpen, anderen eindigden op het motie-kerkhof. De politici hadden hun gedachten duidelijk bij de Rijksbegroting.

Bij het spoeddebat vorige weeek over veetransporten vlogen de moties én emoties in het rond in de Tweede Kamer. Die emoties zijn al weer geland, en gister moesten de moties nog even worden afgehandeld bij de stemmingen. En dat terwijl de spelers met hun hoofd alweer bij een ander potje waren, de rijksbegroting voor 2008. Enfin, de stemming resulteerde in datgene wat de dierenbeweging altijd vreest bij veetransporten: een slachting.

Motiekerkhof

De Kamer verwierp 14 van de 17 ingediende moties die nog moesten worden behandeld. De rest verdween naar het motiekerkhof, een hoekje op de eeuwige jachtvelden van politieke plannen die het niet haalden. Dat is een mythische plek vol goede bedoelingen, vrome voornemens en halfbakken ideeën. Het is daar, stel ik mij voor, mooi maar treurig.

Fictieve herkomst en food miles

Niet dat de moties die het haalden de wereld direct veranderen. D66’er Boris van der Ham verzocht de regering zich in te spannen transporten van levend vee te verbieden als die ten bate zijn van ,,fictieve herkomst”-labeling. Oftewel, als wij bijvoorbeeld levende varkens exporteren om die later ingesealed terug te krijgen als een écht Italiaanse specialiteit, moet je daarvoor niet met dieren gaan slepen. De D66-er wordt daarin gesteund door Groen Links, de Partij voor de Dieren, de PVV en de SP. Wat is de betekenis van zo’n motie? Hij kaart iets aan, wat ontegenzeglijk een beetje lastig is uit te leggen: slepen met dieren en herkomstetiketten die niet de hele waarheid vertellen. Iets als écht Nieuw-Zeeuws, Frans of Italiaans aanprijzen en voor veel geld importeren, waarvan het basismateriaal (het vlees) uit good old Nederland afkomstig is, een beetje gek is dat wel.

Aan de andere kant, het is ook het procédé dat dergelijk specialiteitenvlees bijzonder maakt. Hoe haalbaar is het onze regering te vragen dit in Brussel aan de kaak te stellen? Ik denk dat een andere kwestie eerder mogelijkheden biedt in dit verband: de food miles-discussie . Steeds meer consumenten krijgen er oog voor, zeker in Groot-Brittannië, van hoe ver hun groente, fruit en vlees komt. Qua milieu en dierenwelzijn kan je misschien wel beter een gangbaar runderlapje uit Nederland eten, dan een biologisch lapje uit een ander land. Als die foodmiles bepalender worden in het aankoopgedrag van consumenten, wordt het vanzelf minder met de lange afstandsveetransporten voor fictieve herkomstproducten. Ook dat is dan marktwerking.

(e)moties

Dan zijn er nog twee moties aangenomen die willen dat de regering een harder punt maakt van Europese inperking van de maximale duur van veetransporten. Ook dit loopt al langer, en Europa wil op dit punt minder ver gaan dan Nederland (dat graag 8 uur als tijdslimiet ziet). Ook hier kan je je afvragen: hoe zinnig is het onze regering te vragen dit punt nog eens te benadrukken. Maar goed, is met moties net als met emoties: soms moeten ze eruit. Misschien geen winst voor het dierenwelzijn, maar zeker voor het politiciwelzijn.

« vorige | volgende »

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.