DGF-heffingscheck Pluimvee

Controleer hier uw definitieve beschikking van de Diergezondheidsfondsheffing

De DGF-heffingscheck helpt u om zelf voor uw pluimveebedrijf de definitieve beschikking van de Diergezondheidsfondsheffing 2015 na te lopen. Krijg meer inzicht in hoe de factuur tot stand is gekomen en loop met het rekenmodel na of uw uitgangspunten overeen komen met de uitgangspunten die RVO.nl heeft gebruikt voor het berekenen van de definitieve heffing.

Benodigde gegevens

  • Uw beschikking definitieve heffing Diergezondheidsfonds Pluimvee 2015
  • Uit het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP): de opzetdata, het aantal aangevoerde dieren en de diersoort van alle koppels die u in 2015 heeft opgezet, dan wel van koppels opgezet in 2013/2014 die op 1 januari 2015 nog aanwezig waren op uw bedrijf

Reken na: het dieraantal, de heffing 2015 en eventueel uw compensatie

Let op:

  • Controleer op de beschikking of gerekend is met de juiste diercategorie.
  • Eventuele uitval wordt niet meegenomen in de berekening, er wordt geheven over het aantal aangevoerde dieren.
  • Kalkoenen zijn niet meegenomen in de rekenmodule, omdat voor deze sector nog overlegd wordt tussen de overheid en sectorvertegenwoordigers over een werkbare oplossing voor de kalkoenhouders.
  • Koppels aangevoerd voor 2015, waarbij opzetdatum + omloopsnelheid een datum in 2015 geeft, worden meegerekend in zowel de heffing 2015 als de compensatie. Ongeacht werkelijke datum van afvoer.

Rekenmodule

Door in deze rekenmodule data in te vullen over aanwezige dieren in 2015, kunt u narekenen over welke dieraantallen de heffing wordt berekend.

Aanvoerdatum Aantal aangevoerde dieren Houderijvorm Diersoort  

Basis van berekening DGF-heffing

Voor de berekening van de heffing 2015 wordt gerekend met een tarief maal het ‘aantal vastgestelde dieren’. Dit dieraantal berekent RVO.nl met behulp van de zogenaamde omloopsnelheid. Per diercategorie geldt een vaste omloopsnelheid, oftewel het aantal dagen dat dieren aanwezig zijn (zie de tabel ‘tarieven en omloopsnelheden’, hieronder te downloaden), ongeacht hoe lang dieren daadwerkelijk op uw bedrijf aanwezig zijn.

Download meer uitleg over de basis van de DGF-heffing

Download de tabel ‘tarieven en omloopsnelheden’

Dit rekenmodel is tot stand gekomen met medewerking van LTO/NOP, RVO.nl en Avined.

Disclaimer: Aan uitkomsten van dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Kleine afwijkingen in de berekening van de heffing kunnen optreden doordat dit als hulpmiddel bedoelde model een benadering is van het systeem waarmee RVO.nl de heffingen berekent. We raden u aan bij forse afwijkingen van de op uw beschikking vermelde heffing, deze handmatig na te rekenen.