Varkenshouderij

Achtergrond 167 x bekeken

‘Ammoniak’ niet op herhaling

Het broeikaseffect verdient aandacht maar bezint eer ge begint met maatregelen.

Het is om gek van te worden, zoveel verschillende zienswijzen en opinies zijn er over het klimaatprobleem. Dat is tekenend voor een onderwerp waar veel mensen zich druk over maken. Het duidt op een gezond, levendig maatschappelijk debat. Maar het is erg verwarrend voor wie de mouwen wil opstropen en voortvarend aan de slag wil. Daarmee bedoel ik niet alleen boeren, maar ook beleidsmakers die popelen om dit grote mondiale probleem te lijf te gaan met regelgeving.

Het klimaatdebat bevindt zich nog in de alarmerende fase. Opeenvolgende IPPC-rapporten hebben onderhand wel aangetoond dat er een probleem is met het klimaat. Maar kennen we alle broeikasgassen en alle bronnen daarvan eigenlijk wel? Hoe verminderen we de uitstoot effectief? Kennen we precies de bijdrage van de methaanboerende Nederlandse melkkoe aan de ene kant en de uitwaseming door ontdooiend Siberië en platgebrand Sumatra aan de andere kant?

De landbouw wordt zich langzaamaan bewust van haar bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er ontstaat terecht ook bereidheid om daar kritisch naar te kijken. Maar voor beperkingen is het vroeg. Er zijn veel te veel tegenstrijdigheden en onopgeloste vragen. Mogen we wel of geen voedsel omzetten in energie? Leveren co-vergisting en biobrandstoffen per saldo wel of niet een bijdrage aan terugdringing van de uitstoot?

Niemand zit te wachten op een herhaling van het ammoniakverhaal. Ammoniakbeleid was oorspronkelijk gericht tegen verzuring. Daar hoor je nu niemand meer over. Maar nu er een bouwwerk van politiek bevochten maatregelen ligt, dat bovendien Europees is dichtgetimmerd, heeft niemand zin om de grondslagen daarvan nog eens te betwijfelen. Inmiddels heeft het ammoniakbeleid een nieuwe reden gekregen: vermesting van natuurgebieden. Dat is ook een groot probleem, maar niet waar het oorspronkelijk om draaide. Het is zaak om met methaan en lachgas beter op te letten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.