Varkenshouderij

Achtergrond 164 x bekeken

Steun goed voor topmester

De ondersteuning van de Varkensvleesprijs is goed voor de beste mesters.

De Europese Commissie heeft besloten om varkensvlees te gaan afzetten op de wereldmarkt. De maatregel moet de varkenssector enige verlichting brengen nu de vleesprijzen laag zijn, de dollar goedkoop is en de voerkosten hoog. De maatregel vervangt de eerder ingestelde regeling voor Particuliere Opslag van varkensvlees, die ook bedoeld was om de diepte van het prijsdal te beperken.

Vraag is nu of deze marktordening voor varkensvlees goed of slecht is voor de Nederlandse varkenssector of meer concreet de individuele varkenshouder.

Eigenlijk moet je eerst nog even kijken of de maatregel goed is voor de Europese akkerbouw, want strikt genomen vindt de ondersteuning van de EU-varkensvleesprijs zijn legitimatie in de ondersteuning van de graanproductie. Varkens eten graan.

Voor de concurrentiekracht van de Nederlandse varkenssector is de maatregel nadelig. Prijsondersteuning vertraagt de sanering van de sector. Bedrijven die (ver) onder kostprijs produceren houden het wat langer vol. De gemiddelde kostprijs van Nederlands vlees blijft hoger dan hij zou kunnen zijn. Het is daarom geen wonder dat de PVE gemengde gevoelens zeggen te hebben bij de EU-ondersteuning van de varkensvleesprijs.

Anders ligt het voor de betere individuele varkensboer. Voor de Nederlandse varkensboeren, die horen tot de betere van de EU, is prijsondersteuning gunstig. Wie goede en zeer goede technische resultaten haalt en een kostprijs onder het gemiddelde heeft, zou door een vesnelde sanering zijn voorsprong ten opzichte van het peleton zien verkleinen.

Bekeken op de langere termijn volgt de opbrengstprijs de kostprijs op de betere bedrijven. Aan het behoud van marge heeft de individuele topboer dus niet zoveel als bedrijven met ondergemiddelde technische en economische resultaten verdwijnen en topbedrijven de productie overnemen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.